Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на формування знань у студентів, магістрантів, аспірантів, з розробки та удосконалення інтенсивних, екологічно чистих і ресурсозберігаючих систем виробництва та використання кормів у тваринництві; особливості живлення та кормової поведінки жуйних тварин у природних радіаційних біоценозах;

 використання медоносної бази Полісся у бджільництві.

Історія кафедри

Створена в 1982 році.

Завідувач кафедри: доктор с.-г. наук, професор В.А. Бурлака (з 2001 року).

Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професор В.П. Славов (завідувач кафедри з 1982 до 2001 років), професор В.А.Бурлака (завідувач кафедри з 2001 року), доценти Є.І. Задерій, М.М. Побірський, Н.Г. Шульга, В.В. Мойсеєнко, С.А. Пилипейко, М.М. Кривий, В.В. Борщенко, Н.К. Панюк, О.М. Побірська, М.І. Закалюжна, Н.В. Павлюк, В.М. Степаненко та ін.

Колектив кафедри годівлі тварин і технології кормів ЖНАЕУ

Колектив кафедри годівлі тварин і технології кормів

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін:

  • годівля тварин і технологія кормів;
  • технологія кормів з основами кормовиробництва;
  • годівля екзотичних тварин;
  • біологія продуктивності сільськогосподарських тварин;
  • технологія виробництва продукції тваринництва;
  • екологія живлення; спеціальне собаківництво;
  • дресура собак; утримання та годівля собак;
  • кормова база бджільництва.