Кафедра є ведучим учбово-методичним центром по підготовці лікарів ветеринарно-санітарних експертів широкого профілю, а також забезпечує викладання студентам факультету ветеринарної медицини ряду інших фахових дисциплін (в т.ч. паразитології, клінічної біохімії тощо). Викладачі та співробітники кафедри спрямовують свої зусилля на організацію і проведення навчально-методичної та виховної роботи серед студентів, залучаючи їх до наукової роботи в рамках участі у предметних гуртках, олімпіадах і конфренціях. Випускники-дипломники та аспіранти кафедри плідно працюють у вузах, державних і приватних установах ветеринарної медицини, сільськогосподарських підприємствах України та інших країн. Щорічно науково-педагогічний колектив кафедри публікує біля 40 науково-методичних робіт, бере участь у міжнародних наукових симпозіумах і конференціях.

Історія кафедри

Історія кафедри бере свій початок з кафедри зоогігієни і основ ветеринарії (зооінженерний факультет, 1987). Велика заслуга у становленні кафедри належить першим викладачам кафедри: доцентам М.О. Оніпку, С.О. Пилипейку, Ф.І. Кропивницькому, В.С. Федотову, В.В. Бреславцю, ст. викладачам О.В. Яременку, З.О. Шелест, З.О. Герасимчук, І.В. Шанскову. У різні часи керівництво кафедрою, яка змінювала назви, але не зраджувала принципам професіоналізму, здійснювали: д. вет. н., професор Л.П. Окунцов (1989–1990); к. б. н., доцент В.В. Бреславець (1990–1993); д. вет. н., професор М.П. Високос (1993–1999); к. вет. н., доцент Г.П. Олійник (1999–2006). З 6 червня 2006 р. на базі кафедри ветеринарно-санітарної експертизи і гігієни тварин була створена сучасна кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни, яку очолив д. вет. н., професор Ю.Ю. Довгій.

Колектив кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Колектив кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Кафедра забезпечує навчання студентів за спеціальністю ветеринарна медицина з дисциплін:
 • паразитологія та інвазійні хвороби;
 • паразитологія дрібних тварин;
 • ветеринарно-санітарна експертиза;
 • інвазійні хвороби дрібних тварин;
 • біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії;
 • ветеринарна клінічна біохімія;
 • ветеринарна санітарія та гігієна;
 • виробництво, ветеринарний контроль та оцінка якості продуктів харчування;
 • дозиметрія та радіометрія у ветеринарній медицині;
 • метаболізм радіонуклідів в організмі тварин;
 • органічне виробництво та якість і безпечність продукції;
 • ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення;
 • зоогігієна, ветеринарна санітарія та гігієна продукції тваринництва;
 • основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології.