Вербельчук Тетяна Василівна
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 1997 року, на кафедрі – з 1997 року.

Відомості про навчання

У 1996 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Зооінженерія».

У 2004 році закінчила аспірантуру при кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин ДАУ за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин і технології кормів».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості молодняку свиней при згодовуванні каоліну та алуніту» за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького).

Викладає дисципліни:

 – технологія виробництва продукції свинарства;

 – технологія промислового свинарства;

 – сучасні методи досліджень у тваринництві;

 – моделювання технологічних процесів тваринництва.

Сфера наукових інтересів
 • Удосконалення технології виробництва свинини.
 • Розробка нових технологічних рішень при виробництві продукції тваринництва та кормів.
Загальна кількість публікацій

 всього – 180, в т. ч. наукових статей – 74, матеріалів конференцій – 106, монографій – 3, навчально-методичних праць – понад 90.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Бурлака В. А., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Якщо в кормах алунітове борошно й каолін. Тваринництво України. № 11. 2008. С. 22−23.
 2. Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів / Т. В. Вербельчук та ін. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Сер. Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 3 (43). С. 16–19. 
 3. Вербельчук Т. В. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі при згодовуванні каолінового та алунітового борошна. Тваринництво України. 2011. № 9. С. 38–41. 
 4. Детергенти сучасності : монографія / В. А. Бурлака, І. Г. Грабар, В. М. Микитюк [та ін.] ; за ред. В. А. Бурлаки. Житомир : ЖНАЕУ, 2012. 652 с. (Колектив авторів: Бурлака В. А., Грабар І. Г., Микитюк В. М., Засекін Д. А. Борщенко В. В. Сукненко, Т. М. Біба А. Д., Вербельчук Т. В., Кривий М. М., Туманов В. В.).
 5. Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Морфологія найдовшого м’яза молодняку свиней при згодовуванні природних алюмосилікатів. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Сільськогосподарські науки. 2012. Вип. 4 (70), Т. 2, Ч 2. С. 29−33.
 6. Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Обмін азоту і мінеральних елементів в організмі молодняку свиней при використанні окремих нетрадиційних кормових добавок. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2012. Вип. 12 (21). С. 110−113.
 7. Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В., Максименко О Г. Розробка технології вирощування товарної риби в умовах орендних ставів. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. Вип. 2/2 (25). С. 34–38. 
 8. Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Вплив природних детергентів на гематологічні показники молодняку свиней на відгодівлі. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 2 (52), Т. 3. С. 236−241.
 9. П´ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. Аналіз технологій виробництва перги. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. Ч.1. С. 136−149.
 10. Kivenko О. M., Koberniuk V. V., Verbelchuk Т. V. Еcological and agrochemical indeces of sod-podzolic soils in the area of technogenic load of modern pig complexes. Агропромислове виробництво Полісся. 2018. Вип. 11. С. 114−118. 
 11. Кивенко О. М., Ковальова С.П., Вербельчук Т. В. Порушення екологічної рівноваги у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів. Вісник аграрної науки. 2019. № 10. С. 69−76.
 12. П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. Теоретичні та практичні аспекти бджолиного воску // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. (Sofia, Bulgaria 12-14 February 2020). Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 783−791.
 13. Ковальова С. П., Ільніцька О. В., Рубан І. М., Вербельчук Т. В. Радіологічний стан орних земель північних районів Житомирської області : Monografia pokonferencyjna. Science, Research, Development № 29. 2020: Zbiór artykułów naukowych recenzowanych (Гданськ/Gdańsk 30.05−31.05.2020). Гданськ, Польща, 2020. С. 62−65.
 14. П’ясківський В., Вербельчук С., Вербельчук Т. Контролюємо на фальсифікати якість бджолиного воску, воскосировини та вощини. Пасічник. 2020. № 3. С. 10−13.
 15. П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Кулаков Ю. С. Пасічний віск за вдосконаленої технології в умовах агрофірми «Бджоловод ЛТД». Таврійський науковий вісник. Сер. Сільськогосподарські науки. 2020. № 111. Т. 2. С. 217−224.
 16. Ковальова С. П., Ільніцька О. В. Вербельчук Т. В., Кобернюк В. В. Радіолого-токсикологічне забруднення м’яса качок при вирощуванні на радіоактивно забрудненій території. Monografia pokonferencyjna. Science, Research, Development № 26 2020: Zbior artykułow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line), (Познань/Poznan 27−28.02.2020). Познань, 2020. С. 34–37.