Факультет ветеринарної медицини Поліського національного університету здійснює підготовку фахівців галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (освітній ступінь бакалавр, магістр) та спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (освітній ступінь магістр).

На факультеті навчається близько 635 студентів, ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії) із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», регулярно проходять наукові семінари та науково-практичні конференції.

Освітня концепція розвитку факультету

Професійна підготовка лікарів ветеринарної медицини відбувається за стандартами вищої освіти, адаптованими до кращих світових освітніх програм. Випускники факультету добре обізнані з теорією, володіють новими технологіями, здатні вирішувати складні завдання в галузі аграрного виробництва. 

Тому основна мета нашої діяльності – це підготовка  конкурентоспроможних фахівців галузі ветеринарної медицини для агропромислового сектора Північно-Західного регіону України, які:

  • професійно управляють здоров’ям стада;
  • проваджують в практику інноваційні методи лікування, діагностики та профілактики хвороб тварин;
  • забезпечують якість та безпеку продукції тваринництва в процесі її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації;
  • встановлюють міжнародні зв’язків у сфері наукової діяльності та освіти;
  • володіють державною і однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівнях.

Історична довідка

У 1987 році в Житомирському сільськогосподарському інституті (наразі Поліський національний університет) з ініціативи тодішнього ректора – професора В. П. Славова, на базі кафедри зоогігієни та основ ветеринарії, був створений факультет ветеринарної медицини.

Значний внесок в організацію та розбудову нового підрозділу університету зробив, насамперед, перший декан, заслужений працівник освіти України, кандидат біологічних наук, доцент Олексій Сергійович Долинський (1987–1996). На каденцію цього декана випало будівництво нового корпусу факультету ветеринарної медицини. Він доклав чимало зусиль до оснащення, придбання та освоєння нового обладнання у навчальних лабораторіях, ветеринарних клініках та операційних, забезпечив факультет навчальною та науковою літературою, прийняв участь у формуванні на той час висококваліфікованого колективу викладачів, організував перший набір студентів. 

Разом з ним у всіх справах щодо становлення факультету та кафедр брали участь Ф. І. Крапивницький, О. Б. Семененко, Г. П. Олійник, М. О. Онипко, О. В. Єременко, В. В. Бреславець, В. С. Федотов, О. О. Проценко, В. А. Котелевич, І. Ф. Палій, І. Г. Савченко, В. П. Фасоля, І. П. Лігоміна, Л. О. Солодка, Н. М. Капестиринська, П. І. Локес, В. І. Юров, З. М. Шелест, І. В. Чала, Є. М. Юсов, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора С. О. Піліпейко, старші викладачі З. О. Герасимчук, Г. М. Карпович, Л. Л. Корсун, З. П. Виглядовська, С. І. Шеремет, О. Я. Калтаєва, Л. М. Цибульчак, В. Д. Журавльов, професор М. П. Високос, Л. П. Окунцов, О. М. Клименко та багато інших співробітників факультету і університету.

З 1996 по 2011 рр. факультет очолював відомий в Україні вчений, відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор ветеринарних наук, професор Григорій Миколайович Калиновський. Він продовжив процес формування факультету. У цей час факультет зміцнювався, почалась підготовка кадрів через аспірантуру та були запрошені на роботу доктори ветеринарних наук, професори О. Є. Галатюк, Л. П. Горальський, які почали формувати наукові напрямки і школи. Колектив поповнився молодими викладачами, кандидатами ветеринарних наук, випускниками факультету ветеринарної медицини. Під його керівництвом було сформовано 5 кафедр, які працюють і наразі. З 2006 року функціонує наскрізна магістратура для випускників загальноосвітніх шкіл.

З грудня 2011 року факультет очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Ревунець Анатолій Степанович. Саме в цей час випадає інтеграція до Європейської системи освіти, що вимагає клопіткої роботи над навчальними планами і програмами, які в цей час неодноразово змінювалися відповідно до нових стандартів вищої освіти, зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», що не завжди є досконалими. Проте факультет розвивається і здійснює підготовку фахівців галузі ветеринарної медицини в більшості для областей Північно-Західного регіону України.

Заступниками декана з 1987 року були Ф. І. Крапивницький, В. С. Федотов, С. І. Шеремет, Л. П. Горальський, Л. О. Солодка.

З 2015 року заключено договір про співпрацю між Житомирським національним агроекологічним університетом та компанією BINOMED GmbH (Німеччина, м. Ульм) у сфері проведення спільних наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини.

З 1 липня 2017 року по 15 грудня 2018 року завдяки ініціативі та зусиллям ректора університету Олега Васильовича Скидана, проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Людмили Донатівни Романчук, заступника декана з наукової роботи Олега Вікентійовича Пінського факультет ветеринарної медицини брав участь у реалізації Проекту технічної допомоги ФАО (ООН) і Європейського банку реконструкції та розвитку "Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: ІІ етап". Учасники-виконавці були нагороджені відзнаками за реалізацію даного проекту: куратор проекту Пінський Олег Вікентійович, доценти кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Бегас Василь Леонідович та Романишина Тетяна Олександрівна і студенти магістратури – Буднік Тетяна, Клименко Анна, Нечитайло Анастасія, Демчук Юліанна, Павленко Сергій, Лук'янчук Іван, Козлов Євгеній, Радюк Юлія, Прокопенко Владислав, Афанасієва Анна, Верезумська Анастасія, Врублевська Анастасія.

19 лютого 2019 року заключено угоду про співпрацю між Житомирським національним агроекологічним університетом та ТОВ Біовета Україна (представництво Bioveta, a. s. (Чехія) в Україні) з метою реалізації спільних науково-дослідних проектів. В рамках реалізації якої пройшли стажування в BIOVETA (Чехія, м. Івановіце на Гане) завідуюча лабораторією Буднік Тетяна та старший лаборант Лебедівська Ніна.

19 грудня 2019 року підписано Меморандум про співпрацю між Головним управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та Житомирським національним агроекологічним університетом з метою оптимізації та координації співпраці.

На всіх етапах свого існування факультет ветеринарної медицини був і залишається у постійному пошуку та розвитку. Керівництво університету, ректорат і особисто ректор – професор Олег Васильович Скидан – постійно і різнобічно допомагає факультету у питаннях підготовки наукових кадрів, оснащення кафедр і лабораторій необхідним обладнанням для теоретичної й практичної підготовки фахівців. Великий внесок у покращення інфраструктури факультету, зокрема проведення ремонтних робіт у навчальних аудиторіях, лабораторіях та коридорах корпусу, заміна комунікацій (водопровідних, електричних), оновлення та придбання меблів (столів та стільців в аудиторіях), належить проректору з питань економічного розвитку та безпеки Юрію Володимировичу Демяненку.

Випускники факультету мають  можливість отримати відповідне місце роботи. Здебільшого, це працевлаштування у різних підрозділах управління Держпродспоживслужби, в районних лікарнях та лабораторіях ветеринарної медицини Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Рівненської та Волинської областей, а також у господарствах і підприємствах різної форми власності.

За 33 роки роботи факультету його випускники працюють керівниками обласних, міських та районних установ ветеринарної медицини О. М. Лігута, В. С. Тимчук, О. П. Бернадович, О. С. Коваль, О. М. Терещук, А. П. Корсун, Л. М. Соколюк, В. Ф. Ейсмонт та інші. Деякі із них мають приватні клініки, аптеки та пункти осіменіння тварин В. В. Стучик, М. В. Ожик, Д. В. Олійник, А. В. Першута та інші.

З 2016 року на факультеті ветеринарної медицини функціонує Громадська рада з питань підготовки фахівців з ветеринарної медицини згідно з міжнародними та національними стандартами освіти та вимогами роботодавців, до складу якої входять випускники факультету Олександр Михайлович Лігута та Василь Степанович Тимчук. Головою ради обрано Ігоря Андрійовича Волківського, заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який навчався в аспірантурі на факультеті ветеринарної медицини ЖНАЕУ без відриву від виробництва та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук під керівництвом професора Л. П. Горальського (2016 р.).

Науково-педагогічний склад

Нині колектив факультету впевнено дивиться у майбутнє, постійно підвищує свій науково-педагогічний потенціал, виконує кілька наукових тем, пов’язаних із підготовкою викладачами відповідних кафедр 2 докторських і 9 кандидатських дисертацій. За останні сім  років  науково-педагогічними працівниками факультету захищено 11 кандидатських та 4 докторські дисертації, отримано 9 атестатів доцента.

