Співробітники кафедри працюють над виконанням державної наукової тематики «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика», науковий проект № 0118u003815

 

Наукові публікації

 1. Zhytova E.P., Romanchuk L.D., Guralska S.V., Andreieva O. Yu., Shvets M.V. (2019) Circulation pathways of trematodes of freshwater gastropod mollusks in forest biocenoses of the Ukrainian Polissia.. Vestnik Zoologii, 53 (1): 13– DOI: https://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0002(Scopus).
 2. Goralskiy, L. P., Guralska, S. V., Kolesnik, N. L., Sokulskiy, I. M. (2018). The Features of the Structural Organization of Spinal Ganglia in a Subphylum of Vertebtates, Vestnik Zoologii, 52(6), 501– doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0051(Scopus).
 3. Huralska S., Kot T., Koziy V., Sokolyuk V., Khomenko Z. (2020) Morphology and Immunohistochemistry of Thymus in Haysex Brown Cross Chickens. Journal of World's Poultry Research, 10(3). 456–468. doi.org/10.36380/jwpr.2020.53 (Scopus).
 4. Guralska S., Kot T., Pinskyi O., Sokolyuk V. Budnik T. (2020). Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice, 7 (1), 32–39. doi.org/10.15407/agrisp7.01.032. (Web of Science).
 5. Huralska S., Kot T., Koziy V., Sokolyuk V., Khomenko Z. (2020) Morphology and Immunohistochemistry of Thymus in Haysex Brown Cross Chickens. Journal of World's Poultry Research, 10(3). 456–468. doi.org/10.36380/jwpr.2020.53 (Scopus).
 6. Guralska S., Kot T., Pinskyi O., Sokolyuk V. Budnik T. (2020). Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice, 7 (1), 32–39. doi.org/10.15407/agrisp7.01.032. (Web of Science).
 7. Радзиховський М.Л., Заїка С.С. Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак. Наук вісн. Львівс. Нац. ун-ту вет. медицин та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2017. № 82. Т.18. С. 45–49.
 8. Радзиховский Н. Л., Заика С. С., Дышкант О. В. Патологоанатомические изменения у собак при ассоциированном течении парвовирусного энтерита с аденовирусным гепатитом. Сборник научных трудов учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет». 2018. Т.40. С. 182–190.

