Dubova O A
Посада

Доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1996 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 2000 році вступила до аспірантури Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.13 у Національному аграрному університеті за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство.

Сфера наукових інтересів
 • система гемостазу;
 • гемостазіопатії;
 • синдром дисемінованого внутріньосудинного згортання крові;
 • бабезіоз собак.
Загальна кількість публікацій

Всього 140 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 50 фахових публікацій, 42 тези наукових конференцій, 1 монографія, 3 навчальні посібники, 4 авторських свідоцтва, 40 науково-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Дубова О.А. Використання програми «Калькулятор показників червоної крові» у практичній діяльності фахівця ветеринарної медицини / Дубова О.А., Дубовий А.А. // Аграрний вісник причорномор’я. – В.1, 2017. – Одеса. – С. 123–126.
 2. Дубова О. А. Аналіз особливостей поширення та клінічного перебігу бабезіозу собак у м. Житомирі за період 2016 року / О. А. Дубова // Вісник Житомирского національного агроекологічного університету. – № 2 (63), т 3. – Житомир, 2017. – С. 67–71.
 3. Дубова О. А. Сезонна динаміка клінічних показників крові хворих на бабезіоз собак м. Житомир / О. А. Дубова // «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». Збірник наукових праць. – В. 35, ч. 2, т. 2 «Ветеринарні науки». – Харків, 2017. – С. 38–42.
 4. Дубовий А. А. Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення / А. А. Дубовий, О. А. Дубова, С. І. Шеремет // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького. – Т. 19, № 82. – Львів, 2017. – С. 217–221. (Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), eLibrary, ROAD, Ulrichsweb Global Serials Directory, SciLit).
 5. Дубова О. А. Застосування настоянки підмору як імуномодулятора за бабезіозу собак / О. А. Дубова / Біологія тварин. – Т. 19, № 4. – Львів, 2017. – С. 108. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 6. Дубова О. А., Дубовой А. А. Акароэнтомозы собак и котов и их эпизоотические особенности в г. Житомире, Украина / Ученые записки УО Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины. – Т. 54, в. 2, 2018. – Витебск – С. 19–22. (eLibrary, Google Scholar).
 7. Проблема поширення ехінококозу свійських тварин у передмістях Житомира / Фещенко Д. В., Дубова О. А., Романишина Т. О., Згозінська О. А. / Вісник Дніпропетровського аграрно-економічного університету, № 1–2 (47), 2018. – Дніпро. – С. 108–111. (Index Copernicus).
 8. Оцінка ларвіцидної активності мильних розчинів / Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Романишина Т. О., Громада Д. С., Марценюк І. В. / Біологія тварин, т. 20, № 3, 2018.- Львів. – С. 172. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 9. Дубова О. А., Дубовий А. А. Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького, Т. 20, № 83, 2018. – Львів. – С. 102 –107. doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet8320 (Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), eLibrary, ROAD, Ulrichsweb Global Serials Directory, SciLit).
 10. Порівняльна оцінка використання препаратів БрованолТМ і ЕнвайрТМ для дегельмінтизації собак різного віку / Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Романишина Т. О. / Вісник Сумського національного аграрного університету, В. 1 (42), 2018. – Суми. – С. 123–127. (Index Copernicus, eLibrary).
 11. Дубова О. А., Дубовий А. А. Фещенко Д. В. Непрямий метод оцінки та показники артеріального тиску, його індексів у собак / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького, Т. 20, № 88, 2018. – Львів. – С. 80– 84. doi: https://doi.org/10.32718/nvlvet8814 (Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), eLibrary, ROAD, Ulrichsweb Global Serials Directory, SciLit).
 12. Дубова О. А., Дубовий А. А. Терапевтична ефективність препаратів групи нітроімідазолів за гастроентеритів собак / Біологія тварин, т. 20, № 3, 2018.- Львів. – С. 111. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 13. Dubova, O., Feshchenko, D., Zgozinska, O., & Dubovyi, A. (2018). Стан системи гемостазу за трансмісивної венеричної саркоми собак. Біоресурси і природокористування, 10 (5–6), 182– doi: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05.023 (EBSCO publishing, Ulrichsweb, eLibrary, AGRIS, Google Scholar, USI, MIAR, ErihPlus).
 14. Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозінська О. А. Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та їх значення. Біологія тварин, т. 20, № 4, 2018. – Львів. – С. 99. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 15. Фещенко Д. В., Бахур Т. І., Марценюк І. В., Громада Д. С., Дубова О. А., Згозінська О. А. Карантинні заходи у системі зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків. Біологія тварин, т. 20, № 4, 2018. – Львів. – С. 148. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 16. Dubova, O., Dubovyi, A., Kovalyova, L., & Kovalyov, P. (2019). Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування.Біоресурси і природокористування, 11(1–2), 167– doi: http://dx.doi.org/10.31548/bio2019.01.019 (EBSCO publishing, Ulrichsweb, eLibrary, Index Copernicus, AGRIS, Google Scholar, USI, MIAR, ErihPlus).