Наразі на  факультеті ветеринарної медицини Поліського національного університету створено і активно працює 5 кафедр, на яких викладають 94 дисциплін, із них 37 обов’язкових та 56 вибіркових (лише основного курсу ОС «Магістр» за наскрізною програмою) – 6 докторів ветеринарних наук, професорів, 26  кандидатів  наук,  доцентів  і 6 старших викладачів (з них 5 кандидати ветеринарних наук) та 3 асистенти (з них 2 кандидати ветеринарних наук), тобто близько 95 % викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата ветеринарних наук. В цілому ОПП «Ветеринарна медицина» забезпечують науково-педагогічні працівники із 18 кафедр університету. Аудиторний фонд складає 3 лекційних зали та 22 аудиторії для лабораторно-практичних занять на 954 місця. Практична підготовка студентів факультету ведеться на філіях кафедр та базах практик, в управліннях  Держпродспоживслужби, лікарнях ветеринарної медицини та господарствах різних форм власності Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Рівненської, Волинської та інших  областей.  Факультет  має бібліотеку та читальний зал, власний комп’ютерний клас із виходом у Інтернет на 12 робочих місць. За час існування факультету підготовлено 593 бакалаври, 1182 спеціалісти та 452 магістри ветеринарної медицини.

На сучасному етапі розвитку факультету та відповідності професійної підготовки лікарів ветеринарної медицини свій вклад вносять відомі на Україні вчені, доктори ветеринарних наук, професори: заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук Вищої освіти України, нагороджений грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, Подякою Міністерства освіти і науки України, орденом «Науковець року 2020», директор Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії Л. П. Горальський; відмінник освіти, нагороджений грамотою Житомирської обласної ради, почесною грамотою Київської обласної адміністрації та іменним годинником, академік Вищої школи України  О. Є. Галатюк; нагороджений грамотою  Житомирської обласної ради, академік Вищої школи України  Ю. Ю. Довгій; нагороджені грамотами Президії наукового товариства анатомії, гістології, ембріології та топографоанатомії і почесною грамотою Академії наук вищої освіти України С. В. Гуральська, Т. Ф. Кот.

За свою багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу, фахівців ветеринарної медицини нагороджені грамотами, почесними грамотами, подяками та дипломами: Міністерства освіти і науки України І. М. Сокульський; Ректорату ЖНАЕУ В. В. Гончаренко, А. А. Антонюк, С. С. Заїка, С. В. Гуральська; Міністерства аграрної політики та продовольства України О. Є. Галатюк, Ю. Ю. Довгій, І. П. Лігоміна, С. С. Заїка, С. В. Фурман, Ю. В. Ковальчук, А. А. Антонюк; Житомирської обласної державної адміністрації О. В. Пінський, А. С. Ревунець, Я. Ю. Веремчук; Житомирської обласної та міської ради О. Є. Галатюк, Ю. Ю. Довгій, В. В. Карпюк, П. В. Ковальов, Я. Ю. Веремчук; грамотами від Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації Т. Ф. Кот, А. С. Ревунець, І. Ю. Горальська; Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації В. В. Карпюк, О. А. Дубова; грамотами та подяками від Головного управління Деджпродспоживслужби в Житомирській області О. Є. Галатюк, Ю. Ю. Довгій, О. В. Пінський, І. П. Лігоміна, С. В. Гуральська, С. В. Фурман, Ю. В. Ковальчук, А. С. Ревунець, В. В. Карпюк, Т. Ф. Кот, В. А. Котелевич, П. В. Ковальов, В. В. Гончаренко, В. М. Прус, М. Л. Радзиховський, І. Ю. Горальська, О. А. Згозінська, Я. Ю. Веремчук, Л. О. Солодка; почесною грамотою Президії Української академії наук та подякою Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації О. Є. Галатюк, почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації В. М. Прус і грамотами та подяками від державної установи «Науково-методичного центру» інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів А. С. Ревунець, відзнакою за реалізацію проекту «Підвищення обізнаності про АЧС в Україні: ІІ етап» В. Л. Бегас, Т. О. Романишина.

 

Свій професійний досвід, великі знання передають студентам факультету доктор ветеринарних наук, професор, В. М. Соколюк і кандидати ветеринарних наук, доценти: В. А. Котелевич, І. В. Чала, Л. О. Солодка, І. П. Лігоміна, В. В. Карпюк, С. В. Фурман, Ю. В. Ковальчук, О. А. Дубова, О. В. Пінський, А. А. Дубовий, А. С. Ревунець, С. С. Заїка, В. Л. Бегас, Ж. В. Рибачук, М. Л. Радзиховський, П. В. Ковальов, Л. О. Ковальова, І. Ю. Горальська, В. В. Захарін, І. М. Сокульський, А. А. Дубовий, Д. В. Фещенко Г. П. Грищук, В. С. Русак, Т. О. Романишина, О. А. Згозінська, Н. Л. Колеснік, О. В. Дишкант та інші.

