Goralska I Y thumb
Посада

Доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1987 році закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П. Л. Погребняка за спеціальністю «Ветеринарія» і отримала кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. 

Тема дисертації та рік захисту

З 2005 року працювала над тематикою дисертаційної роботи здобувачем під керівництвом доцента кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології, доктора ветеринарних наук В. П. Фасолі. У 2011 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» на тему: «Гепаторенальний синдром у собак за бабезіозу (діагностика і лікування)».

Викладає дисципліни:

 • внутрішні хвороби тварин;
 • мікроелементологія;
 • клінічна ветеринарна гематологія;
 • нетрадиційні та фізичні методи профілактики і лікування тварин;
 • внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин.
 • профілактика внутрішніх хвороб тварин.

ORCID ID: 0000-0002-2263-5352

Researcher ID: C-8417-2018

Сфера наукових інтересів
 • Сучасні підходи до діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин, а саме: функціональний стан печінки, нирок та серцево-судинної системи за розвитку метаболічних хвороб у свійських тварин, вродженої та набутої патології і методи їх лікування та профілактики.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Горальська І. Ю., Пінський О. В. Функціональний стан нирок у собак за бабезіозу. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (56), т. 1. С. 201–204.
 2. Горальська І. Ю., Пінський О. В. Показники гемопоезу собак за бабезіозу. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. Т. 18, № 2 (66). С. 40–43.
 3. Горальська І. Ю., Волківський І. А. Вплив експериментального згодовування хлориду хрому кролям на їх гематологічні показники. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (43), т. 1. С. 194–198.
 4. Горальська І. Ю., Марков З. Ф. Вплив навколишнього середовища на стан гемопоезу у кролів. Аграрний вісник Причорномор’я. Сер. Ветеринарні науки. 2016. Вип. 81. С. 23–28.
 5. Горальська І.Ю., Пінський О.В. Ферментодіагностика сироватки крові собак за бабезіозу. Проблеми заразної і незаразної патології тварин матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-тиріччю кафедри паразитології, ВСЕ та зоогігієни, (2–4 лист. 2016 р.) Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 167–170.
 6. Нікітіна Ю.О., Горальська І.Ю., Пінський О.В. Функціональний стан підшлункової залози у собак за гіпертиреозу. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. 2 лютого 2016 р. Житомир : Полісся, 2016. Вип. 7. С. 111–113.
 7. Фрідріх А. Горальська І.Ю., Пінський О.В. Диспансеризація безпритульних собак у м. Житомир. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. 2 лютого 2016 р. Житомир : Полісся, 2016. Вип. 7. С. 137–141
 8. Пінський О. В., Горальська І. Ю. Методичні поради для проведення лабораторних занять з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 98 с. 
 9. Горальська І. Ю. Методичні поради до проведення лабораторних занять з дисципліни «Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика хвороб тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 183 с.
 10. Сатанівська О., Горальська І.Ю. Гемопоез собак за бабезіозу. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. 2 лютого 2017 р.– Житомир: Полісся, 2017. Вип. 8. С. 235–239.
 11. Сахнюк О. Горальська І.Ю. Діагностика і терапія сечокам’яної хвороби у котів. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. 2 лютого 2017 р. Житомир: Полісся, 2017. Вип. 8. С. 240–243.
 12. Панкреатит собак : монографія / Горальський Л. П. та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. Житомир : Полісся, 2017. 216 с.
 13. Горальська І. Ю., Русак В. С., Пінський О. В. Ефективність лікування гепеторенального синдрому у собак за бабезіозу. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 25–32.
 14. Пінський О. В., Горальська І. Ю., Шеремет С. І., Прус В. М. Методичні поради до самостійної роботи з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин» на тему: «Надання невідкладної допомоги дрібним тваринам при отруєнні» для підготовки фахівців зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Галузь знані 21 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 46 с. 
 15. Горальська І. Ю., Ковальчук О. М., Дубова О. А. Морфо-біохімічний  склад крові клінічно здорових котів. Наукові горизонти. 2019. № 12 (85). С. 33–38.
 16. Горальська І. Ю., Пінський О. В., Гончаренко В. В., Шеремет С. І., Прус В. М. Методичні поради для самостійної роботи з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» на тему: «Гіповітамінози» для студентів ФВМ ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 92 с.
 17. Горальська І. Ю., Гончаренко В. В. Методичні поради до самостійної роботи з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» на тему: «Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці» для підготовки фахівців зі спеціальность 211 «Ветеринарна медицина» Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 46 с.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.