Лісогурська Діна Володимирівна
 
Лісогурська Діна Володимирівна 
 

Кандидат сільськогосподарських наук

Доцент

 

Дата народження: 11.02.1971 р.

Працює в Поліському національному університеті з 1993 р.

Педагогічний стаж – 24 роки

ScopusAuthorID: 57218551893

Researcher ID Web of Science:V-1304-2017

ORCIDID: 0000-0002-2559-6520

Дані про вищу освіту

Диплом про закінчення Житомирського держаного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Біологія і хімія», диплом від 30 червня 1997 р., КК № 007152

Диплом про закінчення Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», диплом від 31 січня 2017 р., М17 №010492

Сфера наукових інтересів
 •  технологія виробництва продукції тваринництва, біологія і біохімія тварин, екологія, безпечність та якість продукції тваринництва

Кандидатська дисертація: «Радіоекологічна оцінка медоносних фітоценозів Житомирського Полісся» (спеціальність: 03.00.16 – екологія. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України Славов В. П. (Київ, 2001)

Навчальні курси: методологія та організація наукових досліджень, біорізноманітність та біоресурси, біохімія тварин, біологія медоносної бджоли

Активності та досягнення: 

 • член робочої групи з питань розвитку бджільництва при Міністерстві  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
 • заступник з навчальної роботи декана технологічного факультету Поліського національного університету (з 2011 р. по 2021 р.)
 • голова методичної комісії технологічного факультету Поліського національного університету
 • уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти
 • гарант освітньо-професійної програми з надання освітніх послуг з підготовки магістрів зі спеціальності 204 «Технологія виробництва переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
 • член проектної групи освітньо-наукової програми з надання освітніх послуг з підготовки докторів філософії зі спеціальності 204 «Технологія виробництва переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
 • експерт Міжнародного науково-освітнього проекту № 21910411 «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human»
 • експерт Міжнародного проекту «Розвиток ринку керованого бджолозапилення»
 • тренер з підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності аграрної та харчової продукції міжнародного проекту «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції»
 • член правління і керуюча напрямком «Якість і безпека продукції бджільництва» професійної громадської організації «Фундація жінок-пасічників» 
 • член-правління Асоціації керованого запилення «BeesAgro»
 • член галузевої комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Поліського національного університету зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (2020 р.)
 • член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук на базі комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради (2017 р.)
 • член вченої ради технологічного факультету Поліського національного університету
 • член редакційної колегії журналу «Наукові горизонти» Поліського національного університету
 • член редакційної колегії «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» технологічного факультету Поліського національного університету
 • перемога у конкурсі наукових статей з органічного виробництва (диплом І ступеня), організованого Науково-методичним центром «Агроосвіта» та Федерацією органічного руху України за підтримки Проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» (співавтори: Романчук Л. Д., Фурман С. В., Білик Р. О.)  
 • перемога у номінації «Пасічниця-науковиця 2020» від ГО «Фундації жінок пасічниць», проведеного за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку
 • лектор курсів підготовки бджолярів технологічного факультету Поліського національного університету
 • організація і презентація виставок продуктів бджільництва на «Другому форумі регіонів України та Білорусі» та у Словацькому сільськогосподарському університеті у Нітрі у рамках Міжнародного проекту «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» (2019 р.) 

Нагороди та відзнаки:

 • Грамота Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р.)
 • Почесна грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради (2012 р.)
 • Подяка ректора Житомирського національного агроекологічного університету (2014 р.)
 • Грамота Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (2017 р.)
 • Подяка ГО «Фундації жінок пасічниць» (2020 р.)
 • Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації (2021 р.)

Публікації: співавтор навчальних і практичних посібників, понад 200 наукових і науково-методичних праць 

Навчальні посібники:

 • Практикум з екології у ветеринарній медицині : навч. посібник / О. О. Бойко та ін. Житомир : Полісся, 2017. 72 с.
 • Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід свиней : навч. посібник / В. М. Соколюк та ін. Житомир : Полісся, 2018. 160 с. 
 • Гігієна тварин : лабораторний практикум : навч. посібник / М. П. Високос та ін. Житомир : Полісся, 2018. 331 с. 

