Kovalev Pavlo thumb
Посада

Доцент кафедри акушерства і хірургії, 

завідувач навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини  Поліського національного університету

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчив Державну агроекологічну академію за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

В 2000 році закінчив Державну агроекологічну академію за спеціальністю «Ветеринарна медицина», магістратура.

Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистив дисертацію на тему «Корекція статевого циклу та розвиток вагітності у сук» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.13 у Національному аграрному університеті за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Хірургія та ортопедія дрібних тварин.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Моніторинг поширення парадонтопатій дрібних тварин в умовах міста Житомира / Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов, Ю. О. Нікітіна, У. О. Олянін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 113–118.
 2. Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов. Біологія тварин. 2018. Т. 20, №2. С. 89–96. doi: 10.15407/animbiol20.02.089.
 3. Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов, О. А Згодзінська. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2018. Т. 20, № 88. С. 125–130. doi: 10.32718/nvlvet8823.
 4. Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування / О. А. Дубова, А. А. Дубовий, Л. О. Ковальова, П. П. Ковальов. Біоресурси і природокористування. 2019. Т. 11, № 1–2. С. 167–173. doi: 10.31548/bio2019.01.019.
 5. Спленомегалія як ускладнення, спричинене бабезіозом у собак / О. А. Дубова, О. А. Згодзінська, Л. О. Ковальова, П. П. Ковальов. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 126–132. doi: 10.31210/visnyk2019.02.16.
 6. Ветеринарна хірургія з анатомією коня : навч. посіб. / Г. М. Калиновський та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 120 с.
 7. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 8. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 9. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 10. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 11. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 12. Ковальов П. В., Захарін В. В., Чупрун Л. О. Методичні поради до лабораторних занять з хірургічної патології дрібних тварин «Хвороби очей». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 35 с.
 13. Чупрун Л. О., Ковальов П. В., Грищук Г. П. Методичні поради до лабораторних занять з хірургічних хвороб продуктивних тварин «Хвороби кінцівок продуктивних тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 35 с.
 14. Ковальов П. В., Чупрун Л. О. Методичні поради «Андрологічні хвороби продуктивних тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 31 с.
 15. Ковальова Л. О., Ковальов П. В., Грищук Г. П., Побірський М. М. Методичні поради до лабораторних занять з хірургічної патології дрібних тварин «Дерматити у дрібних тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 30 с.
 16. Ковальов П. В., Ковальова Л. О., Побірський М. М. Методичні поради до лабораторних занять з оперативної хірургії «Операції на статевому члені та крайній плоті». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 35 с.
 17. Арсірова-Шинакова О. Г, Ковальов П. В., Чупрун Л. О. Ефективність застосування мастектомії при пухлинах молочних залоз у собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 2 лют. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Вип. 8. С. 141–145.
 18. Сташкевич О. В., Чала І. В., Ковальов П. В. Біохімічні зміни крові при нефрологічних патологіях у котів та собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 2 лют. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Вип. 8. С. 60–63.
 19. Толокевич О. М., Ковальов П. В. Особливості остеосинтезу стегнової кістки у дрібних тварин. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 31 січ. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. Вип. 10. С. 231–234.
 20. Храмова Т. Ю., Ковальов П. В. Діагностика перекруту шлунку у собак. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 81–84.
 21. Шашкун В. М., Ковальов П. В. Етіологія симптоматика та розповсюдження ентропіону у дрібних тварин. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. 11. С. 84–87.