Zgozinska O A thumb
Посада

Доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2009 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю „Ветеринарна медицина”. В 2009 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Нематодози шлунково-кишкового тракту коней (поширення, патогенез, діагностика та лікування)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія.

Сфера наукових інтересів
 • паразитарні хвороби тварин;
 • екологія у ветеринарній медицині;
 • ветеринарно-санітарна експертиза.
Загальна кількість публікацій

Всього 105 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 36 фахових публікацій, в т.ч. 3  статті, індексовані у наукометричній базі Scopus; 46  тези наукових конференцій, 1  монографія, 1  навчальний посібник; 19  науково-методичних праць, 2 авторських свідоцтва.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Antipov A. A., Bakhur T. I., Feshchenko D. V., Romanishina T. A., Avramenko N. V., Goncharenko V. P., Zghozinska O. A., Solovyova L. M., Koziy, N. V., Pidborska R. V., Shahanenko V. S., Dzhmil V. I., & Tyshkivska N. V. Earthworms (Lumbricidae) as intermediate hosts of lung nematodes (metastrongylidae) of swine in Kyiv and Zhytomyr regions of Ukraine. Vestnik Zoologii. 2018. Vol. 52 (1). P. 59–64. DOI 10.2478/vzoo-2018-0008 (Scopus).

 2. Feshchenko D. V., Bakhur T. I., Selcuk B. H., Antipov A. A., Zghozinska O. A., Dubova O. A., Goncharenko V. P., Shahanenko R. V., Shahanenko V. S. & Melnychuk V. V. Mollusks (Gastropoda) as Intermediate Hosts of Cattles’ Trematodes (Trematoda) in Conditions of Dnipro Basin’s Small Ponds (Northern Ukraine). Acta Veterinaria Eurasia. 2019. Vol. 45 (1). Pp. 16–21. doi: 10.26650/actavet.2019.18009 (Scopus).

  Dubova O. A., Feshchenko D. V., Bakhur T. I., Zghozinska O. A., Antipov A. A., Rublenko S. V., Goncharenko V. P., Shahanenko R. V. & Shahanenko V. S. Disseminated intravascular coagulation syndrome as a complication in acute spontaneous canine babesiosis. Macedonian Veterinary Review. 2020. Vol. 43 (2). P. 141–149. doi.org/10.2478/macvetrev-2020-0027 (Scopus).

 3. Фещенко Д. В., Захарченко О. Ю., Дубова О. А., Згозінська О. А., Русак В. С. Прижиттєва діагностика серцевого дирофіляріозу у собак. Наукові горизонти. 2020. № 04 (89). С. 89–93. doi: 10.33249/2663-2144-2020-89-4-89-93.

 4. Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозинская О. А., Бахур Т. И., Столярова Ю. О. Случай байлисаскароза диких животных в контактном зоопарке: діагностика и противоэпизоотические мероприятия. Ученые записки. Витебская ордена «Знак Почета» Гос. акад. вет. медицины. 2020. Т. 56, вып. 1. С.29–33.

 5. Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Пінський О. В., Буднік Т. С., Чала І. В. Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак.

 6. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 97. С. 118–124. doi: 10.32718/nvlvet9719.

 7. Дубова О. А., Згозінська О. А., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. Спленомегалія як ускладнення, спричинене бабезіозом у собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 2. С. 126–132.

 8. Дубова О. А., Згозінська О. А., Дубовий А. А. Епізоотичні особливості саркоптоїдозів домашніх тварин та терапевтична ефективність івермектину. Науковий вісник ЛНУВМБТ. Львів, 2019. Т. 21, № 96. С. 3-7.

 9. Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Столярова Ю. О. Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу. Науковий вісник ветеринарної медицини. Біла Церква, 2019. № 1. С. 66–74. doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-66-74.

 10. Чала І.В., Русак В.С., Згозінська О. А., Чупрун Л.О., Ковальов П.В. Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння. Науковий вісник Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. 2018. Т. 20, № 88. С. 125–130.

 11. Bakhur T., Antipov A., Zghozinska O. Pathomorphological changes in the liver and intestine of horses with parascarosis and strongylatoses. Наук. вісн. вет. мед. Біла Церква, 2017. Вип. 2 (136). С. 22–26.

 12. Згозінська О. А. Патоморфологія печінки коней, інвазованих збудниками параскарозу та стронгілятозів. Зб. наук. пр. Харківської держ. зоовет. академії. Сер. Вет. науки. 2017. Вип. 35, т. 2, ч. 2. С. 55−58.

 13. Фещенко Д. В. , Згозінська О. А. , Дубова О. А. Оцінка ларвіцидної активності мильних розчинів. Біологія тварин. Львів, 2018. Т. 20, № 3 : Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 4–5 жовтн. 2018 р. C. 172.

 14. Дубова О. А., Фещенко Д. В. , Згозінська О. А. Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення. Біологія тварин. Львів, 2018. Т. 20, № 4 : Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицинии : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 6–7 груд. 2018 р. C. 99.

 15. Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин / Дубова О. А., Фещенко Д. В., Бахур Т. І., Антіпов А. А., Згозінська О. А., Дубовий А. А. ; за ред. О. А. Дубової. Біла Церква : Білоцерківдрук, 2019. 254 с.

 16. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні / Довгій Ю.Ю., Дубова О.А., Фещенко Д.В., Корячков В.А., Бахур Т.І., Згозінська О.А., Драгальчук А.І. Житомир: Полісся, 2012. 272 с.

 17. Котелевич В.А., Згозінська О.А. Методичні вказівки щодо впровадження системи НАССР у рибопереробній галузі. Житомир, 2015. 49 с.

 18. Котелевич В. А., Згозінська О.А. Якість та безпека харчових продуктів рослинного походження в умовах ринку. Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» факультету ветеринарної медицини. Житомир, 2016. 29 с., 1,6 др. арк.

 19. Фещенко Д.В., Згозінська О.А. Методичні рекомендації «Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів бджільництва». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету ветеринарної медицини. Житомир, 2017. 34 с.

 20. Соколюк В. М., Фещенко Д. В., Згозінська О. А. Якість води як один із чинників добробуту корів. Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2018 р. Київ : НУБіП. С. 159–160.

 21. Спосіб культивації інвазійних яєць роду Toxocara та зараження ними лабораторних тварин : пат. 66144 Україна : МПК G01N 33/487 (2006.01). № u 2011 06850; заявл. 31.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

 22. Спосіб копрологічної діагностики гельмінтозів і еймеріозів : пат. 66145 Україна : МПК (2011.01) A61D 99/00. № u 2011 06852; заявл. 31.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.