 17. Дубова О. А., Згозінська О. А., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. Спленомегалія як ускладнення за бабезіозу собак. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 126−132. doi: 31210/visnyk2019.02.16 (Index Copernicus, Google scholar).
 18. Фещенко Д. В., Дубовая О. А., Згозинская О. А., Бахур Т. И., Столярова Ю. А. Гельминтофауна черепах в неволе и особенности дегельминтизации рептилий. Ветеринарный журнал Беларуси. – 1 (10)/2019. – С. 72 – 75. (eLibrary, Google Scholar).
 19. Feshchenko, D, Bakhur, T, Selçuk, B, Antipov, A, Zgozinska, O , Dubova, O , Yevstafyeva, V, et al. (2019). Mollusks (Gastropoda) as Intermediate Hosts of Cattles’ Trematodes (Trematoda) in Conditions of Dnipro Basin’s Small Ponds (Northern Ukraine). Acta Veterinaria Eurasia, 45 (1), 16– doi: http://doi.org/10.26650/actavet.2019.18009 (Scopus, Web of Science).
 20. Dubova, O., Zghozinska, O., & Dubovyi, A. (2019). Епізоотичні особливості саркоптоїдозів домашніх тварин та терапевтична ефективність івермектину. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Ветеринарні науки, 21(96), 3–7. https://doi.org/10.32718/nvlvet9601 (Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), eLibrary, ROAD, Ulrichsweb Global Serials Directory, SciLit).
 21. Дубова О. А., Дубовий А. А. Сонографічна діагностика спленомегалії у собак. Біологія тварин, т. 21, № 3, 2019. – Львів. – С. 114. (Index Copernicus, eLibrary, Google scholar, J-Gate, OAJI, Universal Impact Factor).
 22. Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Столярова Ю. О. Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу. Науковий вісник ветеринарної медицини. Біла Церква, 2019. № 1. С. 66–74.
 23. Горальська І. Ю., Ковальчук О. М., Дубова О. А. Морфо-біохімічний склад крові клінічно здорових котів. Наукові Горизонти, 2019, № 12 (85), 33–38. https://org/10.33249/2663-2144-2019-85-12-33-38 (Index Copernicus, DOAJ, Crossref, Google Scholar).
 24. Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозинская О. А., Бахур Т. И., Столярова Ю. А. Случай байлисаскароза диких животных в контактном зоопарке: диагностика и противоэпизоотические мероприятия. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия вет. мед.». 2020. Т. 56, вып. 1. С. 29–33. (Міжнародне видання, науко-метрична база даних РИНЦ).
 25. Дубова О. А., Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Пінський О. В.,
  Буднік Т. С., Чала І. В. Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак.
  Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2020. Т.22, № 97. С. 118–124. https://doi.org/10.32718/nvlvet9719 (Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), eLibrary, ROAD, Ulrichsweb Global Serials Directory, SciLit).
 26. Дубова О. А., Карпюк В. В., Дубовий А. А. Моніторинг та прогнозування динамічних змін системи гемостазу під час вагітності собак. Вісник ПДАА. 2020. № 1. С. 173−181. http://doi.org/10.31210/visnyk01.21 (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).
 27. Dubova, O. A., Feshchenko, D. V., Bakhur, T. I., Zghozinska, O. A., Antipov, A. A., Rublenko, S. V., Goncharenko, V. P., Shahanenko, R. V., & Shahanenko, V. S. (2020). Disseminated Intravascular Coagulation Syndrome as a Complication in Acute Spontaneous Canine Babesiosis, Macedonian Veterinary Review 43(2), 141– doi: https://doi.org/10.2478/macvetrev-2020-0027.
 28. Dubova, O. A., Feshchenko, D. V., Goralska, I. Yu., Duboviy, A. A., Zghozinska, O. A., & Chala, I. V. (2020). Plasma replacement solutions in the intensive care unit of shock for acute spontaneous canine babesiosis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(99), 38–44. doi: https://doorg/0.32718/nvlvet9906
 29. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні. Довгій Ю. Ю., Дубова О. А., Фещенко Д. В. та ін. – Житомир : Полісся, 2012. – 272 с.
 30. Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин : навч. посіб. Н. М. Сорока, Ю. Ю Довгій, О. А. Дубова та ін.; за ред. Ю. Ю. Довгія. – Житомир : Полісся, 2014. – 216 с: іл.
 31. Паразитарні та інфекційні хвороби м’ясоїдних тварин. Ю. Ю. Довгій, М. Л. Радзиховський, О. А. Дубова та ін. [2-ге вид., пер.і доп.]. – Житомир : Полісся, 2016. – 320 с: іл.
 32. Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин. О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, Т. І. Бахур та ін.; за ред. О. А. Дубової. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. – 254 с: іл.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.