Посада

Завідувач кафедри КТіМС

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

26.11.1962, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

Дані про вищу освіту
 • Житомирське військове училище радіоелектроніки ППО за спеціальністю «Радіотехнічні засоби» (інженер-радіотехнік), 1985 р.
 • Ад’юнтура при Харківському військовому університеті.  за спеціальністю "Радиотехнические системы спеціального назначения, включая электродинамику и технику СВЧ", 1994 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Нелінійні ефекти, що виникають при розповсюдженні потужного НВЧ-пучка через атмосферу Землі", січень 1995 р.

Сфера наукових інтересів

моделювання процесів і систем різної фізичної природи, системний аналіз.

Загальна кількість публікацій

Більше ста сіми публікацій

Основні наукові та методичні праці:
 • Лось Л.В., Бродський Ю.Б., Ганношин В.П. Модель геомагнітного збурення в системі Земля – іоносфера. // Вісник ДАУ. - Житомир, 2008. - № 1. – С.426-432.
 • Brodsky Yu.B. The hypothesis of the relationship between the current seismic process and the geomagnetic field pulsations / Yu.B.Brodsky, V.P.Gannoshyn //Ukrainian Antarctic Journal. – № 8. - 2009. – P.79-84.
 • Бродський Ю.Б., Грабар І.Г., Тимонін Ю.О. Універсальна модель системи: методологічний аспект // Вісник ЖНАЕУ. - Житомир, 2009. - № 1. - С.358-366
 • Бродський Ю.Б., Грабар І.Г., Тимонін Ю.О. Подход к общей задаче проектирования экономических систем // Вісник ЖНАЕУ. - Житомир, 2009. - № 2 (25). - Т.2. – С.52-60.
 • Бродский Ю.Б., Ганношин В.П. Патент України на винахід № 90613. Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається /Бродский Ю.Б., Ганношин В.П.; заявник і патентовласник Житомир. нац. агроекол. ун-т.; заявл.02.2009 р.; опубл. 11.05.2010. Офіційн. Бюл. №9.
 • Бродский Ю.Б., Ганношин В.П. Патент України на винахід № 91152. Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається, по вимірюваним значенням геомагнітного поля /Бродский Ю.Б., Ганношин В.П., заявник і патентовласник Житомир. нац. агроекол. ун-т; заявл. 24.04.2009 р.,  опубл. 25.06.2010; Офіційн. Бюл. №12.
 • Тимонин Ю.А., Бродский Ю.Б. Исследование нелинейной логистической функции для моделирования экономической стагнации //Вісник ЖНАЕУ. - Житомир, 2010. - № 1 (26). – Т.2. - С. 31-38.
 • Бродський Ю.Б., Ганношин В.П. Гіпотеза енергетичного зв’язку сейсмічного процесу, що протікає, з моноенергетичним потоком електронів шару F2 іоносфери /Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – № 1.– С.455–464.
 • БродськийЮ.Б. Основи використання інструментарію MathCad для математичних розрахунків та моделювання: методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, магістрантів, аспірантів /Ю.Б.Бродський //Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – Ум.друк.арк. 5,34. – 91 с..
 • БродскийЮ.Б., Тимонин Ю.А., Тимонин А.Ю. Учет дифференциальных потерь в нелинейной модели экономической системы // Бизнес Информ «Синхронізація економічних систем України та країн ЄС». – 2012. – № 3. С.45–47.
 • Бродський Ю.Б. Про один з можливих способів короткострокового виявлення катастрофічного землетрусу, що насувається / Бродський Ю.Б.,. Ганношин В.П., Лось Л.В //Вісник ЖНАЕУ. - Житомир, 2012. – № 1(30), т.1. – С.420–427.
 • Бродський Ю.Б. Інформатика та системологія: навч. посібник / Ю.Б. Бродський, К.В.Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 244 с. – Ум. друк. арк. 14,18.
 • Бродський Ю.Б. Інформатика та програмування: навч. посібник / Ю.Б. Бродський, К.В.Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 276 с. – Ум. друк. арк. 16,04.
 • Бродский Ю.Б., Ганношин В.П. Патент України на винахід №105393. Спосіб оперативного виявлення сильного землетрусу, що насувається /Бродский Ю.Б., Ганношин В.П., заявник і патентовласник Житомир. нац. агроекол. ун-т; заявл. 17.02.2012 р., Бюл.№8, опубл.12.05.2014; Офіційн. Бюл. №9.
 • Бродський Ю.Б. Системний аналіз в економіці : навчальний посібник / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. М. Николюк. – Житомир : ЖНАЕУ, – 174 с.
 • Бродський Ю.Б. Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій / І.А. Пилькевич, Ю. Б. Бродський, О. В. Маєвский // Науковий журнал "ScienceRise". – Харків: Технологічний центр, 2015. – № 4/2 (9). – С. 23–27.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.