Протягом останніх років пройшли міжнародне стажування В. М. Соколюк, І. П. Лігоміна, Н. Л. Колеснік, М. Л. Радзиховський, О. В. Дишкант, С. В. Гуральська, Т. Ф. Кот, Л. О. Ковальова, З. В. Хоменко, В. В. Гончаренко, В. М. Прус, А. А. Антонюк, О. А. Згозінська, О. В. Рудік.

У складі факультету ветеринарної медицини функціонують 5 кафедр:

  • акушерства і хірургії;
  • анатомії і гістології;
  • внутрішніх хвороб тварин та фізіології;
  • мікробіології, фармакології та епізоотології;
  • паразитології, ветеринарно-санітарної  експертизи та зоогігієни.

На факультеті функціонують: навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія, завідувач Т. С. Буднік і навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини, завідувач доцент кафедри акушерства і хірургії П. В. Ковальов.

Навчально-методична робота

За період з 2013 по 2020 роки науково-педагогічними працівниками факультету видано 326 навчально-методичні розробки, 7 підручників, 25 навчальних посібників.

Науково-дослідна робота

Кафедри факультету працюють над однією державною науковою тематикою (керівник професор Горальський Л. П.), сімома ініціативними державними зареєстрованими тематиками наукових досліджень (назви тем і їх державні реєстраційні номери є на сайтах кафедр) та двома комерційними тематиками. Викладачами факультету за період з 2013 по 2020 видано 17 монографій, отримано 28 патентів, опубліковано 393 наукові статті.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина», що проходили: 24–27 квітня 2012 року Білоцерківському національному аграрному університеті, студентка Кузнецова Антоніна Григорівна – 3 місце, Степаненко Наталія Миколаївна – 7, Борисюк Оксана Олександрівна – 9 місце, з 36 можливих, а по групі з 12 вищих навчальних закладів – 4 місце (загальна сума балів – 98,8); студентка Невмержицька Марина нагороджена дипломом третього ступеня за зайняте 3  місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в галузі ветеринарної медицини, що проходив 24–27 березня 2013 року в Сумському національному аграрному університеті; 25–27 травня 2014 року в Дніпропетровському ДАЕУ студентка Карабанова Світлана Федорівна зайняла третє індивідуальне та перше місце з дисципліни «Ветеринарна хірургія»; 27–29 травня 2015 року в Дніпропетровському ДАЕУ  студенти факультету зайняли друге командне місце, а студентка Савчук Валентина зайняла перше місце дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза»  та 3 місце серед усіх учасників змагань; 24-26 квітня 2018 року в Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський) студенти Буднік Тетяна, Грень Ольга та Лахман Анастасія були нагороджені дипломом ІІІ ступеня; 23-25 квітня 2019 року в Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський) студенти Присяжнюк Ілона, Камінська Інна та Білоконь Катерина були нагороджені дипломом ІІ ступеня. 

За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань 21 – Ветеринарна медицина 2017-2018, 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років в Одеському державному аграрному університеті (м. Одеса), за участі студентів Ганжелюк Вікторії, Матвійчук Наталії, Прокопенка Владислава, Шульської Валерії, Складенко Таміли та Янкевич Ольги, факультет ветеринарної медицини був нагороджений грамотами за друге командне місце.

Здобувачі вищої освіти факультету ветеринарної медицини отримували іменні академічні стипендії, зокрема Президента України (Корнійчук В. О.), Верховної Ради України (Домбровська В. В.) та міського голови (Ревунець В. А.).

Викладачі та студенти факультету постійно проводять профорієнтаційну роботу по школах і гімназіях міста Житомира та Житомирської області, а також виїжджають в заклади фахової перед вищої освіти Житомирської, Рівненської, Волинської та Вінницької областей.

Адреса, контакти

Україна, 10025 м. Житомир, вул. Корольова, 39, факультет ветеринарної медицини.

Тел. (0412) 33-39-50.

Електронна пошта:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаткова інформація

Щорічно студенти факультету ветеринарної медицини мають можливість в період канікул проходити стажування у фермерських господарствах та  ветеринарних клініках Данії, Франції, Великобританії, Швеції, Нідерландів, школах  Німеччини і Польщі, а після закінчення навчання на факультеті – працевлаштовуватися в державних ветеринарних установах, с.-г. підприємствах різної форми власності, фермерських господарствах або приватних ветеринарних клініках, аптеках.

На факультеті ветеринарної медицини із січня 2019 року реалізується концепція дуальної форми здобуття освіти, за якої навчається до 5 % студентів, що дає можливість після завершення навчання бути працевлаштованими.