Посада

Старший викладач кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дата і місце народження

12.09.1976 м. Житомир

Дані про вищу освіту

У 1999 р. закінчив Державний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спец. «Двигуни ракетно-космічних літальних апаратів», квал. «Інженер-механік».

Тема дисертації та рік захисту

Тема «Моделювання природних систем типу «хижак – жертва» в умовах екологічного забруднення територій», 2016 р., Інститут проблем моделювання в енергетиці м. Г.Є. Пухова НАН України, спеціальність «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Перелік дисциплін

#list_discipline

Сфера наукових інтересів

Математичне моделювання систем; моделювання стохастичних процесів

Загальна кількість публікацій

#quantity_publication

Основні наукові та методичні праці:
  • Маевский А. В. Математическое моделирование динамики популяций / И. А. Пилькевич, А. В. Маевский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №3/6 (45). – С. 50–53.
  • Маевский А. В. Мониторинг копытных животных, обитающих в охотничьих хозяйствах Украины / И. А. Пилькевич, А. В. Маевский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №5/4 (47). – С. 35–40.
  • Маевский А. В. Повышение точности оценивания характеристик динамики популяций / И. А. Пилькевич, А. В. Маевский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №4/4 (46) . – С. 48–52.
  • Маєвський О. В. Теоретичне обґрунтування моделі динаміки популяцій Лоткі-Вольтерра / І. А. Пилькевич, О. В. Маєвський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (54). – С. 79–83.
  • Маєвський О. В. Математические модели динамики популяций копытных животных,обитающих в охотничьих хозяйствах Украины / І. А. Пількевич, О. В. Маєвський // Зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління. Сер. Державне управління. – 2011. – Т. 12, вип. 181 : Державні механізми управління природокористуванням. – С. 41–51.
e-mail: