Ковальчук Тетяна Іванівна

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Дата і місце народження

02 листопада 1972 року смт. Любешів Волинської області

Коротка біографія

В 1995 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Зооінженерія».

 

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему : «Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних генотипів новостворених молочних порід інтенсивного типу». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького та отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01.-розведення та селекція тварин.

Сфера наукових інтересів

Біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг якості молочної сировини та молочних продуктів за різних технологій виробництва; моніторинг якості  мясної сировини в умовах мясопереробних підприємств.

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 80 науково-методичних праць. Є співавтором навчальних та методичних посібників.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Славов В.П., Шубенко О.І., Ковальчук Т.І.Біохімія молока та молочних продуктів: навч.посіб.Житомир: Ви-во ЖДУ ім.І.Франка, 2013.184с.
  2. Ковальчук Т.І. Якість молока корів різних порід. Тваринництво України.2014. №2. С.54-59.
  3. Вербельчук С.П., Вербельчук Т.В., Ковальчук Т.І. Безпечність споживання риби при формуванні дози внутрішнього опромінення в умовах Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2014. №2 (44). Т.3. С.56-61.
  4. Ковальчук Т.І. Технологія виробництва та якість плавлених сирів. Вісник ЖНАЕУ. 2015. №2 (52). Т.3. С.292-297.
  5. Romanchuk Lyudmila, Verbelchuk Sergei, Verbelchuk Tatyana, Kovalchuk Tatyana. Features of doses formation of internal irradiation duringfich consumption from local ponds in Ukrainian polissya. Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 2. / Slovak University of Agriculture in Nitra. – Slovak Republic, 2016. – С.171–177.
  6. Славов В.П.,Ковальчук Т.І., Трохименко В.З. Методичний посібник «Біохімія молока та м’яса. Лабораторно-розрахунковий практикум» для студентів технологічного факультету денної та заочної форми навчання ОС  «Магістр». Вид-во Житомир.- ЖНАЕУ - 2017.-с.111.
  7. Трохименко В.З., Дідух М.І,. Ковальчук Т.І,. Захарін В.В. Використання харчових добавок у ковбасному виробництві та їх вплив на організм людини. Вісник СНАУ, Серія «Тваринництво»  Суми. Вип. 2 (34),2018. С. 233 237.
  8. Славов В.П., Трохименко В.З., Ковальчук Т.І. Методичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія м’яса та м’ясних продуктів» для студентів технологічного факультету денної та заочної форми навчання ОС «Магістр». Житомир, ЖНАЕУ. 2019.С.175 с.
  9. Славов В.П., Коваленко О.В., Ковальчук Т.І. та ін. Інноваційні технології переробки тваринницької сировини та виробництва харчових продуктів: навч. посіб./за заг.ред.чл.-кор.НААУ В.П.Славова ЖНАЕУ, д.е.н.О.В.Коваленко: ІПР НААН України. Житомир:Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2019.356с.
e-mail:
  • Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.