Посада

Професор кафедри КТіМС

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

професор

 

лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018 рр.)

Дані про вищу освіту
 • Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова за спеціальністю "Системи управління і автоматики", 2007 р.
 • Аспірантура, Відділення гібридних керуючих і моделюючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2011 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Підвищення точності моделювання фізичних процесів і полів на основі алгебраїчних властивостей диференціальних спектрів", 2011 р.

"Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах", 2018 р.

Сфера наукових інтересів
 • Моделювання складних динамічних систем;
 • диференціальні перетворення;
 • системний аналіз об'єктів різної природи;
 • інформаційна безпека держави.
Загальна кількість публікацій

Більше 90 (дев’яносто).

Співавтор 8 навчальних посібників, зокрема: "Інформатика та системологія", "Системний аналіз в економіці", "Основи побудови автоматизованих систем управління" та "Захист інформації в автоматизованих системах управління", "Моделювання економічної динаміки".

Основні наукові та методичні праці:
 • Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти: монографія / І. Г. Грабар, Р. В.
 • Грищук, К. В. Молодецька; за заг. ред. д.т.н., проф. Р. В. Грищука. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 280 с.
 • Молодецька К. В. Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави / К. В. Молодецька // Information technology and security. – 2016. – Vol. 4, № 1(6). – С. 13–20.
 • Молодецька-Гринчук К. В. Методика виявлення маніпуляцій суспільною думкою у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька-Гринчук // Інформаційна безпека. – 2016. – № 4(24). – С. 80–92.
 • Hryshchuk R. Synergetic Control of Social Networking Services Actors’ Interactions / R. Hryshchuk, K. Molodetska // Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. – Vol. 543. – Springer International Publishing, 2017. – PP. 34 –42.
 • Молодецька-Гринчук К. В. Метод побудови профілів інформаційної безпеки акторів соціальних інтернет-сервісів / К. В. Молодецька-Гринчук // Інформаційна безпека. – 2017. – № 2(26). – С. 104–110.
 • Молодецька-Гринчук К. В. Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками / К. В. Молодецька-Гринчук // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – № 2(41). – С. 117–126.
 • Грищук Р. В. Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук // Захист інформації. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 254–262.
 • Hryshchuk R. Methodological Foundation of State’s Information Security in Social Networking Services in Conditions of Hybrid War / R. Hryshchuk, K. Molodetska-Hrynhchuk // Information & Security: An International Journal. – 2018. – Vol. 41. – PP. 55–73.
 • Molodetska K. System-dynamic models of destructive informational influence in social networking services / K. Molodetska, Y. Tymonin // International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry. – 2019. – 3(2), PP. 137–146. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/48431/554224.
 • Hryshchuk R. Method of improving the information security of virtual communities in social networking services [Electronic resource] / R. Hryshchuk, K. Molodetska, Yu. Serov // Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks : Proc. of the 1st International Workshop on COAPSN-2019. – 2019. – Vol. 2392. – P. 23–41. – http://ceur-ws.org/Vol-2392/paper3.pdf
 • Molodetska K. The conceptual model of information confrontation of virtual communities in social networking services / K. Molodetska, Yu. Tymonin, I. Melnychuk // International Journal of Electrical and Computer Engineering. – 2020. – Vol. 10, No. 1. – PP. 1043–1052.
 • Hryshchuk R. Modelling of conflict interaction of virtual communities in social networking services on an example of anti-vaccination movement / R. Hryshchuk, K. Molodetska, Yu. Tymonin // Conflict Management in Global Information Networks : Proc. of the International Workshop on CMiGIN 2019. – 2019. – Vol-2588. – PP. 250–264. Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper21.pdf.
 • Molodetska K. Phenomenological model of information operation in social networking services / K. Molodetska, Y. Tymonin, O. Markovets, A. Melnychyn // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. – 2020. – Vol. 19, No. 2. – PP. 1171–1180.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.