Практичні посібники:

 • Безпечне використання засобів захисту рослин під час бджолозапилення садів та ягідників: методичні рекомендації / за ред. Л. Адамчук, Є. Лайтер, К. Пилипко, Д. Лісогурська. Київ, 2020. 74 с.
 • Навчально-методичний комплекс інформаційно-навчальної кампанії з розвитку ринку керованого бджолозапилення : метод. рек. / Л. О. Адамчук, Д. В. Лісогурська, Р. О. Двикалюк, Є. І. Лайтер (6 файлів – 20,4 МБ). Київ : ГС «БіСАГРО», 2021. 174 с. (Сер. Розвиток ринку керованого бджолозапилення).

Монографії:

 • Лесовой Н. Лисогурская Д. Адамчук Л. Продуценты пади и характеристика падевого мёда : монография, Нитра : Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре, 2020. 165 с.  

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Methods for determining the botanical origin of honey / Adamchuk L. et al. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2020. Vol. 14. P. 483–493. doi: 10.5219/1386.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою Web of Science :

  • Inventory of managed honey bee population in Zhytomyr region (Ukraine) / O. V. Lisohurska et al.  Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (1). P. 133–137. doi: 10.15421/2020_21.
  • Efficiency of natural spruce extract against varroatosis in organic beekeeping / L. D. Romanchuk et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (6). P. 38–41. doi: 10.15421/2020_254.
 • Content of inorganic elements in honey and imago samples from different regions of Ukraine. / O. L. Orobchenko et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (3). Р. 188–198. doi: 10.15421/2021_162.
 • Influence of the fixed «father» factor on the protein content in milk and the yield of milk protein in cattle / А. P. Palii et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (3). Р. 353-359. doi: 10.15421/2021_183.
 • Modeling the effect of different dose of selenium additives in compound feed on the efficiency of broiler chicken growth /  O. I. Sobolev et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (2). Р. 292–299. doi: 10.15421/2021_113.

Основні наукові статті у вітчизняних і закордонних фахових виданнях:

  • Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В. Поширення, етіологія та діагностика гіпотериозу у корів Житомирського Полісся. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. № 3 (70), т. 18. С. 174–177.
  • Лісогурська О. В., Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Фурман С. В. Використання уніфікованого багатофункціонального вулика промислового типу в умовах Житомирського Полісся. Вісник СНАУ. 2017. Вип. 7 (33). С. 180–184. 
  • Типи медозбору на Житомирському Поліссі, яке зазнало радіоактивного забруднення / Д. В. Лісогурська та ін. Вісник СНАУ. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 66–70. 
  • Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Фасоля В. П. Гіпотиреоїдний синдром у корів як індикатор дефіциту йоду в умовах техногенного навантаження на довкілля. Аграрний вісник Причорномор’я : зб. наук. пр. 2017. Вип. 83. С. 147–150. 
  • Вплив способу висушування бджолиного обніжжя на його якість та безпечність / Д В. Лісогурська та ін. Вісник СНАУ. 2018. Вип. 2 (34). С. 167–169. 
  • Радіоактивне забруднення продукції бджільництва на лісових медозборах Полісся / Г. І. Васенков та ін. Вісник СНАУ. 2018. Вип. 2 (34). С. 132–136. 
  • Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В. Клініко-лабораторна діагностика та лікування бабезіозу у коней препаратом АЗИДИН-ВЕТТМ виробництва ТОВ «Бровафарма». Вісник СНАУ. Сер. Вет. медицина. 2018. Вип. 1 (42). С. 252–256.
  • Лигомина И. П., Фурман С. В., Лисогурская Д. В. Йодная недостаточность у крупного рогатого скота в условиях техногенного загрязнения окружающей среды. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. медицины. 2018. Вып. 1., т. 54. С. 126–129. 
  • Ріпак озимий у структурі медоносних угідь Житомирщини / О. В. Лісогурська та ін. Вісник СНАУ. 2018. Вип. 2 (34). С. 169–173. 
  • Санитарно-гигиеническая характеристика воды в районе молочнотоварной фермы и свинофермы / В. М. Соколюк та ін. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 2 (93). С. 191–196. 
 • Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу / І. П. Лігоміна та ін. Наукові горизонти. 2020. № 01 (86). С. 89–95. 
 • Адамчук, Л., Дудченко, Н., Лісогурська, Д., & Пилипко, К. Дослідження оригінальних сортів меду. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2021. 4 (1), 137–157. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234835
 • Адамчук Л. О., Дудченко Н.Я., Генгало Н.О., Лісогурська Д. В., Пилипко К. В Характеристика українських падевих медів. Продовольчі ресурси. 2021. № 9 (16), С. 6–19. https://doi.org/10.31073/foodresourses2021-16-01.

