Zaika S S thumb
Посада

Доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук (2006)

Вчене звання

Доцент (2012)

Дата і місце народження

28 лютого 1978 року, м. Ровеньки Луганської області.

Коротка біографія

1995–2000 рр. – студентка факультету ветеринарної медицини Державної агроекологічної академії України, м. Житомир.

2000–2001 рр. – слухач факультету післядипломного навчання відділу магістратури за спеціальністю "Ветеринарна медицина".

2001 р. – лікар ветеринарної медицини ДГ "Рихальське" Ємільчинського району Житомирської області.

2001–2004 рр. – аспірант Державного агроекологічного університету,
м. Житомир.

2005 р. – захист кандидатської дисертації в Національному аграрному університеті.

2004–2006 рр. – асистент кафедри анатомії і гістології Державного агроекологічного університету, м. Житомир.

2006–2010 рр. – старший викладач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2010 р. – доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

Дані про вищу освіту
 • Державний агроекологічний університет (м. Житомир), отримала кваліфікацію "Лікар ветеринарної медицини", 2000 р.
 • Магістратура Державного агроекологічного університету, (м. Житомир),

2001 р.

 • Аспірантура Державного агроекологічного університету, м. Житомир, 2004 р.
Тема дисертації та рік захисту

Тема кандидатської дисертації: «Морфофункціональна характеристика залоз внутрішньої секреції в системі гіпофіз-наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення» (2005).

Сфера наукових інтересів
 • Морфологія залоз внутрішньої секреції тварин в нормі та при патології та патоморфологія заразних і незаразних хвороб різних видів тварин.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, у тому числі у вузівських виданнях Росії і Білорусії.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Заїка С. С. Морфологічні зміни в тимусі у великої рогатої худоби при хламідійній інфекції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Львів, 2016. № 1 (65). Т. 18, Ч. 2. С. 54–59.
 2. Заїка С. С., Бездітко Л. В. Гістологічна характеристика надниркових залоз великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Сер. «Ветеринарні науки». 2016.  Вип. 32, Ч. 2. С. 304–307.
 3. Іванець Б.В., Горальський Л.П., Заїка С.С. Патоморфологічні зміни в селезінці у великої рогатої худоби при хламідіозі. Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії». ЖНАЕУ, 2016. Вип. 7. С. 212–214.
 4. Шарабар М.В., Горальський Л.П., Заїка С.С. Морфологічні зміни в тимусі у великої рогатої худоби при хламідійній інфекції. Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії». ЖНАЕУ, 2016. Вип. 7. С. 222–224.
 5. Заїка С.С. Гістохімічна характеристика гіпофіза великої рогатої худоби. Зб. наук. пр. Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. № 2 (66). Т. 18. С. 79–82.
 6. Заїка С.С. Морфологічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіаційно забрудненій місцевості». Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 29–30 вересня 2016 р.).
 7. Патоморфологічні зміни в селезінці у великої рогатої худоби при хламідіозі. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». (м. Тернопіль, 20–21 жовтня 2016 р.).
 8. Горальський Л.П., Радзиховський М.Л., Заїка С.С. Патологоанатомічні зміни при коронавірусному ентериті у собак. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир, 2017. № 1 (60). Т. 3. С. 303–307.
 9. Романишина Т.О., Заїка С.С., Рибачук Ж.В. Морфологічні зміни в органах кролів при відтворенні лейкозу великої рогатої худоби. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир, 2017. № 1 (60). Т. 3. С. 307–312.
 10. Горальський Л.П., Заїка С.С., Радюк Ю.Г. Морфологічні особливості гіпофіза великої рогатої худоби. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2017. № 1 (60). Т. 3. С. 209–215.
 11. Радзиховський М.Л., Заїка С.С. Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак. Наук вісн. Львівс. Нац. ун-ту вет. медицин та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2017. № 82. Т.18. С. 45–49.
 12. Заїка С.С. Методичні поради «Морфологічна характеристика пухлин» для лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарна онкологія» для студентів ОС «Магістр» напряму підготовки "Ветеринарна медицина". Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 18 с.
 13. Заїка С.С. Методичні поради «Хвороби серцево-судинної системи та кровотворних органів» для лабораторних занять з патологічної анатомії та розтину для студентів ОС «Магістр» напряму підготовки "Ветеринарна медицина" С. С. Заїка – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 16 с.
 14. Заїка С.С. Морфологічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіаційно забрудненій місцевості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення». 2018. С. 198–201.
 15. Заїка С.С. Патолого-анатомічні зміни за каліцивірозу у котів». Матеріали ІV науково-практичної конференції «Наукові читання 2018. Актуальні проблеми тваринництва і ветеринарної медицини». Житомир, 2018. С. 30–33.
 16. Заїка С.С. Методичні поради «Техніка патологоанатомічного розтину трупів птахів» для лабораторних занять з патологічної анатомії та розтину для студентів ОС «Магістр» напряму підготовки "Ветеринарна медицина". Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 25 с.
 17. Радзиховский Н. Л., Заика С. С., Дышкант О. В. Патологоанатомические изменения у собак при ассоциированном течении парвовирусного энтерита с аденовирусным гепатитом. Сборник научных трудов учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет». 2018. Т.40. С. 182–190.
 18. Кот Т. Ф., Гуральська С. В. Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. Науково-практичний журнал. Харків, РВВ ХДЗВА, 2018. С. 53–55.
 19. Заїка С.С. Патолого-анатомічні зміни за каліцивірозу у котів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Еколого-регіональні проблеми ветеринарної медицини в забезпеченні здоров’я тварин» (22 листопада 2018 р.). Житомир, 2018.
 20. Заїка С.С. Патоморфологічна характеристика пухлин носової порожнини у собак і котів. Матеріали ХХ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» (31 січня 2019 р.). Вип. № 10. Житомир, 2019. С. 126–128.
 21. Заїка С.С., Ярошук М.С. Особливості патоморфологічних змін за коліентеротоксемії свиней. Матеріали ХХ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» (31 січня 2019 р.). Вип. № 10. Житомир, 2019.
  С. 168–171.
 22. С.С. Заїка, Л.В. Бездітко. Морфологічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної в зоні малоінтенсивного іонізуючого випромінювання». Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження – 2019» (16–18 березня 2019 р.). Житомир: «Полісся», 2019. С. 92–94.
 23. Гуральська С.В., Кот Т.Ф., Заїка С.С., Сокульський І.М., Хоменко З. В. Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозо-нефритної та репродуктивної форми інфекційного бронхіту. Наукові горизонти: ЖНАЕУ, 2019. № 8 (81). С. 3–12. ISSN: 2663-2144.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.