Васильєв Руслан Олександрович
Посада

Старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2009 року, на кафедрі – з 2009 року.

Відомості про навчання

У 1992 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».

У 2006 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» при Київському університеті агротехнологій і біотехнологій.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Перетравність поживних речовин, відгодівельні та м’ясні якості свиней при згодовуванні комбінованих силосів на основі амаранту молодняку свиней» за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького).

Викладає дисципліни

 – технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва;

 – технологія виробництва продукції свинарства;

 – технологія виробництва продукції птахівництва.

Сфера наукових інтересів
  • Опрацювання технологій виробництва продукції тваринництва, розробка технологічних рішень при виробництві продукції тваринництва та кормів.

Загальна кількість публікацій

всього – 10

Основні наукові та методичні праці:
  1. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Технологія виробництва молока та яловичини : навч. посіб. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 369 с.
  2. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» для підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 41 с.
  3. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Васильєв Р. О. Вивчення складу та поживної цінності раціону і кормосумішок у годівлі молочних корів. Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії : матеріали ІV наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2018. С. 71–74.
  4. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Васильєв Р. О. Методичні рекомендації «Методика організації і здійснення самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 18 с.
  5. Лісогурська О. В., Васильєв Р. О. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для студентів технологічного факультету за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ПП «Палітра−Плюс», 2020. 66 с.
  6. Ковальчук І. В., Слюсар М. В., Васильєв Р. О., Ковальчук І. І. Проєкт вигульно-кормового майданчику для утримання молочних корів. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2020 р. Житомир, 2020. С. 32–35.