Матеріали міжнародних конгресів та конференцій, які опубліковані в журналах, що індексуються міжнародними базами:

 • Kryvyi M., Lisohurska D., Lisohurska O., Furman S. Dark forest bees in Polissya Ukraine. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life : book of Abstracts of the 4th International Scientific Conference (Nitra, Slovakia, 11th–13th September 2019 у.). Nitra : Slovakia, 2019. C. 45.
 • Distribution and clinical and biochemical status of d-hypovitaminosis in calves of black-and-white breed in winter-stall period / Ligomina I., Fasola V., Sokolyuk V., Furman S., Lisogurskaya D. // The Animal Biology. 2019. Vol. 21. №. 2. Р. 116.

Основні науково-методичні публікації:

 • Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В. Методичні вказівки для проведення лабораторних і практичних занять з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Житомир : ДКС-Копіцентр, 2018. 102 с. 
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами освітнього ступеня магістр спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Л. М. Піддубна, Д. В. Лісогурська, В. В. Борщенко, І. В. Ковальчук, А. Л. Шуляр. Житомир: В-во Поліського університету, 2020. – 22 с.
 • Наскрізна програма практики здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / Д. В. Лісогурська, Д. М. Кучер, В. В. Борщенко, Л. М. Піддубна. Житомир : ПП «Копі-колор», 2021. 35 с.

Патенти на винаходи:

 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli : пат. 121681 Україна. № а 2018 02933; заявл. 23.03.2018; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. 6 с.
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Klebsiella pneumoniае: пат. 120725 Україна. № а 2018 02936; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris: пат. 120723 Україна. № а 2018 02934; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium : пат. 129689 Україна. № u 2018 04452; заявл. 23.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Staphylococcus aureus: пат. 120724 Україна. № а 2018 02935; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2. 6 с. 
 • Вертикальний багатокорпусний вулик: пат. 124021 Україна. № а 2019 04601; заявл. 26.04.2019; опубл. 07.07.21, Бюл. № 27. 4 с. 
 • Вулик-лежак: пат. 124158 Україна. № а 2019 04604; заявл. 26.04.2019; опубл. 28.07.21, Бюл. № 30. 4 с. 
 • Заставна дошка для вулика: пат. 124022 Україна. № а 2019 04603; заявл. 26.04.2019; опубл. 07.07.21, Бюл. № 27. 4 с. 
 • Утеплююча мата для вулика: пат. 124157 Україна. № а 2019 04602; заявл. 26.04.2019; опубл. 28.07.21, Бюл. № 30. 4 с. 

Патенти на корисні моделі:

 • Уніфікований багатофункціональний вулик промислового типу: пат. 112986 Україна: № u 2016 05967; заявл. 02.06.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. 
 • Технологічний процес ведення промислового бджільництва: пат. № 112985 Україна: № u 2016 05966; заявл. 02.06.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. 
 • Вертикальний багатокорпусний вулик: пат. 140633 Україна. № u 2019 07702; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с. 
 • Вулик-лежак: пат. 140629 Україна. № u 2019 07668; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с. 
 • Заставна дошка для вулика: пат. 140626 Україна. № u 2019 07664; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с. 
 • Утеплюючий мат для вулика: пат. 140627 Україна. № u 2019 07666; заявл. 08.07.2019; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5. 4 с. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli : пат. 129963 Україна. № u 2018 04428; заявл. 23.04.2018; опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Klebsiella pneumonia : пат. 29687 Україна. № u 2018 04435; заявл. 23.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris : пат. 29686 Україна. № u 201804429; заявл. 23.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium: пат. 120402 Україна. № а 2018 02932; заявл. 23.03.2018; опубл. 25.11.19, Бюл. № 22. 6 с. 
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Staphylococcus aureus : пат. 129688 Україна. № u 2018 04450; заявл. 23.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 

Керівництво студентськими науковими роботами та підготовка до олімпіади:

 • Патока Ю. Г. Бактерицидна активність бджолиного меду (ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, секція «Ветеринарна медицина»,  диплом ІІІ ступеня, керівники к. в. н., доцент Фурман С. В., к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., 2016 р.)
 • Павленко І.М. Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів (XVI зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття», І місце, керівники к. в. н., доцент Фурман С. В., к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., 2014 р.) 
 • Тарасенко А.В. Творча робота «Демонстраційний вулик» (Всеукраїнський молодіжний конкурс творчих робіт з бджільництва ім. В.П. Поліщука, диплом І ступеня, керівники к. с.-г. н., доценти Лісогурська Д. В. та Кривий М.М., 2019 р.)

Керівництво науковою роботою учнів – членів ЖМНТ МАН:

 • Пилипович М. Технологія виробництва прополісу з використанням поліамідної сітки (ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», І місце, учасник ІІІ етапу, керівники – к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., к. в. н., доцент Фурман С. В., 2017 р.)
 • Янушкевич В. Порівняльна оцінка хімічної біологічного методів боротьби з вароатозом (ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», 2 місце, керівники – к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., к. в. н., доцент Фурман С. В., 2018 р.)
 • Пилипович М. Вплив технологій переробки воскової сировини на якість бджолиного воску (ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», І місце, керівники – к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., к. в. н., доцент Фурман С. В., 2019 р.)
 • Тепляшина А. Залежність якості бджолиного воску від технологій переробки воскової сировини (ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», ІІІ місце, керівники – к. с.-г. н., доцент Лісогурська Д. В., к. в. н., доцент Фурман С. В., 2021 р.)

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • Технолого-екологічне обґрунтування використання медоносних угідь в умовах техногенного забруднення (2016–2020 рр., держ. реєстр. номер 0116U004201) – відповідальний виконавець

Підвищення кваліфікації

 • 2013 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Тематичне спрямування «Створення електронних навчальних посібників та методика їх використання у навчальному процесі» (свідоцтво 12СПК 899364)
 • 2017 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Тематичне спрямування «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СС 00493706/004527-17)
 • 2019 р. Інститут біології тварин НААН України. Тематичне спрямування «Фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин, екологія, якість і безпечність продукції» (посвідчення № 113/2019)
 • 2021 р. Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків (Польща). Тематичне спрямування «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України» (сертифікат №KR-300321/026)
 • 2020 р. Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» (сертифікат володіння англійською мовою, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту B2. Свідоцтво №Е-348)

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

  • Лісогурська Д. В. Якість харчових продуктів та органічне виробництво / Виступ на телебаченні, програма «Ранок» на Суспільне: Житомир (2019 р.)
  • Лісогурська Д. В. Безпечність та якість харчових продуктів, як запорука здоров’я населення / Виступ на телебаченні, програма «Ранок» на Суспільне: Житомир (2019 р.)
  • Лісогурська Д. В. Радіоактивне забруднення бджолиного обніжжя / Доповідь на І Міжнародній конференції «Екологія, захворювання і здоров'я медоносних бджіл» у рамок Міжнародного проекту «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» (2019 р.) 
  • Лісогурська Д. В. Вплив забруднювачів на життя бджіл / Доповідь на ІІ Міжнародній конференції «Екологія, захворювання і здоров'я медоносних бджіл» у рамок Міжнародного проекту «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» (2019 р.) 
  • Лісогурська Д. В. Використання екстракту хвойного натурального для боротьби з вароатозом в органічному бджільництві / Доповідь на II Всеукраїнській науково-практичній конференціі «Органічне агровиробництво: освіта і наука» (2019 р.)
  • Лісогурська Д. В. Моніторинг розвитку бджільництва в Житомирській області /  Доповідь на Третій всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка бджіл до зимівлі та профілактика захворювань в осінній період» (1019 р.)
  • Лісогурська Д. В. Житомирський виш організовує безкоштовні екскурсії на власну мультиферму / Інтерв’ю і виступ на телебаченні, програма «Тема» на Суспільне: Житомир (2020)
  • Лісогурська Д. В. У Житомирі козуля, яку врятували перехожі, житиме в контактному зоопарку / Інтерв’ю для телебачення Суспільне: Житомир (2020 р.)
 • Лісогурська Д. В. Кероване запилення додасть лохині урожаю та закладе більшу за розміром ягоду. Інтерв’ю для Agrotimes.ua (2020 р.)
 • Лісогурська Д. В. Вплив клімату і господарювання в Україні на кормові ресурси бджільництва» / Доповідь на Національному Медовому Форумі 4.0 «Золота пасіка» (2020 р.)
 • Лісогурська Д. В. Функціональне харчування на основі продуктів бджільництва / Доповідь на IV Міжнародній конференції «Продукти бджільництва у харчуванні» у рамок Міжнародного проекту «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» (2020 р.) 

 

Участь у проектах :

 • Міжнародний проект  «SaveBees – Saveen dangered bees to improve nutrition, healt hand life quality of human», № 21910411 за підтримки гранту від фонду Вишеградської четвірки країн Європейського Союзу (2019–2020 р.)
 • Міжнародний проект «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції» за підтримки Посольства Нідерландів (2019–2021)
 • Міжнародний проект «Розвиток ринку керованого бджолозапилення», який підтримано субгрантом AGRO-S1-66 через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується компанією Chemonics International (2021)

 

Закордонні стажування:

 • Сільськогосподарський коледж De Chartres - La Saussaye (Франція, 2008 р.). Ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням та освітніми програмам коледжу, вивчення основ сучасних технологій ведення тваринництва
 • Вармінсько-Мазурський університет (Ольштин, Польща, 2010 р.), Поморський центр сільськогосподарського дорадництва у Старому полі (Польща, 2010 р.). Ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням та освітніми програмами, проходження курсів дорадників з розвитку сільських територій, вивчення основ ведення зеленого туризму та сучасних технологій тваринництва
 • Словацький університет сільського господарства у Нітрі, дослідний центр AgroBioTech, Інститут збереження біорізноманіття і біобезпеки (Нітра, Словаччина, 2020 р.). Вивчення сучасних методів наукових досліджень в лабораторіях дослідного центру AgroBioTech, ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням та освітніми програмами, участь у 2-х Міжнародних конференціях (4th International Scientific Conference «Agrobiidiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life» та 1th International Scientific Conference «Ecology, diseases and health of honey bees»), участь у координаційній нараді в рамках грантового освітньо-наукового проекту «SaveBees – Saveen dangered bees to improve nutrition, healt hand life quality of human»
 • Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (м. Краків, Польща, 12.10.2020–30.03.2021 рр.). Тематичне спрямування «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України» (сертифікат KR-300321/026).

 

Персональна сторінкаhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004999667251

Контакти:

Тел.: +380969641003

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: технологічний факультет, каб. 11 корпусу №3