Значну увагу співробітники кафедри приділяють науковим дослідженням. Пріоритетні напрямки досліджень: біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області; використання природних фітоценозів північного Полісся Житомирщини в бджільництві; моніторинг якості молока, виробленого в приватних господарствах населення у різних ґрунтово-кліматичних умовах Житомирської області; моніторинг забруднення водних живих ресурсів (ВЖР) 137Cs у водоймищах та розвиток рибництва Житомирської області; ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію-137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва; розробка та удосконалення методів зниження радіонуклідів та солей важких металів у кормах і тваринницькій продукції в зоні Полісся. З метою поглиблення теоретичних знань та застосування їх на практиці функціонує студентський науковий гурток "Технолог - дослідник", до складу якого постійно входить 20 – 30 студентів 2 – 5 курсів. Гуртківці під керівництвом викладачів беруть активну участь у плануванні та проведенні досліджень технологічного та радіоекологічного спрямувань. За результатами досліджень виконуються дипломні роботи. 

Викладачі та аспірант кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях, результати яких опубліковані у численних збірниках та матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських  науково-практичних конференціях, фахових виданнях України, а також у зарубіжних виданнях.

Історія кафедри

Започаткована в 1930 році як кафедра тваринництва. З 1979 року мала назву кафедра загального тваринництва, а з 1993 року – зооекології. Значний вклад у її створення і функціонування внесли доктор сільськогосподарських наук, професор В.С. Соловйов, доцент М.П. Іванов та доктор біологічних наук, професор Г.П. Мельохін. З 1984 по 1993 рік кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Є.І. Задерій. 

В 2006 р, у результаті вдосконалення організаційної структури технологічного факультету, була створена кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва.

З 1993 до 2012 року кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Савченко Ю.І. 

З 2012 до 2019 року – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН – Славов В.П.

З 2020 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ковальчук Тетяна Іванівна.

У даний час навчально-методичну, науково-дослідну і виховну роботу на кафедрі забезпечують викладачі: професор, доктор сільськогосподарських наук член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки Славов В.П.; доценти, кандидати сільськогосподарських наук Біденко В.М., Ковальчук Т.І., Вербельчук С.П., Дідух М.І., Трохименко В.З.; старший лаборант Попадюк Т.С., аспірант кафедри Романюк Є.

IMG 9648 2

Колектив кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів з дисциплін:

-Зооекологія;

- Ветеринарна радіобіологія;

-Органічне виробництво продукції тваринництва;

-Технологія мяса та мясних продуктів;

- Технологія молока та молочних продуктів;

- Технологія переробки продукції тваринництва;

- Основи прикладної радіобіології у тваринництві;

- Стандартизація продукції тваринництва;

- Біотехнологічні основи переробки тваринницької сировини;

- Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва;

- Технологія продуктів забою;

- Безпека та якість продукції тваринництва;

- Еколого-технологічні вимоги до підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

 Контактна інформація:

м.Житомир, вул Льва Толстого, 18

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.