Факультет готує лікарів зі спеціальності “Ветеринарна медицина”, за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Спеціаліст”, Магістр”. Спеціальності «Ветеринарна медицина» (за видами) 8.11010101, «Лабораторна діагностика хвороб тварин» 8.11010105 та спеціалізацій “Ветеринарно-санітарна експертиза”, “Хвороби коней”, “Хвороби дрібних тварин”, “Внутрішні хвороби тварин”, “Лабораторна діагностика тварин”, “Хвороби свиней”. На факультеті ведеться також підготовка аспірантів і докторантів.

 Освітня концепція розвитку факультету

Професійна підготовка лікарів ветеринарної медицини відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками з нових технологій, та здатні вирішувати складні завдання в галузі аграрного виробництва і супутніх галузей. Виходячи з цього, головна мета підготовки лікарів ветеринарної медицини полягає у їх конкурентоспроможності на ринку праці:

- відповідність рівня освіти вимогам стандартів вищої освіти;

- результативність освіти, її відповідність потребам і вимогам суспільства в розвитку і становленні професійної культури фахівця;

- розуміння аграрної політики держави, стратегії і тактики її розвитку;

- формування вмінь і навичок для вирішення соціально-професійних функцій;

- знання державної і однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Історична довідка

У 1987 році в Житомирському сільськогосподарському інституті (сьогодні це Житомирський національний агроекологічний університет) з ініціативи тодішнього ректора – професора В.П. Славова на базі існуючої тоді кафедри зоогігієни та основ ветеринарії (зооінженерного факультету) був створений факультет ветеринарної медицини. Першим деканом факультету з 1987 до 1996р. був кандидат біологічних наук, доцент заслужений діяч науки і техніки України Олексій Сергійович Долинський. З 1996 до 2011р деканом факультету був відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор ветеринарних наук, професор Григорій Миколайович Калиновський. З 2011 року факультет ветеринарної медицини очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Анатолій Степанович Ревунець.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 5 професорів, 41 доцент; близько 98% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата ветеринарних наук.

Велика заслуга в становленні факультету та кафедр належить кандидатам ветеринарних наук, доцентам М.О.Онипку, Г.П.Олійник, Ф.Е.Крапивницькому, В.І.Юрову, В.В.Бреславцю, В.А.Котелевич, В.С.Федотову, О.О.Проценку, І.Г.Савченко, О.М.Клименку, П.І.Локесу, І.Ф.Палій, Є.М.Юсову кавалеру ордена Трудового Червоного Прапора С.О.Піліпейку, кандидату біологічних наук О.Б.Семененку, старшим викладачам – З.О.Герасимчук, Г.М.Карпович, Л.Л.Корсуну,  З.П.Виглядовській, С.І.Шеремету, О.Я.Калтаєвій, Л.М.Цибульчак, В.Д.Журавльову, професору М.П.Високосу та насамперед, першому декану, заслуженому діячу науки і техніки України Олексію Сергійовичу Долинському та ректору (1982-1998 років) професору, доктору с.г. наук, член-коресподенту НААУ, заслуженому діячу науки і техніки України В.П. Славову.  

На сучасному етапі розвитку факультету та відповідності професійної підготовки лікарів ветеринарної медицини внесли свій вклад: декан факультету з 1996-2011 року відомий в Україні вчений, відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор ветеринарних наук, професор Г.М.Калиновський. Свій професійний досвід, великі знання передають студентам факультету професори Л.П.Горальський, Ю.Ю.Довгій, О.Є.Галатюк, В.П.Фасоля, доценти І.В.Чала, Л.О.Солодка, А.С.Ревунець, І.П.Лігоміна, В.В.Карпюк, Т.Ф.Кот, С.В.Фурман, Ю.В.Ковальчук, О.А.Дубова, О.В.Пінський, С.С.Заїка, В.Л.Бегас, Ж.В.Рибачук, М.Л.Радзиховський, П.В.Ковальов, С.В.Гуральська, І.Ю.Горальська, Ю.П.Афанасієва, В.В.Захарін, І.М.Сокульський, А.А.Дубовий, Д.В.Фещенко та інші.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету ветеринарної медицини функціонують 5 кафедр:

 • Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології;
 • Кафедра акушерства та хірургії;
 • Кафедра анатомії і гістології;
 • Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології;
 • Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної  експертизи та зоогігієни.

