Андрійчук Валерій Федорович
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 1986 року, на кафедрі – з 1991 року.

Відомості про навчання

У 1980 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».

У 1987 році захистив дисертацію на тему «Відгодівельні та забійні якості підсвинків при реципрокному схрещуванні» за спеціальністю 06.02.04 – «Спеціальна зоотехнія» (Українська сільськогосподарська академія, м. Київ).

Викладає дисципліни:

 – технологія виробництва продукції свинарства;

 – основи фахової діяльності.

Сфера наукових інтересів
 • Селекційно-технологічні методи удосконалення виробництва продукції тваринництва.

Загальна кількість публікацій

всього – 101, в т. ч. наукових статей – 46, матеріалів конференцій – 24, посібників – 5, підручників – 1, патентів – 5, навчально-методичних праць – 20. 

Основні наукові та методичні праці:
 1. Генофонд свійських тварин України: навч. посіб. / Барановський Д. І., Герасимов В. І., Андрійчук В. Ф. та ін.; за ред. Д. І. Барановського та В. І. Герасимова. Харків : Еспада, 2005.400 с.
 2. Світовий генофонд свиней: монографія / Герасимов В. І., Кравців Р. Й., Андрійчук В. Ф. та ін.; за ред. В. І. Герасимова, М. Д. Березовського, В. М. Нагаєвича. Харків : Еспада, 2006. 520 с.
 3. Технологія виробництва продукції свинарства: підручник / В. І. Герасимов, Д. І.Барановський, А. М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, Т. М. Данілова, О. В. Пронь, Є. Ф. Томін, Л. О. Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук; за ред. В. І. Герасимова. Харків : Еспада, 2010. 448 с.
 4. Розведення свиней: навч. посіб. / В. М. Нагаєвич, В. І.Герасимов, М. Д.Березовський, В. П. Рибалко, О. В.Пронь, Д. І.Барановський, В. Ф. Андрійчук [та ін.]. Харків : Еспада, 2005. 296 с.
 5. Андрійчук В. Ф., Мельник Н. В. Вплив анальциму на фізико-хімічні, біохімічні та інкубаційні показники якості яєць. Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. 2004. № 2, т. 6, ч. 2. С. 5–9.
 6. Андрійчук В. Ф., Ткачук В. І. Склад крові свиноматок під дією мікотоксинів. Тваринництво України. 2007. № 5. С. 26–28.
 7. Андрійчук В. Ф., Багров Р. С. Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013. № 4, т. 2. С. 3–8.
 8. Андрійчук В. Ф., Шуляр Альона Л. Фізико-хімічні показники м’яса та сала свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 6–10.
 9. Андрійчук В. Ф., Шуляр Альона Л., Ткачук В. П. Деякі аспекти годівлі в органічному свинарстві. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 2016 р. Житомир : Видавець О. О. Євенок. С. 195–201.
 10. Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., П´ясківський В. М., Вербельчук Т. В. Організаційні аспекти проведення практичної підготовки студентів. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Житомир. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 44–53.
 11. Шуляр Аліна. Л., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В. Особливості ведення органічного свинарства в Україні. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 5–6 вер. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 146–150.
 12. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris: пат. № 129686 Україна. № u 2018 04429; заявл. 23.04.2018; опубл. 12.11.18, Бюл. № 21. 4 с.
 13. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli: пат. № 129963 Україна. № u 2018 04428; заявл. 23.04.2018; опубл. 26.11.18, Бюл. № 22. 4 с.
 14. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris: пат. 120723 Україна. № а 2018 02934; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с.
 15. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium: пат. 121681 Україна. № а 2018 02933; заявл. 23.03.2018; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. 6 с.