Dubovuy A A thumb
Посада

Доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

З 1990 по 1995 рр. навчався у Білоцерківському державному сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Ветеринарна медицина», де і отримав кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2002 році закінчив магістратуру за фаховим спрямуванням, спеціальність – «Ветеринарна медицина» у Державному вищому навчальному закладі «Державний агроекологічний університет».

З 2004 по 2009 рр. навчався в аспірантурі Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» на тему «Гістоморфологія щитоподібної залози собак у постнатальному періоді онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини».

Викладає дисципліни:

 • внутрішні хвороби тварин;
 • мікроелементологія;
 • клінічна ветеринарна гематологія;
 • нетрадиційні та фізичні методи профілактики і лікування тварин;
 • внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин.
 • профілактика внутрішніх хвороб тварин.

ORCID ID: 0000-0003-2341-1868

Researcher ID: T-1739-2017

Сфера наукових інтересів
 • Патофізіологічні аспекти за поліморбідної патології тварин.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Гордійчук Ю. В., Дубовий А. А. Зміна діагностичних печінкових маркерів за лікування гострого гепатиту у собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. Житомир : Полісся, 2016. Вип. 7. С. 93–96.
 2. Осауленко Т. Ю., Дубовий А. А. Стан білкового обміну у собак хворих на нефрит. Науковіздобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. Житомир : Полісся. 2017, Вип. 8. С. 220–226.
 3. Юшкевич Я. С., Дубовий А. А. Стан білкового обміну у собак хворих на гепатит. Науковіздобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів. Житомир : Полісся, 2017. Вип. 8. С. 207–211.
 4. Дубова О. А., Дубовий А. А. Терапевтична ефективність препаратів групи нітроімідазолів за гастроентеритів собак. Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. Львів : Біологія тварин., 2018. Т. 20, № C. 111.
 5. Дубова О. А., Дубовий А. А. Терапевтична ефективність препаратів групи нітроімідазолів за гастроентеритів собак : Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2018 р. Львів : Біологія тварин, 2018. Т. 20, № 3 C. 111.
 6. Дубовий А. А. Методичні вказівки до практичних занять з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Гігієна вирощування, отруєння дрібних тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 32 с.
 7. Дубовий А. А. Методичні вказівки до практичних занять з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Породи тренування і виховання собак і котів» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 17 с.
 8. Дубовий А. А. Методичні вказівки з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія тварин» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 48 с.
 9. Дубовий А. А. Методичні вказівки до лабораторних занять з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія тварин» для підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 44 с.
 10. Дубовий А. А. Методичні вказівки з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія тварин» для підготовки фахівців ОС «Спеціаліст» нормативний термін навчання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 48 с.
 11. Стан системи гемостазу за трансмісивної венеричної саркоми собак / О. А. Дубова, Д. В Фещенко, О. А. Згодзінська, А. А Дубовий. Біоресурси і природокористування. 10 (5–6). С. 182–188. doi: 10.31548/bio2018.05.023.
 12. Дубова О. А., Дубовий А. А., Фещенко Д. В. Непрямий метод оцінки та показники артеріального тиску, його індексів у собак.Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 20, № 88. С. 80–84. doi: 10.32718/nvlvet8814.
 13. Дубова О. А., Дубовий А. А. Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 20, № 83. С. 102–107. doi: 10.15421/nvlvet8320.
 14. Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування / О. А. Дубова, А. А. Дубовий, Л. О. Ковальова, П. В Ковальов. Біоресурси і природокористування. 2019. Т. 11, № 1–2. С. 167–173. doi: 10.31548/bio01.019.
 15. Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин : навч. посіб. / О. А. Дубова та ін. ; за ред. О. А. Дубової. Біла Церква : ТОВ Білоцерківдрук, 2019. 254 с.
 16. Дубова О. А., Згозінська О. А., Дубовий А. А. Епізоотичні особливості саркоптоїдозів домашніх тварин та терапевтична ефективність івермектину. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 21 (96). С. 3–7. doi: 10.32718/nvlvet9601.
 17. Дубова О. А., Карпюк В. В., Дубовий А. А. Моніторинг та прогнозування динамічних змін системи гемостазу під час вагітності собак. Вісник ПДАА. 2020. № 1. С. 173−181.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.