Пясківський В М
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1981 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Зоотехнія»..

У 1989 закінчив аспірантуру за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин та технологія кормів» (Українська сільськогосподарська академія, м. Київ).

У 1989 захистив дисертацію на тему «Вирощування та відгодівля молодняку свиней з використанням кремнієвмісних мінеральних домішок» за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин та технологія кормів» (Українська сільськогосподарська академія, м. Київ).

Викладає дисципліни:

 – технологія виробництва продукції бджільництва;

 – технологія продуктів бджільництва;

 – технологія виробництва продукції вівчарства.

Сфера наукових інтересів
 • Розробка і впровадження прогресивних технологій ведення бджільництва в умовах Полісся Житомирської області.

Загальна кількість публікацій

всього – 125, в т. ч. наукових статей – 57, матеріалів конференцій – 68, монографій – 2, навчально-методичних праць – понад 70, патентів – 9.

Основні наукові та методичні праці:
 1. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Походження та характеристика падевих медів лісової рослинності Полісся. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 2 (44), т. 3. С. 175−192.
 2. Зміни біоценозів лісу на Поліссі Житомирщини / С. П. Вербельчук, М. М. Кривий, В. М. П’ясківський, Т. В. Вербельчук, А. П. Хомич. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. Т. 3, № 1 (55). С. 163–170. 
 3. П´ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. Аналіз технологій виробництва перги. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. Ч.1. С. 136−149.
 4. П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. Через WBP (НПП) до підвищення безпечності та експортного потенціалу продукції бджільництва. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 123−128.
 5. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В. Бджільництво під загрозами поширення та впливу ГМО. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. Вип. 2(34). С. 204−209. 
 6. П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. Теоретичні та практичні аспекти бджолиного воску // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. (Sofia, Bulgaria 12-14 February 2020). Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 783−791.
 7. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Кулаков Ю. С. Пасічний віск за вдосконаленої технології в умовах агрофірми «Бджоловод ЛТД». Таврійський науковий вісник. 2020. № 111. Т. 2. С. 217−224.
 8. П’ясківський В., Вербельчук С., Вербельчук Т. Контролюємо на фальсифікати якість бджолиного воску, воскосировини та вощини. Пасічник. 2020. № 3. С. 10−13.
 9. Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Степаненко В. М., Пясківський В. М., Фурман С. В., Лігоміна І. П. Утеплюючий мат для вулика: пат. 140627 Україна. № u 2019 07666; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с.
 10. Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Пясківський В. М., Ковальчук І. В., Бездітко Л. В., Мамченко В. Ю. Заставна дошка для вулика: пат. 140626 Україна. № u 2019 07664; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с.
 11. П’ясківський В., Вербельчук Т., Вербельчук С. Ширше використання бджолами лісового медозбору як альтернатива загрозам ГМО. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 24 жовтн. 2019 р. м. Тернопіль: Крок. С. 77–79.
 12. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Органічним крафтовим медам необхідний органічний віск. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 30 квіт. − 1 трав. 2020 р.). Житомир : ПНУ, 2020. С. 299−305.
 13. Технологічні аспекти виробництва якісного вибіленого бджолиного воску / П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В., Слюсаренко Ю. Л. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів: збірник наукових праць ІІ міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 травня 2020 р., м. Житомир). Житомир : Поліський національний університет, 2020. С. 63−69.
 14. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Заєць О. Ю. Вплив домішок на властивості воску бджолиного. Біологія тварин. Том 21, № 3, 2019. С. 101.
 15. П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Ковальова С. П. Моніторинг в ґрунтах та продукції залишкових кількостей пестицидів. Біологія тварин. Том 21, № 3, 2019. С. 146.
 16. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Теоретичні аспекти технології виробництва нативного воску для фармації та косметики. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: зб. праць XIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф., м. Ужгород, 3-4 квіт. 2020 р. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2020. С. 211−213.