Chuprun Lyidmila thumb
Посада

Cтарший викладач кафедри акушерства і хірургії, 

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

-

Дані про вищу освіту

В 2007 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Піометра кішок: етіологія, патогенез, лікування» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.02 у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримала науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Акушерсько-гінекологічна, хірургічна патологія дрібних тварин.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Калиновский Г. Н., Омеляненко Н. Н., Чупрун Л. А. Проницаемость плацентарного барьера коров для кадмия и свинца. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины». 2016. Т. 52, Вып. 3. С. 47–51.
 2. Чупрун Л. О. Чутливість до антибіотиків та видова приналежність мікрофлори при міжпальцевому дерматиті у собак. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 193–198.
 3. Моніторинг поширення парадонтопатій дрібних тварин в умовах міста Житомира / Л. О. Чупрун та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 113–118.
 4. Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов. Біологія тварин. 2018. Т. 20, №2. С. 89–96. doi: 10.15407/animbiol20.02.089.
 5. Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов, О. А Згодзінська. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2018. Т. 20, № 88. С. 125–130. doi: 10.32718/nvlvet8823.
 6. Чупрун Л. О. Мікрофлора ротової порожнини при пародонтиті у собак та її чутливість до антибіотиків. Наук.-практ. журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». 2018. №1. С. 50–55.
 7. Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування / О. А. Дубова, А. А. Дубовий, Л. О. Ковальова, П. П. Ковальов. Біоресурси і природокористування. 2019. Т. 11, № 1–2. С. 167–173. doi: 10.31548/bio2019.01.019.
 8. Спленомегалія як ускладнення, спричинене бабезіозом у собак / Дубова О. А. та та ін. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 126–132. doi: 10.31210/visnyk2019.02.16.
 9. Деякі показники білкового обміну кішок за ожиріння / Чала І. В. та ін. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2019. Т. 21, № 95. С. 36–40. doi: 10.32718/nvlvet9507.
 10. Ветеринарна хірургія з анатомією коня : навч. посіб. / Г. М. Калиновський та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. Житомир ЖНАЕУ, 2016. 120 с.
 11. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 13. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 14. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 15. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 16. Ковальов П. В., Захарін В. В., Чупрун Л. О. Методичні поради до лабораторних занять з хірургічної патології дрібних тварин «Хвороби очей». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 35 с.
 17. Калиновський Г. М., Захарін В. В., Чупрун Л. О., Євтух Л. Г. Методичні поради «Акушерсько-гінекологічна патологія у свинарстві». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 55 с.
 18. Ковальова Л. О. Методичні поради «Ультразвукова діагностика хвороб у дрібних тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 38 с.
 19. Ковальова Л. О., Ковальов П. В., Грищук Г. П., Побірський М. М. Методичні поради до лабораторних занять з хірургічної патології дрібних тварин «Дерматити у дрібних тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 30 с.
 20. Ковальов П. В., Ковальова Л. О., Побірський М. М. Методичні поради до лабораторних занять з оперативної хірургії «Операції на статевому члені та крайній плоті». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 35 с.
 21. Нікітіна Ю. О., Ковальов П. В., Чупрун Л. О. Моніторинг поширення пародонтопатій дрібних тварин в умовах міста Житомира. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 2 лют. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Вип. 8. С. 170–173.
 22. Сірик Ю. Ю., Чупрун Л. О., Ковальов П. В. Піодермія – етіологія, розповсюдження та методи діагностики у собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 29 січ. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. Вип. 9. С. 178–182.
 23. Климук І. Ю., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. Новоутворення молочних залоз у дрібних тварин: розповсюдження та зміни в крові. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 31 січ. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. Вип. 10. С. 216–219.
 24. Краснолюдська Д. В., Ковальова Л. О. Піометра сук: етіологія, клінічні ознаки та ефективність різних способів лікування. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 62–65.
 25. Лук’янчук І. С., Ковальова Л. О. Ефективність застосування «ALIZIN» фірми VIRBAC для лікування піометри у кішок. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 56–59.