Стратегічними цілями фізичного виховання студентів є розвиток їх фізичного, морального та психологічного здоров’я, формування усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом.

Курс фізичного виховання передбачає комплексне вирішення виховних, освітніх і оздоровчих завдань. Підвищення рівня фізичної підготовки, оволодіння системою спеціальних знань, руховими уміннями і навиками забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дозволяють їм застосовувати методи і засоби фізичної культури та спорту для підтримання високого рівня працездатності і творчої активності , дозволяють впроваджувати здоровий спосіб життя на виробництві та в сім’ї.

Кафедра була і залишається провідною в галузі наукових досліджень серед аграрних вузів колишнього СРСР і України. За роки існування кафедри видано понад 270 наукових і методичних праць, серед яких 6 монографій та 16 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі фізичного виховання у вузах України, Росії та Білорусії. Співробітники кафедри брали участь у роботі понад 120 всеукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів. Матеріали наукових досліджень кафедри надруковані у 13 країнах світу: Чехії, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Латвії, Молдові, Киргизстані, Грузії, Росії та ін. Найбільший внесок у розвиток наукової і навчально-методичної роботи зробили завідувач кафедри, доцент Опанасюк Ф.Г. та старший викладач Дзензелюк Д.О.

Історія кафедри

Свою історію фізичне виховання в університеті веде ще з кінця 20-х років ХХ століття, коли цей курс був уведений у вищих навчальних закладах, а 23 травня 1955 року наказом директора Житомирського сільськогосподарського інституту професора А.С.Молостова була заснована кафедра фізичного виховання. Першим завідувачем кафедри було призначено М.Й. Речича (1955-1981). У різні роки кафедрою фізичного виховання завідували М.М. Дідківський (1982-1983), доцент Г.П. Грибан (1984-1987). З 1987 року кафедру фізичного виховання очолює доцент Ф.Г.Опанасюк.

Загальне фото кафедри фізичного виховання ЖНАЕУ

Колектив кафедри фізичного виховання

Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота кафедри здійснюється викладачами кафедри фізичного виховання які щорічно організовують і проводять різноманітні спортивно-масові та оздоровчі заходи. Ними розробляються і вдосконалюються  плани спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, таких як: Спартакіада Житомирського національного університету, Спартакіада студентів І курсів, Спартакіада «Здоров’я» серед співробітників університету. Студенти університету беруть активну участь у спортивних заходах, які проводяться у м. Житомирі, Житомирській області, успішно виступають у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед студентів та випускників університету є переможці чемпіонатів Європи, світу з різних видів спорту, учасники Олімпійських ігор в Пекіні (2008 р) та Лондоні (2012 р).

            56 студентів університету стали майстрами спорту, а 12 майстрами спорту міжнародного класу.

            В університеті працює 18 спортивних секцій, де підвищують свою спортивну майстерність понад 400 студентів.