Основна мета роботи кафедри

Основною метою роботи кафедри анатомії і гістології є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини з кардинально новим типом наукового мислення, які можуть ефективно працювати в сучасних умовах ведення тваринництва,  вміють практично використовувати отримані дані та набуті навики для розв’язання проблем і вирышення завдань у галузі сільського господарства. При цьому, кафедра традиційно здійснює базову підготовку студентів факультету ветеринарної медицини з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. Анатомія свійських тварин.
 2. Цитологія, гістологія, ембріологія.
 3. Патологічні анатомія, розтин і судова ветеринарія.
 4. Патологічна анатомія та розтин.
 5. Вступ до фаху.
 6. Історія ветеринарної медицини.
 7. Морфологія і фізіологія тварин.
 8. Професійна етика та анатомічні особливості м’ясоїдів.
 9. Порівняльна анатомія тварин.
 10. Гістологічна діагностика.
 11. Гістологічна техніка та мікроскопічні методи дослідження.
 12. Посмертна діагностика.
 13. Патоморфологія отруєнь.
 14. Промислова гістологія з мікроструктурним аналізом.
 15. Морфологічні зміни органів сільськогосподарських тварин при патології.