ковальчук шеф
Ковальчук Тетяна Іванівна
Доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Дата і місце народження

02 листопада 1972 року смт Любешів Волинської області

Коротка біографія

В 1995 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Зооінженерія».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему  «Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних генотипів новостворених молочних порід інтенсивного типу». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького та отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01. – розведення та селекція тварин.

Сфера наукових інтересів

Біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг якості молочної сировини та молочних продуктів за різних технологій виробництва; моніторинг якості  м’ясної сировини в умовах м’ясопереробних підприємств.

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 80 науково-методичних праць. Є співавтором навчальних та методичних посібників.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Славов В.П., Шубенко О.І., Ковальчук Т.І. Біохімія молока та молочних продуктів: навч.посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013.–184 с.
  2. Ковальчук Т.І. Якість молока корів різних порід. Тваринництво України.2014. №2. С. 54–59.
  3. Вербельчук С.П., Вербельчук Т.В., Ковальчук Т.І. Безпечність споживання риби при формуванні дози внутрішнього опромінення в умовах Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2014. №2 (44). Т.3. С. 56–61.
  4. Ковальчук Т.І. Технологія виробництва та якість плавлених сирів. Вісник ЖНАЕУ. 2015. №2 (52). Т.3. С. 292–297.
  5. Romanchuk Lyudmila, Verbelchuk Sergei, Verbelchuk Tatyana, Kovalchuk Tatyana. Features of doses formation of internal irradiation duringfich consumption from local ponds in Ukrainian polissya. Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 2. / Slovak University of Agriculture in Nitra. – Slovak Republic, 2016. – С. 171–177.
  6. Славов В.П.,Ковальчук Т.І., Трохименко В.З. Методичний посібник «Біохімія молока та м’яса. Лабораторно-розрахунковий практикум» для студентів технологічного факультету денної та заочної форми навчання ОС  «Магістр». Вид-во Житомир. – ЖНАЕУ – 2017. – 111 с.
  7. Трохименко В.З., Дідух М.І,. Ковальчук Т.І,. Захарін В.В. Використання харчових добавок у ковбасному виробництві та їх вплив на організм людини. Вісник СНАУ, Серія «Тваринництво»  Суми. Вип. 2 (34),2018 . – С. 233237.
  8. Славов В.П., Трохименко В.З., Ковальчук Т.І. Методичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія м’яса та м’ясних продуктів» для студентів технологічного факультету денної та заочної форми навчання ОС «Магістр». Житомир, ЖНАЕУ. 2019 – 175 с.
  9. Славов В.П., Коваленко О.В., Ковальчук Т.І. та ін. Інноваційні технології переробки тваринницької сировини та виробництва харчових продуктів: навч. посіб./за заг.ред.чл.-кор.НААУ В.П.Славова ЖНАЕУ, д.е.н.О.В.Коваленко: ІПР НААН України. Житомир:Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2019. – 356 с.
e-mail:
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.