Посада

старший викладач кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дата і місце народження

15.11.1985

Дані про вищу освіту

Національний транспортний університет, 2009 р., диплом магістра з відзнакою КВ №36267099,
спец. «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», кваліфікація інженер-механік

Тема дисертації та рік захисту

Тема «Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації законів управління транспортними засобами», 2015 р.,
Національний транспортний університет, спеціальність «Інформаційні технології»

Перелік дисциплін

#list_discipline

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології, Структурне моделювання

Загальна кількість публікацій

Співавтор монографії «Структурне моделювання та символьні перетворення для управління рухом транспортних засобів» /Г.Л.Баранов, А.М.Носовський., С.М.Васько [та інш.]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2014. – 310 с.

Основні наукові та методичні праці:
  • Співавтор монографії «Структурне моделювання та символьні перетворення для управління рухом транспортних засобів» /Г.Л.Баранов, А.М.Носовський., С.М.Васько [та інш.]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2014. – 310 с.
  • Співавтор навчального посібника: Маєвський О.В. "Комп'ютерна графіка та дизайн" для підготовки студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / О.В. Маєвський, С.М. Васько, О.Б. Борисюк Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 192 с.
  • Співавтор Конспекту лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в електроенергетиці» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /С. М. Васько, Ю. О. Тимонін// – Житомир: ЖНАЕУ. – 2017. 62 с . – Ум. др. арк. 3,87.
  • Співавтор Методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в електроенергетиці» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.М. Васько, К. В. Молодецька-Гринчук // Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 39 с . – Ум. др. арк. 2,27.
  • Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології в електроенергетиці" студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / С. М. Васько, К. В. Молодецька- Гринчук // Житомир : ЖНАЕУ, 2017. –16 с. – Ум.др.арк.1,0.
e-mail: