Бурлака Віктор Анатолійович
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України
Дата і місце народження

26 липня 1948 року

Коротка біографія

У 1975 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».

З 1975 по 1978 років працював в народному господарстві. З 1985 року, асистент кафедри гігієни тварин НАУ, з 1991 – доцент. Потім (1991 р.) успішно захистив докторську дисертацію з годівлі тварин. У 1997 році йому присвоєно звання професора. Згодом перейшов на роботу у Тверську сільськогосподарську академію на посаду завідувача кафедри годівлі тварин. З 2001 року і наразі працює завідувачем кафедри годівлі тварин та технології кормів у Житомирському національному  агроекологічному університеті.

 У 1975 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

 У 1978-1981 роках навчався в аспірантурі при кафедрі годівлі тварин і технології кормів, УСГА (м. Київ).

 У 1982 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин та технологія кормів» на тему «Влияние типа кормления и сбалансированности рациона на продуктивность свиноматок и откормочные качества молодняка».

 У 1991 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 на тему «Продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота и свиней при использовании биологически активных веществ».

Сфера наукових інтересів

Екологія і технологія отримання та використання біоферментованих відходів виробництв у тваринництві, питання екології, відновлення порушених екосистем шляхом комплексної інтродукції біоти, розв’язування проблем промислового виробництва свинини, використання мінеральних добавок, біологічно активних речовин у годівлі тварин і птиці з метою зниження кумулятивності важких металів в організмі тварин та підвищення їх продуктивності.

Загальна кількість публікацій

Близько 406 публікацій, підручник - 1, навчальних посібників - 14, монографій - 7, наукових рекомендацій - 11, авторських свідоцтв на винахід - 9, технологічних умов для виготовлення кормів та кормових домішок - 21.

Основні наукові та методичні праці:
e-mail:

Телефон/факс: 8 (0412) 33 – 09 – 82