Підручники

 1. Горальський Л.П., Хомич.В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. [навчальний посібник]. Житомир: “Полісся”, 2005. 288 с.
 2. Хомич В.Т., Левчук В.С., Горальський Л.П., Ших Ю.С., Калиновська І.Г. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура. Національний аграрний університет.  Київ. 2005. 388 с.
 3. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології [навчальний посібник]. Видання друге. Житомир: “Полісся”, 2011.  288 с.
 4. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: [навчальний посібник]. Житомир: Полісся, 2011. 106 с.
 5. Горальський Л.П, Хомич В.Т, Ших Ю.С, Дехтярьов П.А. Самойлюк В.В.Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування. Житомир: «Полісся», 2008  362 с.
 6. Горальський Л.П, Хомич В.Т, Ших Ю.С, Дехтярьов П.А. Самойлюк В.В.Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування. Житомир: «Полісся», 2009  362 с.
 7. Бурлака В.А., Горальський Л.П., Засекін Д.А., Скоромна О.І. та інші. Аз-Буки-Веді тваринника. . – Житомир: «Полісся», 2010. 496 с.
 8. Горальський Л.П., Хомич.В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Анатомія свійських птахів. [навчальний посібник]. Житомир: “Полісся”, 2011.  252 с.
 9. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: [навчальний посібник]. Житомир: Полісся, 2011. 106 с.
 10. С.К. Рудик, Т.Ф. Кот. Анатомія кішки. Частина 2. Апарат руху. Житомир: “Полісся”, 2011. 104 с. Навчальний посібник / Рудик С.К., Кот Т.Ф. / Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного покриву. Нутрощі. [навчальний посібник]. Житомир: Полісся , 2012. 78 с.
 11. Горальський Л.П. Годівля екзотичних тварин (видання друге). [навчальний посібник]. / Л.П. Горальський, В.А. Бурлака, М.М. Кривий, О.І. Скоромна, Р.В. Чудак, В.В. Борщенко, Н.В. Павлюк, Т.М. Сукненко, В.М. Степаненко. Житомир: «Полісся», 2012. 358 с.
 12. Горальський Л. П. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, B. C. Левчук, Ю. С. Ших, І. Г. Калиновська [навчальний посібник]. Друге видання. Житомир: «Полісся» 2012. 390 с.
 13. Горальський Л. П. Історія створення та сучасність факультету ветеринарної медицини (присвячується 25-річчю від часу заснування (1987–2012 рр.) / Л. П. Горальський, А. С. Ревунець, О. Є. Галатюк, Ю. Ю. Довгій, Г. М. Калиновський, В. П. Фасоля, В. В. Карпюк, О.В. Пінський, Л.О. Солодка // Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир, 2012. 76 с.
 14. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Ших Ю.С. Морфологія собаки. Житомир: видавництво «Рута», 2013.  472 с.
 15. Кот Т.Ф., Рудик С.К. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, лімфатична, нервова системи. Органи чуття. [навчальний посібник]. Житомир: «Полісся», 2013. 104 с.
 16. Горальський Л.П., Хомич.В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Анатомія свійських птахів. [навчальний посібник]. Житомир: “Полісся”, 2014. − 248 с.
 17. Патоморфологія незаразних хвороб тварин: Навчальний посібник / Борисевич Б.В., Горальський Л.П., Лісова В.В. – Житомир: Полісся, 2014. – 144 с. Гриф МОН України.
 18. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. Навчальний посібник. Видання 4-е, – Житомир: Полісся, 2016. – 288 с. Гриф МАП України.
 19. Горальський Л. П., Хомич В.Т., Сокульський І. М., Гуральська С. В., Колеснік Н. Л. Довідник з цитології, ембріології та гістології свійських тварин. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 264 с.
 20. Кот Т.Ф., Житова О.П., Гуральська С.В. Особливості анатомії м’ясоїдних тварин [навчальний посібник]. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. 204 с.

Монографії

 1. Горальський Л.П. Гістоморфологія і гістохімія ретровірусних інфекцій. [монографія]. Житомир: «Полісся», 2010. 209 с.
 2. Горальський Л.П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин [монографія]. Львів: СПОЛОМ, 2013. 296 с.
 3. Панікар І.І., Горальський Л.П., Колеснік Н.Л. Морфологія та імуногістохімія органів імуногенезу свиней у період постнатальної адаптації [монографія]. Полтава: ПП. Глазунов Р.О., 2015. 255 с.
 4. Горальський Л.П., Тимошенко О.П., Борисевич Б.В. та ін. Панкреатит собак [монографія]. Житомир: «Полісся», 2016. 216 с.
 5. Горальський Л.П.,Тимошенко О.П., Борисевич Б.В., Бусел Ю.М., Кібкало Д.В., Горальська І.Ю., Сокульський І.М., Дубич І.М. Панкреатит собак [монографія]. Видання друге. За редакцією Л.П. Горальського. Житомир: «Полісся», 2017. 216 с.
 6. Дунаєвська О.Ф., Горальський Л.П. Морфологія та імуногістохімія селезінки хребетних тварин [монографія]. Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2018.242 с.
 7. Гуральська С.В., Горальський Л.П. Морфологія та імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту [монографія]. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 240 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 81260 «Спосіб окремого виявлення ДНК і РНК». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2013 р.
 2. Патент на корисну модель № 83269 «Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.08.2013 р.
 3. Патент України на винахід № 105982. Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот / Л.П. Горальський, І.М.Сокульський, С.В. Гуральська, Н.Л. Колеснік; заявник і власник Житомирський національний агроекологічний університет. – № а2013 03111; заявка 14.03.2013; опубл. 07.2014, Бюл. № 13.
 4. Патент на корисну модель № 100223. Спосіб фарбування гістологічних зрізів органів кровотворення для виявлення клітин крові при вивченні їх у нормі та при патології / І.І. Панікар, Л.П. Горальський, О.Ф. Дунаєвська, І.Ю. Горальська, І.М. Сокульський, О.В. Пінський, Є.Я. Прасолов. – 2015. – Бюл. №13.