Штатна чисельність персоналу кафедри становить 10 одиниць, в тому числі 5 доцентів, 2 старші викладачі, 1 асистент, та 2 лаборанти. Кількість викладачів, які мають науковий ступінь – 6.

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології є навчально-науковим підрозділом факультету ветеринарної медицини, головним завданням якого є забезпечення навчально-методичної та наукової роботи згідно з її профілем, проведення виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Наукова тематика кафедри «Порушення обміну речовин та природної резистентності за патології продуктивних і дрібних домашніх тварин в екологічних умовах Центрального Полісся України» виконується під керівництвом д.вет.н. В. В. Чумаченка.

Матеріально-технічна база кафедри включає шість обладнаних необхідним устаткуванням навчальні лабораторії (фізіології, патофізіології, клінічної діагностики, внутрішніх хвороб тварин, інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи) загальною площею понад 280 м². В структурі кафедри діє клініка великих тварин та віварій.

Історія кафедри

24 жовтня 1991 році була створена кафедра клінічної діагностики і внутрішніх незаразних хвороб. Очолював кафедру спочатку доцент О.Б. Семененко, а потім доктор ветеринарних наук Л.П. Окунцов. Подальше становлення факультету призвело до нових змін структури факультету і до створення в 1994 році кафедри патології дрібних тварин, риб та бджіл. Завідувачем кафедри було обрано доцента О.Б. Семененка. Важливою навчально-практичною базою викладання дисциплін кафедри і підготовки майбутніх ветспеціалістів стала навчально-дослідна клініка патології дрібних тварин створена за ініціативою і при безпосередній участі доцента В.П. Фасолі. У 2000 році кафедра патології дрібних тварин була реорганізована у кафедру фізіології і фармакології. Завідувачем кафедри було призначено доцента О.Б. Семененка. Кафедра фізіології і фармакології проіснувала до 5 червня 2006 року, до утворення нині діючої кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології, яку очолила доктор ветеринарних наук В.П. Фасоля, а з 2013 року обов’язки завідувача кафедрою виконує доцент О.В. Пінський.

 

Колектив кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

 склад кафедри

Основною метою роботи кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології є підготовка висококваліфікованих лікарів ветеринарної медицини, які можуть ефективно працювати на крупних сільськогосподарських підприємствах, державних ветеринарних установах, фермерських господарствах і надавати кваліфіковану ветеринарну допомогу сільськогосподарським і свійським тваринам громадян.

 

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін:
 • внутрішні хвороби тварин;
 • клінічна діагностика;
 • фізіологія сільськогосподарських тварин;
 • патологічна фізіологія тварин;
 • основи науково-дослідної роботи;
 • професійна етика лікаря ветеринарної медицини;
 • лабораторна діагностика хвороб дрібних тварин;
 • породи собак і котів;
 • хвороби хутрових звірів;
 • інтерпретація лабораторних досліджень;
 • отруєння собак і котів;
 • фізичні методи лікування дрібних тварин та ін.