Посада

Професор кафедри КТіМС

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

доцент

 

лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2017 рр.)

Дані про вищу освіту
 • Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова за спеціальністю "Системи управління і автоматики", 2007 р.
 • Аспірантура, Відділення гібридних керуючих і моделюючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2011 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Підвищення точності моделювання фізичних процесів і полів на основі алгебраїчних властивостей диференціальних спектрів", 2011 р.

Сфера наукових інтересів
 • Моделювання складних динамічних систем;
 • диференціальні перетворення;
 • системний аналіз об'єктів різної природи;
 • інформаційна безпека держави.
Загальна кількість публікацій

Більше 90 (дев’яносто).

Співавтор 8 навчальних посібників, зокрема: "Інформатика та системологія", "Системний аналіз в економіці", "Основи побудови автоматизованих систем управління" та "Захист інформації в автоматизованих системах управління", "Моделювання економічної динаміки".

Основні наукові та методичні праці:
 • Молодецька К. В. Метод моделювання фізичних полів і процесів на основі прямих і зворотних диференціальних спектрів / В. Л. Баранов, Р. М. Костюченко, К. В. Молодецька // Вісник ЖДТУ. Серія: технічні науки. – 2009. – № 2 (49). – С. 59–68.
 • Молодецька К. В. Оцінка похибки моделювання фізичних полів і процесів системою прямих і зворотних диференціальних спектрів / В. Л. Баранов, Р. М. Костюченко, К. В. Молодецька // Вісник ЖДТУ. Серія: технічні науки. – 2009. – № 3 (50). – С. 71–77.
 • Молодецька К. В. Моделювання теплового поля стрижня на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів / К. В. Молодецька // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – Київ: НТУУ "КПІ". – 2012. – № 1 (81). – С. 76–80.
 • Молодецька К. В. Моделювання нестаціонарних фізичних процесів у системах управління / К. В. Молодецька // Інформаційна безпека. – Луганськ : СНУ. – 2012. – № 2 (8). – С. 107–112.
 • Молодецька К. В. Модель теплового поля смарт-карти модуля аутентифікації в комп'ютеризованих системах / К. В. Молодецька // Захист інформації. – Київ : НАУ. – 2012. – № 4 (57). – С. 87–93.
 • Молодецька К. В. Моделювання процесу екстракції із використанням алгебричних властивостей диференціальних спектрів / К. В. Молодецька // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Х.: Полтавська державна аграрна академія; ПП "Технологічний центр". – 2013. – Т. 5. – № 4 (13).– С. 15–17.
 • Молодецька К. В. Інформатика та системологія : навч. пос. / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 244 с.
 • Молодецька К. В. Інформатика і програмування : навч. пос. / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 272 с.
 • Молодецька К. В. Системний аналіз в економіці : навч. пос. / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. М. Николюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 174 с.
 • Молодецька К. В. Робототехнічна система екологічного моніторингу навколишнього середовища / К. В. Молодецька, В. В. Лютко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (45). – Т.4. – Ч. ІІ. – С. 329–336.
 • Молодецька К. В. Основи побудови автоматизованих систем управління: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" / Молодецька К. В., Лобанчикова Н. М., Пількевич І. А., Сугоняк І. І. // Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 174 с.
 • Молодецька К. В. Методика вибору атрактора для управління динамікою процесів взаємодії акторів у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформаційна безпека. – 2014. - № 3(15), № 4(16). – С. 146–151.
 • Лобанчикова Н. М. Захист інформації в автоматизованих системах управління : навч. посібник / Н. М. Лобанчикова, К. В. Молодецька, І. А. Пількевич. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 170 с.
 • Молодецька К. В. Спосіб підтримання заданого рівня попиту акторів соціальних інтернет-сервісів на контент / К. В. Молодецька // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2015. – № 4(35). – С. 113–117.
 • Молодецька К. В. Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т. 5, № 4. – С. 330–338.
 • Грищук Р. В. Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька // Безпека інформації. – 2015. – Т. 21, ч. ІІ. – С. 123–130.
 • Molodetska K. How to build up social networking service actors’ tolerance for harmful content / K. Molodetska // Інформаційні технології та взаємодії (IT&I) : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 лист. 2015 р. – Київ : КНУ, 2015. – С. 166–167.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.