Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у них знань з анатомії, гістології, патологічної анатомії та судової ветеринарії, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

Історія кафедри

Кафедра була створена у 1990 році і мала назву "Кафедра нормальної і патологічної анатомії". З моменту заснування і до 1997 р. кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент О.С. Долинський. З 1997 до 2001р. завідував кафедрою кандидат ветеринарних наук, доцент Ф.І. Крапивницький. З вересня 2001 року і по теперішній час завідувачем кафедри анатомії і гістології є доктор ветеринарних наук, профессор Л.П. Горальський.

Колектив кафедри анатомії і гістології

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін:
  • Анатомія свійських тварин;
  • анатомія дрібних тварин;
  • анатомія коней;
  • особливості анатомії м’ясоїдів;
  • цитологія;
  • ембріологія та гістологія;
  • історія ветеринарної медицини;
  • морфологія сільськогоcподарських тварин.

Та зі спеціальних дисциплін:

  • патологічна анатомія;
  • розтин і судова ветеринарна медицина.

які є зі спеціальності випускними.