Karpyuk V V thumb
Посада

Доцент кафедри акушерства і хірургії

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1996 році закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2001 році захистив дисертацію на тему «Вплив низьких доз радіаційного випромінювання на перебіг тільності і отелень у корів Поліської м’ясної породи та виникнення ротавірусної інфекції новонароджених телят» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.070.01 при Харківському зооветеринарному інституті за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Патології дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В., Побірський М. М. Гнійно-запальні процеси дистального відділу кінцівок у високопродуктивних тварин. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (60), т. 3. С. 221–227.
 2. Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В. Вплив тканинного препарату на морфологічний та біохімічний склад крові великої рогатої худоби при загоюванні випадкових ран. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 118–122.
 3. Особливості утримання та відтворення великої рогатої худоби Поліської м’ясної породи / А. С. Ревунець, Г. П. Грищук, Я. Ю. Веремчук, Ю. В. Ковальчук, В.В. Карпюк. Вісник СНАУ. 2018. Вип. 1 (42). С. 238–241.
 4. Проникність плацентарного бар´єру для кадмію (cd) та плюмбуму (pb) протягом тільності корів та під час жеребіння кобил / Г. М. Калиновський та ін. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. «Ветеринарні науки». 2019. Т. 21, № 93. С. 74–87.
 5. Дубова О.А., Карпюк В.В., Дубовий А.А. Моніторинг та прогнозування динамічних змін системи гемостазу під час вагітності собак. Вісник ПДАА. 2020. №1. С. 173–181.
 6. Ветеринарна хірургія з анатомією коня / Г. М. Калиновський та ін. : навч. посіб. : 2-ге вид., перероб. і допов. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 120 с.
 7. Ю. В. Ковальчук, В. В. Карпюк, Г. М. Калиновський. Перебіг ранового процесу у великої рогатої худоби в умовно чистій і забрудненій радіонуклідами зонах : монографія. Житомир: ФОП О. О. Євенок, 2019. 92 с.
 8. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

9 Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

 1. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 2. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 3. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 4. Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Захарін В. В. Методичні поради до лабораторних занять із дисципліни “Хірургічна патологія великої рогатої худоби”. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 54 с.
 5. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В., Захарін В. В. Методичні поради «Хірургічна діагностика хвороб тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 61 с.
 6. Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В. Методичні поради для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни “Загальна і спеціальна хірургія”. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 82 с.
 7. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. Методичні поради до лабораторних занять з загальної і спеціальної хірургії на тему «Хвороби в ділянці голови». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 37 с.
 8. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з загальної і спеціальної хірургії на тему «Хвороби сечостатевих органів у самців». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 38 с.
 9. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. Ефективність різних методів лікування корів з некротичними виразками в ділянці пальця. Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали наук.-практ. конф., 29–30 вер. 2016 р. Львів, 2016. С. 146.
 10. Карпюк В. В. Патології дистального відділу кінцівок у високопродуктивних корів. Наукові читання : 2018 рік : матеріали четвертої наук.-практ. конф., 22 бер. 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 35–37.
 11. Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В., Побірський М. М. Ортопедична диспансеризація високопродуктивних корів. Наукові читання: 2019 рік : матеріали п’ятої наук.-практ. конф., 22 бер. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 25–27.
 12. Клинико-лабораторный статус коров, больных гнойным пододерматитом / В. В. Карпюк, Ю. В. Ковальчук, О А. Дубова, Г. П. Грищук. Актуальные вопросы и пути их решения в ветеринарной хирургии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию со дня рождения профессора Э. И. Веремея. 30 окт. – 2 нояб. 2019 г. Витебск : УО «Витебская ордена «Знак почета» гос. акад. вет. мед., 2019. С. 46–48.
 13. Карпюк В. В., Лук’янюк Я. Е. Значення клінічного аналізу крові корів, хворих на гнійний пододерматит. Наукові читання : 2020 рік : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., листопад-січень 2019–2020 рр. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 113–116.