Навчально-методична робота

За період з 2012 по 2015 роки кафедрами факультету видано 212 навчально-методичних розробок, 2 підручники, 12 навчальних посібників.

 • Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  / О.М.Якубчак, Л.В.Олійник, В.А.Котелевич та ін.//. м. Київ «Компанія біопром» -2013.-256с.).
 • Кінологія: утримання, годівля, дресирування собак /В.А.Бурлака, Л.П.Горальський, Д.А.Засєкін та ін..// м. Житомир.-2013.-512с.
 • Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби /Г.М.Калиновський, В.А.Яблонський, М.С.Пелехатий та ін. // м. Житомир «Полісся».-2012.-464с.
 • Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура / В.Т.Хомич, В.С.Левчук, Л.П.Горальський та ін..// Житомир «Полісся».-2012.-390с.
 • Анатомія кішки. Система органів шкіряного покриву. Нутрощі / С.К.Рудик, Т.Ф.Кот // Частина 2. Житомир «Полісся».-2012.-87с.
 • Годівля екзотичних тварин /В.А.Бурлака, М.М.Кривий, Л.П.Горальський та ін..// Видання друге. Житомир «Полісся».-2012.-358с.
 • Паризитарні хвороби м’ясоїдних тварин. Гельмінтози. /Ю.Ю.Довгій, О.А.Дубова, Н.М.Сорока та ін.//Житомир «Полісся».-2013.-230с.
 • Морфологія собак /В.Т.Хомич, Л.П.Горальський, Ю.С.Ших// м. Житомир «Рута».-2013.-472с.
 • Анатомія кішки /Т.Ф.Кот, С.К Рудик// Житомир «Полісся».-2013.-104с.
 • Фізіологія та патологія розмноження коней /А.В.Березовський, М.І.Харенко, Г.М.Калиновський та ін..// м. Київ «ДІА».-2013.-440с.
 • Фізіологія і патологія розмноження великої рогатої худоби /Г.М.Калиновський, В.А.Яблонський, С.П.Хомин та ін..// м. Житомир ФОП Євенок О.О.- 2014.-420с.
 • Патомормологія незаразних хвороб тварин /Б.В.Борисевич, Л.П.Горальський, В.В.Лісова// Житомир «Полісся».-2014.-144с.
 • Анатомія свійських птахів /Л.П.Горальський, В.Т.Хомич, Т.Ф.Кот, С.В.Гуральська// Житомир «Полісся».-2014.-248с.
 • Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин /Н.М.Сорока, Ю.Ю.Довгій,О.А.Дубова та ін..// Житомир «Полісся».-2014.-216с.

Науково-дослідна робота

Кафедри факультету працюють над 7 держ. реєстрованими тематиками наукових досліджень (назви тем і їх держ. реєстр. номера є на сайтах кафедр). Викладачами факультету за період з 2012 по 2015 видано 5 монографій, отримано 9 патентів, опубліковано 182 наукові статті.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями другого етапу Всеукраїнської студенської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина», що проходили: 24-27 квітня 2012 року Білоцерківському національному аграрному університеті, студентка Кузнецова Антоніна Григорівна – 3 місце, Степаненко Наталія Миколаївна – 7, Борисюк Оксана Олександрівна – 9 місце, з 36 можливих, а по групі з 12 вищих навчальних закладів – 4 місце (загальна сума балів - 98,8), а 25-27 травня 2014 року в Дніпропетровському ДАЕУ студентка Карабанова Світлана Федорівна зайняла перше місце дисципліни «Ветеринарна хірургія», студентка Невмержицька Марина нагороджена дипломом третього ступеня за зайняте третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в галузі ветеринарної медицини, що проходив 24-27 березня 2013 року в Сумському національному аграрному університеті.

Адреса, контакти

Україна, 10025, м.Житомир, вул.Корольова 39, факультет ветеринарної медицини.

Тел. (0412) 33-10-58.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Додаткова інформація

Щорічно студенти факультету ветеринарної медицини мають можливість проходити практику або стажування у фермерських  господарствах та на ветеринарних клініках, Данії, Франції, Великобританії, Швеції, Нідерландів, школах  Німеччини і Польщі, а після закінчення навчання на факультеті – працевлаштовуватися на роботу в державних ветеринарних установах, с.г. підприємствах, «Агрохолдінгах», «Агрофірмах», фермерських господарствах, або приватних ветеринарних клініках, аптеках.