Історія кафедри

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології була створена на зооінженерному факультеті Житомирського сільськогосподарського інституту в 1993 році. Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професори В. С. Коновалов і М. С. Пелехатий, доценти В. М. Білошицький, В. М. Новоставський, О. Х. Дуб, І. Ф. Соловей.

З 2001 року кафедру очолює відомий в Україні та за її межами вчений-селекціонер в галузі молочного скотарства, доктор с.-г. наук, професор Микола Сергійович Пелехатий. Його наукова школа налічує 14 кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах та на виробництві.

Основним напрямком наукової роботи кафедри є удосконалення племінних та продуктивних якостей великої рогатої худоби українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід у відкритих популяціях поліської зони.

Співробітниками кафедри отримано 8 авторських свідоцтв, опубліковано понад 600 наукових праць, в тому числі 28 монографій і посібників, понад 400 наукових статей, 100 методичних рекомендацій.

Колектив кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології ЖНАЕУ

Колектив кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання для студентів технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини, основні з яких: 

 • розведення сільськогосподарських тварин;
 • генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії;
 • генетика у ветеринарній медицині;
 • популяційно-генетичні прийоми розведення;
 • технологія відтворення сільськогосподарських тварин;
 • біотехнологія;
 • інформаційно-обчислювальні системи у тваринництві;
 • еволюційні основи селекції;
 • породи сільськогосподарських тварин;
 • селекційно-племінна робота;
 • етологія сільськогосподарських тварин;
  селекція сільськогосподарських тварин та ін.

 

Філіали кафедри

 • ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області;
 • ДП ДГ «Рихальське» Ємільчинського району Житомирської області;
 • ПрАТ «Українська генетична компанія», м. Житомир