Історія кафедри

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології була створена на зооінженерному факультеті Житомирського сільськогосподарського інституту в 1993 році. Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професори В. С. Коновалов і М. С. Пелехатий, доценти В. М. Білошицький, В. М. Новоставський, О. Х. Дуб, І. Ф. Соловей.

З 2001 по 2019 рік кафедру очолював відомий в Україні та за її межами вчений-селекціонер у галузі молочного скотарства, доктор с.-г. наук, професор Микола Сергійович Пелехатий. Його наукова школа – 17 кандидатів і 1 доктор наук, які працюють у вищих навчальних закладах та на виробництві. З 2020 року кафедрою завідує доктор с.-г. наук, доцент Людмила Михайлівна Піддубна.

Основним напрямком наукової роботи співробітників кафедри є удосконалення племінних та продуктивних якостей великої рогатої худоби українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід у відкритих популяціях поліської зони України.

Співробітниками кафедри отримано 8 авторських свідоцтв, опубліковано біля 900 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 32 монографії, 5 навчальних посібників, понад 550 наукових статей, 160 методичних рекомендацій.

Колектив кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології ЖНАЕУ

Колектив кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання для студентів технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини, основні з яких: 

 • розведення тварин;
 • генетика з біометрією;
 • генетика у ветеринарній медицині;
 • популяційно-генетичні прийоми розведення тварин;
 • технологія відтворення тварин;
 • біотехнологія;
 • інформаційно-обчислювальні системи у тваринництві;
 • еволюційні основи селекції;
 • селекційно-племінна робота у тваринництві;
 • етологія тварин;
 • селекція тварин.

 

Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях.pdf

Інтелектуальна власність та захист авторських прав.pdfІнтелектуальна власність та захист авторських прав.pdf

Філософія науки та інновацій.pdf

Фахова іноземна мова.pdf

Управління науковими проєктами та фінансування досліджень.pdf

Сучасні методики викладання у вищій школі.pdf

Розведення тварин (поглиблене вивчення).pdf

Організація та презентація наукових досліджень.pdf

Годівля тварин (поглиблене вивчення).pdf

 

Філії кафедри

 • ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області;
 • ДП ДГ «Нова Перемога» Любарського району Житомирської області;
 • ТОВ «Івниця» Андрушівського району Житомирської області;
 • ТОВ «Українська генетична компанія», м. Житомир.