Борщенко Валерій Володимирович
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Коротка біографія

Борщенко Валерій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, заступник голови спеціалізованої вченої ради К 14.083.01  Житомирського  національного агроекологічного університету із захисту кандидатських дисертацій  за спеціальністю 03.00.16 «Екологія»,  член науково - технічної ради науково-інноваційного інституту екології та лісу,  член вченої  ради  та заступник  голови  методичної комісії технологічного факультету.

Педагогічний стаж роботи – 24 роки. У ЖНАЕУ працює з 1989 року. Є автором понад 240  наукових та навчально-методичних робіт, з них підручників, посібників та монографій (у співавторстві) - 10; патентів -  3; статей у фахових виданнях -  57.

Сфера наукових інтересів

годівля тварин; біологія продуктивності тварин; технологічна та радіоекологічна оцінка стану кормових угідь та обґрунтування способів їх використання для годівлі жуйних тварин; оцінка умов живлення жуйних тварин та прогнозування їх продуктивності; планування годівлі жуйних тварин та розробка раціонів; управління та моделювання випасу тварин; оцінка міграції продуктів радіоактивного розпаду в трофічних ланцюгах тварин та людини;

Виконавець ряду державних та міжнародних науково-дослідних проектів у напрямку радіологічних та технологічних аспектів живлення тварин на забруднених радіонуклідами територіях, є науковим консультантом у спільному проекті з ПП «Маланка Трейд» (Україна) щодо розробки та вдосконалення кормових сумішок для годівлі великої рогатої худоби.

17 травня 2017 року захищено дисертаційну роботу на тему: «Радіоекологічна оцінка стану природних угідь Українського Полісся та особливості їх використання» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських робіт за спеціальністю 03.00.16. «Екологія». 

Керівник теми науково-дослідної роботи Житомирського національного агроекологічного університету: «Технологічна та радіоекологічна  оцінка умов живлення жуйних тварин  та розробка способів їх поліпшення  кормовими засобами на Українському Поліссі» (ДР № 0117U005643, 2017-2022 рр).

Результати наукових досліджень стали практичною основою розроблених рекомендацій, згідно з якими забезпечується раціональна організація  годівлі жуйних тварин за використання ресурсного потенціалу природних угідь.

За результати роботи отримував почесні грамоти: Міністерства аграрної політики (2006 рік),  головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації (2012 та 2017 роки). Нагороджений Всеукраїнською   громадською  організацією «Радіобіологічне товариство»  орденом «30 років пам’яті ЧАЕС 1-го  ступеню».