Хоменко Зоряна Володимирівна
Посада

Старший викладач кафедри анатомії і гістології .

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук (2011)

Дата і місце народження

Народилася 22 квітня 1977 року у с. Берестовець Костопільського району Рівненської області.

Коротка біографія

викладач-стажист (2000), аспірантка (2010), старший викладач (2011) кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир).

Дані про вищу освіту
 • Державна агроекологічна академія України (м. Житомир), отримала кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини», 1999 р.
 • Магістратура Державного агроекологічного університету, (м. Житомир), 2000 р.
 • Аспірантура Державного агроекологічного університету, м. Житомир, 2003 – 2010 р.
Тема дисертації та рік захисту
 • Тема кандидатської дисертації: “Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак” (2011).
Сфера наукових інтересів
 • Вплив іонізуючого випромінювання на організм ссавців, патоморфологія заразних і незаразних хвороб різних видів тварин.

Загальна кількість публікацій

47 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник, 1 публікація у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus. Має наукові публікації у морфологічних журналах Туреччини, Чехії, Росії, Білорусії.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Л.П. Горальський, З В. Хоменко, З.Ф. Марков. Мікроскопічна будова печінки собак і кролів, вирощених в умовно чистій та радіоактивно забрудненій зонах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. Вип. 227. С. 66–71.
 2. Л. П. Горальский, И. Н. Сокульский, З. В. Хоменко, О. Ф. Дунаевская Влияние ионизирующего излучения среды обитания на морфологические показатели почек, легких и селезенки собак. Витебская ордена «Знак Почета» Гос. акад. вет. медицины. 2016. Т. 52, вып. 1. С. 21–25.
 3. Л. П. Горальський, З. В. Хоменко, І. М. Сокульський, О. Ф. Дунаєвська Гістоархітектоніка легенів та периферичних органів імуногенезу статевозрілих собак, вирощених на забрудненій радіонуклідами території. Вісник ЖНАЕУ. 2016. №1. (55), т 3. С. 435–442.
 4. Дунаевская О.Ф., Хоменко З.В. Особенности структуры паренхиматозных органов щенков под влиянием радиационного фактора внешней среды. Научный медицинский вестник. 2016. N 2(4). DOI:10.17117/nm. 2016.02 С.111–122.
 5. Хоменко З.В., Бреславець П.В. Життєвий шлях та наукова діяльність Віталія Васильовича Бреславця, відомого вченого, мудрого педагога та професіонала в галузі ветеринарної медицини. Матеріали конференції Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українські еліти у цивілізаційному розвитку європи»17 листопада 2017 року С. 139–142.
 6. Хоменко З.В. Морфологія міокарду та легень собак. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (60), т. 3. С. 334–339.
 7. Муравська А.В., Хоменко З.В. Патоморфологія венеричної саркоми собак. Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів, Житомир. Вип. 9, 2018. – С. 118–120.
 8. Хоменко З.В. Характеристика за гістологічними та морфометричними критеріями стану легенів та печінки собак, вирощених на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : збірник наукових праць, 26–27 квітня 2018 р. Житомир, 2018. С. 339–343.
 9. Хоменко З.В. Патоморфологія органів дихання [методичні рекомендації]: Житомир, 2017. 23 с.
 10. Хоменко З.В. Ультраструктура легенів статевозрілих собак, вирощених на забрудненій радіонуклідами території. Тези доповідей Міжнародної науково-практичній конференції «Розвиток природничих наук: проблеми та рішення» Брно Чеська республіка 26–27 квітня 2018 року.
 11. Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників у теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. – – № 2. – С. 53–55.
 12. Мазуренко Т.О., Хоменко З.В. Патоморологічні зміни в деяких органах паренхіматозних та порожнистих органах свиней за вірусного гастроентериту. Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів, Житомир. Вип. 10, 2019. – С. 148–151.
 13. Кашицький В.О, Хоменко З.В. Заїка С.С. Патоморфологічні зміни в паренхіматозних та порожнистих органах собак за парвовірусного ентериту» Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів, Житомир. Вип. 10, 2019. ̶  С. 128–131.
 14. Кондаурова А.А., Хоменко З.В. Патоморфологічні зміни в органах травлення та дихання поросят за коліентеротоксемії» Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів, Житомир. Вип. 10, 2019. – С. 131–137.
 15. Гуральська С. В., Кот Т. Ф., Заїка С. С., Сокульський І. М., Хоменко З. В. Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозно-нефритної та репродуктивної форм інфекційного бронхіту. Наукові горизонти. 2019. № 8 (81). С. 3–12.
 16. Заїка С.С., Кот Т.Ф., Гуральська С.В., Сокульський І.М., Хоменко З. В. Гістохімічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території. Вісник ПДАА. Науково-виробничий журнал. Полтава, 2019.
 17. Горальський Л. П., Демус Н. В., Хоменко З.В., Сокульський І. М., Нікітіна Ю.О. Морфологічні особливості печінки статевозрілої собаки. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2019. – Т. 21. – №94. – с. 61–65.
 18. Заика С.С., Хоменко З.В. Морфологическая характеристика яичников крупного рогатого скота, выращенного на радиоактивно загрязненной территории. Современные проблемы и перспективы исследований в анатомии и гистологии животных: материалы Международной науково-практической конференции, посвященной памяти професора Д.Х. Нарзиева (31 октября – 1 ноября 2019 г.). Витебск: ВГАВМ, 2019. С. 19–21.
 19. Хоменко З.В., Золотарьов В.В. Патогенез та патологоанатомічні зміни в організмі телят за диспепсії. Наукові читання 2020. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів: матеріали шостої науково-практичної конференції (листопад-січень 2019–2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 216–219.
 20. Золотарьов В.В., Хоменко З.В. Гематологічні та біохімічні показники крові та сечі телят за диспепсії. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів (30 січня 2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ. 2020. Вип. 11. С. 107–109.
 21. Хоменко З.В., Васейкіна Ю.Г., Якименко М.М. Патоморфологічні зміни в органах і тканинах кішок за інфекційного перитоніту. Наукові читання 2020. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів: матеріали шостої науково-практичної конференції (листопад-січень 2019-2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 212–215.
 22. Якименко М.М., Васейкіна Ю.Г., Хоменко З.В. Етіологічний фактор, клінічна картина та діагностика інфекційного перитоніту у котів. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії: матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів (30 січня 2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ. 2020. Вип. 11. С. 153–155.
 23. Huralska S., Kot T., Koziy V., Sokolyuk V. & Khomenko Z. (2020) Morphology and Immunohistochemistry of Thymus in Haysex Brown Cross Chickens. Journal of World's Poultry Research, 10 (3). 456–468. doi.org/10.36380/jwpr.2020.53 (Scopus).

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.