Посада

Професор кафедри КТіМС

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • