Посада

Доцент кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології

Науковий ступінь

доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1984 році закінчила Київський ордена Леніна Державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Генетика».

У 2001 році закінчила аспірантуру в Інституті розведення і генетики тварин УААН за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин».

Тема дисертації та рік захисту

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення компонентів розріджувачів» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» (ІРГТ УААН).

У 2009 році закінчила докторантуру ЖНАЕУ за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин».

Сфера наукових інтересів

Біотехнологія відтворення стада. Селекційно-генетичні аспекти породоутворювального процесу у відкритій регіональній популяції української чорно-рябої молочної породи.

Загальна кількість публікацій

Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні показники сперми бугаїв-плідників / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, В.В. Федорович, О.В. Кадиш, Л.М. Піддубна // Київ, видавництво ЛЮКСАР, 2008. – С. 112–158.

Основні наукові та методичні праці: