Значну увагу співробітники кафедри приділяють науковим дослідженням. Пріоритетні напрямки досліджень: біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області; використання природних фітоценозів північного Полісся Житомирщини в бджільництві; моніторинг якості молока, виробленого в приватних господарствах населення у різних ґрунтово-кліматичних умовах Житомирської області; моніторинг забруднення водних живих ресурсів (ВЖР) 137Cs у водоймищах та розвиток рибництва Житомирської області; ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію-137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва; розробка та удосконалення методів зниження радіонуклідів та солей важких металів у кормах і тваринницькій продукції в зоні Полісся; продуктивність, обмін речовин та якість м'ясної продукції молодняку ВРХ при згодовуванні сухої пивної дробини. З метою поглиблення теоретичних знань та застосування їх на практиці функціонує студентський науковий гурток "Технолог - дослідник", до складу якого постійно входить 20 – 30 студентів 2 – 5 курсів. Гуртківці під керівництвом викладачів беруть активну участь у плануванні та проведенні досліджень технологічного та радіоекологічного спрямувань. За результатами досліджень виконуються дипломні роботи. Щорічно викладачами кафедри готується і видається 40-45 наукових праць. За останні два роки підготовлено і проведено одну Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Актуальні проблеми інноваційного розвитку тваринництва», приймали участь і виступали з доповідями на конференціях навчальних і наукових закладів Білорусії, Молдови, Російської федерації. Підготовлено і видано 4 навчальні посібники.

Історія кафедри

Започаткована в 1930 році як кафедра тваринництва. З 1979 року мала назву кафедра загального тваринництва, а з 1993 року – зооекології. Значний вклад у її створення і функціонування внесли доктор сільськогосподарських наук, професор В.С. Соловйов, доцент М.П. Іванов та доктор біологічних наук, професор Г.П. Мельохін. З 1984 по 1993 рік кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Є.І. Задерій.

З 1993 до 2012 року кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Савченко Ю.І. З 2012 року – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН – Славов В.П.

У даний час навчально-методичну, науково-дослідну і виховну роботу на кафедрі забезпечують викладачі: професор, доктор сільськогосподарських наук член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки Славов В.П.; доценти, кандидати сільськогосподарських наук Біденко В.М., Кальчук Л.А., Ковальчук В.І., Ковальчук Т.І., Вербельчук С.П.; старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук Трохименко В.З.; зав. лабораторією Попадюк Т.С.; старший лаборант Легенчук О.В. Викладачі проводять навчання студентів на факультетах: технологічному, екологічному та ветеринарної медицини.

Колектив кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва ЖНАЕУ

Колектив кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва

Дисципліни

На кафедрі викладаються такі дисципліни: "Технологія молока та молочних продуктів", "Технологія продуктів забою тварин", "Технологія м'яса та м'ясних продуктів", "Технологія переробки продукції тваринництва", "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва", "Зооекологія", "Основи прикладної радіобіології в тваринництві", "Виробництво екологічно чистої продукції тваринництва", "Ветеринарна радіобіологія",  "Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва" , "Стандартизація продукції тваринництва", "Органічне виробництво продукції тваринництва", "Безпека та якість продукції тваринництва ", "Біохімія молока і м’яса", "Ведення сільського господарства на забруднених територіях", "Технологія переробки молока", «Технологія переробки риби», «Безпека харчових продуктів», «Технологія переробки тварин та продукції забою».