Посада

В.о. завідувача кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем,
Професор кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту

Аспірантура за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009 р

Докторантура за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Житомирський національний агроекологічний університет, 2017 р.

 

Підвищення кваліфікації та навчальні курси:

 • Куявський університет у Влацлавеку, науково-педагогічне стажування на тему «Перспективи імплементації європейського досвіду застосування моделювання в освітній процес закладів вищої освіти України»
 • ESRI Ukraine, навчальні курси «ArcGis Desktop І: Початок роботи з ГІС» та «ArcGis Pro: Початок роботи»
 • Київська школа економіки, навчальний курс «Аналіз і візуалізація даних в R»
Тема дисертації та рік захисту

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: "Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю", 2009р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: "Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика", 2017 р.

Перелік дисциплін

Моделювання систем, Економіко-математичні методи та моделі, Економетрика, Оптимізаційні методи та моделі, Теорія прийняття рішень, Управління проектами, ArcGIS - базовий курс

Сфера наукових інтересів
 • Моделювання аграрних бізнес-систем
 • Розвиток вертикальної інтеграції аграрних бізнес-систем
 • Конкурентоспроможність
 • ГІС
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор понад 80-и наукових та науково-методичних праць, у т. ч.:

 • співавтор навчальних посібників «Маркетингова діяльність підприємства» (розділ «Математико-статистичні методи і моделі в сучасному маркетингу», 2019 р.) та «Системний аналіз в економіці» (2014 р.), підручника «Оптимізаційні методи і моделі» (2019 р.);
 •  автор монографії «Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи» (2016 р);
 • співавтор колективної монографії «Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи» (розділ «Фрактальний підхід у розвитку інтеграції аграрних бізнес-систем: досвід ЄС та перспективи для України», 2019 р.).

ORCID 0000-0002-1705-3606

Google Scholar: https://bit.ly/3127cD6

Основні наукові та методичні праці:
 • Николюк О. М. Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 67–75.
 •  Николюк О. М. Фрактальний підхід у розвитку інтеграції аграрних бізнес-систем: досвід ЄС та перспективи для України. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія. За ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 367–378.
 •  Николюк О. М. Модель збалансованого розвитку в управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Вісн. ЖНАЕУ. 2016. № 1. С. 277–289.
 •  Nykolyuk O. The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 51–56.
 • Николюк О. М. Методичні основи моделювання інтеграційних процесів сільськогосподарських підприємств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 3 (14), т. 2. С. 29–35.
 •   Зінчук Т. О., Николюк О. М., Пивовар П. В. Особливості функціонування вертикально-інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 19–30.
 • Николюк О. М., Молодецька К. В. Структурне моделювання діяльності органічних аграрних бізнес-систем. Вчені записки : Зб. наук. пр. 2019. Вип. 20. С. 129–144
 • Skydan, O., Nykolyuk, O., Pyvovar, P., & Martynchuk, I. Methodological approach to the evaluation of agricultural business system flexibility. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. № 41 (4). Р. 444–462.
 • Бродський Ю. Б., Николюк О. М., Молодецька К. В. Оптимізаційні методи і моделі : підруч. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 144 с.
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.