Лісогурська Ольга Вікторівна
Посада

Старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2014 року, на кафедрі – з 2016 року.

Відомості про навчання

У 2014 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З 2014 по 2017 роки навчалася в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин та технологія кормів».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» на тему: «Удосконалення технології виробництва меду в умовах використання медоносних угідь Житомирщини» (м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Викладає дисципліни

 – технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва;

 – основи фахової діяльності;

 – технологія виробництва продукції бджільництва;

 – технологія продукції бджільництва.

Сфера наукових інтересів
 • Технолого-екологічне обґрунтування використання медоносних угідь в умовах техногенного забруднення

Загальна кількість публікацій

всього – 74, в т. ч. наукових статей – 30, матеріалів конференцій          – 22, патентів – 13, навчально-методичних праць – 9.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Adamchuk, L., Sukhenko, V., Akulonok, O., Bilotserkivets, T., Vyshniak, V., Lisohurska, D., Lisohurska, O., Slobodyanyuk, N., Shanina, O., Galyasnyj, I. Methods for determining the botanical origin of honey. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020. 14, 483–493. doi:10.5219/1386.
 2. Lisohurska O. V., Lisohurska D. V., Sokolyuk V. M., Furman S. V., Kryvyi M. M., Ligomina I. P. Inventory of managed honey bee population in Zhytomyr region (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (1), 133–137. doi: 10.15421/2020_21.
 3. Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу / Лігоміна І. П., Соколюк В. М., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В. Наукові горизонти. 2020. № 01 (86). С. 89–95.
 4. Лісогурська О. В. Закономірності міграції 137Cs у ланцюгу ґрунт – рослина ріпаку в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся. Вісник СНАУ. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 61–66.
 5. Лісогурська О. Екологічне обґрунтування доцільності використання медоносних угідь ріпаку озимого в зоні радіоактивного забруднення Житомирського Полісся. Biodiversity after the Chernobyl Accident. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2016. P. ІІ. С. 135–139.
 6. Кривий М. М., Вербельчук С. П., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В., П`ясківський В. М. Технологічний процес ведення промислового бджільництва: пат. 112985 Україна. № u 2016 05966; заявл. 02.06.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. 15 с.
 7. Кривий М. М., Вербельчук С. П., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В., П`ясківський В. М. Уніфікований багатофункціональний вулик промислового типу: пат. 112986 Україна. № u 2016 05967; заявл. 02.06.2016 опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. 9 с.
 8. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium: пат. 121681 Україна. № а 2018 02933; заявл. 23.03.2018; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. 6 с.
 9. Кривий М. М., Романчук Л. Д., Славов В. П., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Лісогурська О. В., Діхтяр О. О. Вулик-лежак: пат. 140629 Україна. № u 2019 07668; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с.
 10. Кривий М. М., Романчук Л. Д., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Борщенко В. В., Лісогурська О. В., Діхтяр О. О. Вертикальний багатокорпусний вулик: пат. 140633 Україна. № u 2019 07702; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с.
 11. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Staphylococcus aureus: пат. 120724 Україна. № а 2018 02935; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с.
 12. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Klebsiella pneumoniае: пат. 120725 Україна. № а 2018 02936; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с.
 13. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф. Ковальчук І. В., Кураченко Н. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris: пат. 120723 Україна. № а 2018 02934; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с.
 14. Роль природних медоносних угідь у кормовій базі бджільництва Полісся / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Соколюк В. М., Лігоміна І. П. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 трав. 2020 р.). Житомир, 2020. С. 52–54.
 15. Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу / Лігоміна І. П., Соколюк В. М., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В. Наукові горизонти. 2020. № 01 (86). С. 89–95.
 16. Участь у міжнародних проектах: Міжнародний науково-освітній проєкт № 21910411 «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» («Збереження бджіл, що знаходяться під загрозою з метою покращення харчування, здоров'я та якості життя людини»), який здійснюється за підтримки гранту від фонду Вишеградської четвірки країн Європейського Союзу (на період з червня 2019 по серпень 2020 р.; сума проекту – 28,390.00 €), (Експерт проєкту).