Kot T F thumb
Посада

професор кафедри анатомії і гістології .

Науковий ступінь

Доктор ветеринарних наук (2018)

Вчене звання

Доцент (2010)

Дата і місце народження

20 червня 1973 р., с. Ліщин Житомирського району Житомирської області.

Коротка біографія

викладач-стажист (1998), асистент (1999) кафедри акушерства і терапії Державної агроекологічної академії України, аспірант (1999–2002), асистент (2002), старший викладач (2005), доцент (2010), професор (2019) кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету України.

Дані про вищу освіту
 • морфологія органів розмноження ссавців і птахів.

Тема дисертації та рік захисту

Тема кандидатської  дисертації: «Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини» (2004). Тема докторської  дисертації: «Морфологія яйцепроводу свійських птахів у постнатальному періоді онтогенезу і порівняльно-видовому аспекті» (2018).

Сфера наукових інтересів
 • Морфологія органів курей в нормі та за патології.

Загальна кількість публікацій

понад 100 наукових праць, у  тому числі 1 монографія, 7 навчальних посібників. Має наукові публікації у вузівських виданнях Росії, Білорусі, Молдови.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Кот Т. Ф., Рудик С. К. Морфологія яйцепроводу свійських птахів: [монографія]. Житомир, 2017. 248 с.
 2. Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кот Т. Ф., Гуральська С. В. Анатомія свійських птахів: [навчальний посібник]. Житомир, 2011. 252 с.
 3. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: [навчальний посібник]. Житомир, 2011. 104 с.
 4. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного покриву. Нутрощі: [навчальний посібник]. Житомир, 2012. 88 с.
 5. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, лімфатична, нервова системи. Органи чуття: [навчальний посібник]. Житомир, 2013. 104 с.
 6. Хомич В. Т., Кот Т. Ф. Морфологія кози: [навчальний посібник]. Житомир, 2016. 344 с.
 7. Кот Т. Ф., Житова О. П., Гуральська С. В. Особливості анатомії м’ясоїдних тварин: [навчальний посібник]. Житомир, 2018. 204 с.
 8. Guralska S.V., Kot T.F., Pinskyi O.V., Sokolyuk V.M., Budnik T.S. Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice. 2020. 7. № 1. Р. 32–38.
 9. Huralska S., Kot T., Koziy V., Sokolyuk V., Khomenko Z. Morphology and immunohistochemistry of thymus in Haysex Brown cross c J. World Poult. Res. 2020. 10(3). P. 456–468.
 10. Кот Т. Ф. Функціональний стан репродуктивної системи самок після аварії на Чорнобильській АЕС (оглядова стаття). Вісник Сумського національного аграрного університету. 2009. 3 (24). С. 62‒66.
 11. Кот Т. Ф., Рудик С. К. Макро- і мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу свійської курки. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Вип. 34. Ч. 2: Ветеринарні науки. С. 361–364.
 12. Кот Т. Ф. Субмікроскопічна будова поверхневого епітелію білкового відділу яйцепроводу перепілок і цесарок. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2015. Вип. 217. Ч. 1. С. 87–91.
 13. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Морфологическая характеристика яйцевода уток на момент угасання яйцекладки. Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 2013. Т. Вып. 1. Ч. 1. С. 56–57.
 14. Кот Т. Ф. Особенности морфологии и гистохимии желез слизистой оболочки яйцевода домашней цесарки. Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 2014. Т. 50. Вып. 2. Ч. 1. С. 161–164.
 15. КоtТ. F.Mechanisms of oviduct organogenesis in fowls. Agrarianscience. 2015. № 2. С. 98–103.
 16. Кот Т. Ф. Особенности ультраструктуры гландулоцитов яйцевода перепелок. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. №1 (33). С. 103–106.
 17. Кот Т. Ф. Морфометричні показники залоз слизової оболонки яйцепроводу свійських птахів. Наукові горизонти. 2018. № 9–10 (71). С. 8–14.
 18. Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників у теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. – – № 2. – С. 53–55.
 19. Кот Т. Ф., Луцюк І. М., Синицький О. В. Особливості будови черепа тварин ряду Хижі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : «Ветеринарні науки. – 2019. – Т. 21, № 93. – С. 65–69.
 20. Кот Т. Ф., Синицький О. В., Луцюк І. М. Видовые особенности морфологии шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночного столба животных отряда Хищные. Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Т. 55. Вып. 2. С. 37–41.
 21. Гуральська С. В., Кот Т. Ф., Заїка С. С., Сокульський І. М., Хоменко З. В. Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозно-нефритної та репродуктивної форм інфекційного бронхіту. Наукові горизонти. 2019. № 8 (81). С. 3–12.
 22. Кот Т.Ф., Довгій Ю.Ю., Рудік О.В., Газарян В.Н., Лебідь Н.В. Патоморфологічні зміни в окремих трубчастих і паренхіматозних органах перепелів за еймеріозу. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. № 5. С. 70–75.
 23. Кот Т.Ф. Фолликулогенез в яичниках коров на ранних стадиях полового цикла. Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Т. 56. Вып. 1. С. 53–56.
 24. Кот Т.Ф., Прокопенко В.С. Особливості морфології надниркової залози курей. Наукові горизонти. 2020. № 5 (90). С. 82–88.
 25. КотТ. Ф., Рудик С. К., Костюк В. К. До встановлення періодів росту яйцепроводу свійських птахів у постнатальному періоді онтогенезу: [методичні рекомендації]. Житомир, 2017. 15 с.
 26. КотТ. Ф. Вивчення будови залоз внутрішньої секреції, органів кровотворення та імунного захисту. [методичні рекомендації]: Житомир, 2014. 45 с.
 27. КотТ. Ф. Вивчення будови черепа свійських тварин: [методичні рекомендації]. Житомир, 2016. 22 с.
 28. КотТ. Ф. Вивчення будови шкірного покриву і нутрощів тварин. [методичні рекомендації]: Житомир, 2019. 55 с.
 29. Гуральська С.В., Кот Т.Ф., Калиновський Г.М. Методичні поради до написання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» ОС «Магістр». Житомир. 2020. 30 с.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.