Shnayder V L thumb
Посада

асистент кафедри акушерства і хірургії, 

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

-

Дані про вищу освіту

В 2010 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2017 році захистила дисертацію на тему «Патологія маткових труб у корів : поширення, діагностика, терапія» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримала науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Акушерсько-гінекологічна патологія продуктивних тварин.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Shnaider V., Yevtukh L., Kalynovskyi H., Omelianenko М., Zakharin V., Gryshchuk G., Katsaraba O., Lysak H. (2020). Placental barrier permeability to Ca, P, and Mg in the diagnosis of canine hip dysplasia. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1). 186–191. doi: 10.15421/2020_30. (Web of Science).
 2. Kozenko O., Krempa N., Vysotskij A., Shnaider V., Yevtukh L., Gryshchuk G., Todoriuk V. (2020). Influence of farm conditions on sows’ morphological blood indicators. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (3). 216–220. doi: 10.15421/2020_157. (Web of Science).
 3. Калиновський Г. М., Омеляненко М. М., Шнайдер В. Л. Маткові труби корів: дослідження прохідності та пертубація. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 101–106.
 4. Індекс функціонального стану яєчників корів / Г. М. Калиновський та ін. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. 2017. Вип. 18, № 2. С. 408–413.
 5. Проникність плацентарного бар´єру для кадмію (cd) та плюмбуму (pb) протягом тільності корів та під час жеребіння кобил / Г. М. Калиновський та ін. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2019. Т. 21, № 93. С. 74–87.
 6. Lavryshyn Y., Guty B., Leskiv K., Hariv I., Yevtukh L., Shnaider V. (2020). Influence of cadmium on the cellular part of the immune system of young cattle. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Science, 3 (2). 47–52. doi: 10.32718/ujvas3-2.08.
 7. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський та ін. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 98. С. 28–35 (doi: 10.32718/nvlvet9805).
 8. Шнайдер В. Л., Калиновський Г. М., Омеляненко М. М. Патологія маткових труб у корів : поширення, діагностика, терапія : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 136 с.
 9. Морфофункціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів / Г. М. Калиновський та ін. : монографія. Житомир : ФОП. О. О. Євенок, 2019. 108 с.
 10. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 500 с.
 11. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 109072 Україна : МПК (2016.01) А61 В 10/00 А61 В 17/34. № u 2016 01409 ; заявл. 17.02.2016 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15
 12. Спосіб пункційної біопсії Г. М. Калиновського : пат. 109071 Україна : МПК (2016.01) А61 В 10/00 А61 В 17/34. № u 2016 01408 ; заявл. 17.02.2016 ; опубл.10.08.2016, Бюл. № 15.
 13. Пристрій для достовірної діагностики стану прохідності яйцепроводів у корів методом продування (пертубатор Г. М. Калиновського) : пат. 106016 Україна : МПК (2016.01) А61 В 10/00 А61 D 1/00 А61 D 7/00. № u 2015 10670 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 14. Спосіб достовірної діагностики стану прохідності яйцепроводів у корів методом продування (спосіб пертубації Г. М. Калиновського) : пат. 106444 Україна : МПК (2016.01) А61 D 1/00 А61 В 10/00. № u 201510671 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 15. Приставка до пертубатора для дезінфекції повітря, конструкції Калиновського Г. М. : пат. 122176 Україна : МПК (2017.01) А61 D 7/00 А61 D 10/00. № u 2017 07104 ; заявл. 06.07.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 16. Спосіб «сухої» дезінфекції повітря при проведені пертубації : пат. 121734 Україна : МПК (2017.01) А61 D 7/00 А61 D 10/00. № u 2017 07102 ; заявл. 06.07.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.
 17. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u 2018 11002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 18. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u 2018 11006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 19. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а 2016 01126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 20. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u 2020 00123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 21. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u 2020 00122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 22. Шнайдер В. Л., Калиновський Г. М., Омеляненко М. М. Методичні вказівки «Для студентів та аспірантів (написання лекцій, оформлення курсової і дипломної робіт, підготовка матеріалу до друкування)». Житомир, 2017. 112 с.
 23. Шнайдер В. Л., Калиновський Г. М. Методичні розробки для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин на тему «Запліднення». Житомир, 2017. 16 с.
 24. Захарін В. В, Євтух Л. Г., Шнайдер В. Л. Культивування клітин і штамів : методичні поради до лабораторних занять з біотехнології у ветеринарній медицині. Житомир, 2019. 24 с.
 25. Калиновський Г. М., Шнайдер В. Л. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин на тему «Гінекологічні захворювання тварин: методи їх діагностики, лікування і профілактики». Житомир, 2020. 96 с.
 1. Храмова Т. Ю., Ковальов П. В. Діагностика перекруту шлунку у собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 81–84.
 2. Шашкун В. М., Ковальов П. В. Етіологія симптоматика та розповсюдження ентропіону у дрібних тварин. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 84–87.