Довгій Юрій Юрійович
доктор ветеринарних наук, професор, 

Завідувач  кафедри паразитології, вететиринарно-саніторної експертизи та зоогігієни

Дата і місце народження

20 січня 1963 р., с. Монастирець Хустського району Закарпатської області.

Коротка біографія

У 1989 році закінчив  Українську ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарську академію, ветеринарний факультет. В 1993 вступив до аспірантури при Київській сільськогосподарській академії без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 1996 р. захистив дисертацію на  здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія на  тему «Вплив фасціольозу на природну резистентність овець».

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія на тему «Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологія, патогенез та лікування)».

Сфера наукових інтересів
 • гельмінтологія;
 • протозоологія;
 • акарологія;
 • ентомологія.
Загальна кількість публікацій

Всього 309 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 97 фахових публікацій,  120  тез наукових конференцій, 2  монографії, 3  посібники, 74  науково-методичні праці, 13 авторських свідоцтва.

Основні наукові та методичні праці:
 • Colloquium-journal. 2020. 82. No. 30. P. 24–30. https://doi:10.24411/2520-6990-2020-12239
 • Довгий Ю. Ю., Рудик А. В. Распространение и гематологические показатели у перепелов при эймериозной инвазии. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы. 2020. Том 48. Ветеринария. С. 89–
 • Довгій Ю. Ю., Рудік О. В. Терапевтична ефективність брометроніду нового за наявності еймеріозу в перепілок. Вісник ПДАА. 2020. № 2. С. 259– https://doi: 10.31210/visnyk2020.02.33.
 • Кот Т. Ф., Довгій Ю. Ю., Рудік О. В., Газарян В. Н., Лебедь Н. В. Патоморфологічні зміни в окремих трубчастих і паренхіматозних органах перепелів за еймеріозу. Ветеринарні технології тваринництва та природокористування. 2020. № 5. С. 70–75. https://doi:10.31890/vttp.2020.05.13
 • Довгій Ю.Ю., Прус П.М. Клінічна ефективність застосування ектосану за псороптозу овець. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020, №2 (97). С. 210 – 215.
 • Довгій Ю.Ю., Довгій М.Ю., Кушнірова Г.А., Галат В.Ф. Зміни гематологічних показників крові при кишкових інвазіях у курей та перепілок в асоціації з еймеріозом. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (60), т. 3. С. 200–204.
 • Довгій Ю.Ю., Довгій М.Ю., Кушнірова Г. А. Лікувальна ефективність лікарських засобів при кишкових інвазіях у курей в асоціації з еймеріозом. Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. 2017. Вип. 83. С. 60–64.
 • Довгій Ю.Ю., Фещенко Д. В., Маслак П. В., Іванов В. Ю., Кащук К. М. Ефективність введення в раціон дійних корів концентрату Живинатм у комплексі зоогігієнічних заходів з годівлі тварин. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. X.: РВВ ХДЗВА., 2017. Вип. 35, т.1, ч. 2 «Ветеринарні науки». С. 134–138.
 • Довгій Ю.Ю., Рудік О.В. Ефективність комбінованої терапії при гельмінтозно-протозойній інвазії у курей. Вісник Сумського національного аграрного університету. № 1 (42). С. 127–130.
 • Довгій Ю.Ю., Галат В.Ф., Рудік О. В., Довгій М.Ю. Вплив комплексної терапії на гематологічні показники перепілок за кишкової інвазії. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2018. № 1–2. С.117–121.
 • Довгій Ю.Ю., Прус П.М. Ефективність цифлуру при ентомозах овець та вплив на гематологічні показники організму. Аграрний вісник Причорномор’я : Збірник наукових праць. Ветеринарні науки. 2018. С. 7–12.
 • Довгій Ю.Ю., Сеніченко В.Ю., Фещенко Д.В, Чала І.В. Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність та гематологічні показники корів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. Вип. 2/93. С. 85-91.
 • Довгій Ю.Ю., Прус П.М. Ефективність застосування цифлуру при ентомозах кіз. Наукові горизонти. Вип. 6/79. – С. 72–76.
 • Довгій Ю.Ю., Сеніченко В.Ю. Зміни морфологічних та біохімічних показників крові у корів після застосування мінеральних комплексів. – Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Ветеринарні науки. 2019. Вип. 93. С. 297–302.
 • Довгій Ю.Ю., Котелевич В.А., Сеніченко В.Ю., Довгій Х.О. Вплив мінеральних речовин та «Нутріселу» на якість молока і молочну продктивність корів. Наукові горизонти. Вип. 8/81. С. 48–52.
 • Зміни гематологічних показників крові при кишкових інвазіях у курей та перепілок в асоціації з еймеріозом / Ю. Ю.Довгій, М. Ю.Довгій, Г. А. Кушнірова, В. Ф. Галат // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (60), т. 3. – С. 200–204.
 • Довгій Ю. Ю. Лікувальна ефективність лікарських засобів при кишкових інвазіях у курей в асоціації з еймеріозом / Ю. Ю. Довгій, М. Ю. Довгій, Г. А. Кушнірова // Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. –Вип. 83. – Одеса: ТЕС. – 2017. – С.60–64.
 • Довгій Ю. Ю. Вплив кормового концентрату «Живина» на молочну продуктивність та гематологічні показники корів / Ю. Ю. Довгій, Д. В. Фещенко, М. Ю. Довгій, В. Ю. Іванов, О. В. Боднарчук, О. В. Коваленко // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (58), т. 1. – С. 138–144.
 • Довгій Ю. Ю. Ефективність дезінвазійних властивостей дезінфікуючих засобів при гельмінтозно-протозойній інвазії у сільськогосподарської птиці / Ю. Ю. Довгій, М. Ю. Довгій // Вісник ЖНАЕУ. – № 2 (63), т. 3. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2017. – С. 59–63.
 • Довгій Ю. Ю. Ефективність введення в раціон дійних корів концентрату Живинатм у комплексі зоогігієнічних заходів з годівлі тварин / Ю. Ю. Довгій, Д. В. Фещенко, П. В. Маслак, В. Ю. Іванов, К. М. Кащук // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2017. – Вип. 35, т.1, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С. 134–138.
 • Довгій Ю. Ю., Сеніченко В. Ю., Фещенко Д. В., Чала І. В. Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність та гематологічні показники корів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 2. С. 85–91. 
 • Довгій Ю.Ю., Сеніченко В.Ю. Зміни морфологічних та біохімічних показників крові у корів після застосування мінеральних комплексів. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Ветеринарні науки. 2019. Вип. 93. С. 297–302.
 • Довгій Ю.Ю., Прус П.М. Ефективність застосування цифлуру при ентомозах кіз. Наукові горизонти. 2019. Вип. 6/79. С. 72–76.
 • Довгій Ю.Ю., Котелевич В.А., Сеніченко В.Ю., Довгій Х.О. Вплив мінеральних речовин та «Нутріселу» на якість молока і молочну продктивність корів. Наукові горизонти. Вип. 8/81. С. 48–52
 • Пат. 120848 Україна, МПК А23К 50/30, А23К 50/60. Застосування каоліну як кормової добавки для профілактики отруєнь свиней важкими металами / Басаргін В. А., Лавринюк О. О., Тимощук Т. М., Логвіненко Н. М., Мамченко В. Ю., Довгій Ю. Ю, Довгій М. Ю.; заявник і патентовласник Басаргін В. А. – № u2017 03591; заявл. 12.04.2017; дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22.
 • Пат. 120846 Україна, МПК А23К 20/28, А23К 50/30, А23К 50/60. Застосування алуніту кормової добавки для профілактики отруєнь свиней важкими металами/ Басаргін В. А., Лавринюк О. О., Тимощук Т. М., Довгій Ю. Ю, Довгій М. Ю., Степаненко В. А.; заявник і патентовласник Басаргін В. А. – № u2017 03571; заявл. 12.04.2017; дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22.
 • Пат. 120845 Україна, МПК А23К 20/28, А23К 50/30, А23К 50/60. Застосування суміші каоліну і алуніту як кормової добавки для профілактики отруєнь свиней важкими металами / Басаргін В. А., Лавринюк О. О., Логвіненко Н. М., Довгій Ю. Ю, Басаргін Б. В.; заявник і патентовласник Басаргін В. А. – № u2017 03570; заявл. 12.04.2017; дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22.
 • Корисні моделі Спосіб застосування препаратів мікроелементів у великої рогатої худоби.  № 137383. Номер заявки u 2018 13051. Опубліковано 25.10.2019, бюл. № 20. / Довгій Ю.Ю., Сеніченко В.Ю., Фещенко Д.В., Довгій М.Ю.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: (0412) 33-10-88