Goncharenko V V thumb
Посада

Старший викладач кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Дані про вищу освіту

У 2005 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини, у 2006 році – магістратуру за фаховим спрямуванням, спеціальність – «Ветеринарна медицина».

З 2008 по 2011 рр. навчався в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році на засіданні вченої спеціалізованої ради К 55.859.02 у Сумському національному аграрному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» на тему «Клініко-симптоматичне і патогенетичне обґрунтування профілактики неплідності корів-первісток».

Викладає дисципліни:

 • внутрішні хвороби тварин;
 • внутрішні незаразні хвороби продуктивних тварин;
 • етологія та біоетика.

ORCID ID: 0000-0002-2183-8828

Researcher ID: S-9125-2017

Сфера наукових інтересів
 • Тканинні препарати, їх розробка, виготовлення та використання при веденні органічного виробництва в умовах Полісся України.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Пристрій для достовірної діагностики стану прохідності яйцепроводів у корів методом продування (пертубатор Г. М. Калиновського) : пат. 106016 Україна : МПК (2016.01) А61 В 10/00 А61 D 1/00 А61 D 7/00. № u201510670 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 2. Спосіб достовірної діагностики стану прохідності яйцепроводів у корів методом продування (спосіб пертубації Г. М. Калиновського) : пат. 106444 Україна : МПК (2016.01) А61 D 1/00 А61 В 10/00. № u201510671 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 3. Гончаренко В. В. Зміни показників ліпідного обміну у поросят при відлученні. Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії : матеріали другої наук.-практ. конф., 29 листопада 2016 р. Житомир : Полісся. 2016. С. 11–14.
 4. Гончаренко В. В. Вплив олії лимонника китайського на перебіг стадій отелення у нетелей чорно-рябої породи. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (60), т. 3. С. 172–178.
 5. Гончаренко В. В. Склад тканинних препаратів, виготовлених методом П.В. Філатова. Тваринництво України. 2017. № 3-4. С. 40–43.
 6. Гончаренко В. В. Застосування різних схем лікування отиту у собак. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 30 лист. 2017р. Ч. 1. Тернопіль : Крок. 2017. С. 198–200.
 7. Пінський О. В., Горальська І. Ю. , Гончаренко В. В. Методичні поради «Вітаміни» для проведення лабораторних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 90 с.
 8. Грищук Г. П., Гончаренко В. В., Євтух Л. Г. Патоморфологічні зміни в статевих органах великої рогатої худоби за симптоматичної форми неплідності : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 80 с.
 9. Гончаренко В. В., Пінський О. В. Вплив імуностимулятора рослинного походження на організм кролів за екологічних умов центрального Полісся України. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 бер. 2018 р. Київ : Агроосвіта, 2018. С. 260–263.
 10. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Гончаренко В. В. Біологічно активні речовини як засіб профілактики акушерсько-гінекологічної патології : монографія. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 128 с.
 11. Гончаренко В. В., Грищук Г. П., Шеремет С. І. Стан обміну речовин у сухостійних корів, як основа обґрунтування профілактики і лікування телят за шлунково-кишкових захворювань. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 21, № 93. С. 53–59.
 12. Ефективність використання тканинного препарата Метрофет для синхронізації статевої охоти у корів / В. М. Прус, С. І. Шеремет, В. В. Захарін, В. В. Гончаренко. Тваринництво України. № 2. С. 20–24.
 13. Гончаренко В. В., Пінський О. В., Прус В. М. Методичні поради до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» на тему «Основи загальної терапії та профілактики внутрішніх хвороб тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 182 с.
 14. Гончаренко В. В., Пінський О. В., Прус В. М. Методичні поради до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст». Ч. 1. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 113 с.
 15. Провозен М. С., Пінський О. В., Гончаренко В. В. Моніторинг клінічних, морфологічних та біохімічних показників щурів. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 3–4 жовт. 2019 р. Дніпро : ДДАЕУ, 2019. Т. 3. С. 113–117.
 16. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 500 с.
 17. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. В. Гончаренко, В. В. Захарін, М. М. Побірський, В. Л. Шнайдер. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 22, № 98. С. 28–35. doi: 10.32718/nvlvet9805.
 18. Власенко А. О., Гончаренко В.В. Використання лимонника китайського у схемі лікування сечокам’яної хвороби у котів. Науковіздобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 26 лют. 2020 р. Житомир : Полісся, 2020. Вип. 11. С. 14–19.
 19. Гончаренко В. В., Пінський О. В., Прус В. М. Методичні поради до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст». Ч. 2. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 117 с.
 20. The acute toxicity assesment of Mospilan RP and Actara 25 WG for White Mice / V. Dukhnytskyi, V. Sokolyuk, P. Boiko, I. Ligomina & V. Goncharenko. Journal of world poultry research. 2020. Vol. 10, i 2. P. 359–366. doi: https://dx.doi.org/10.36380/jwpr.2020.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.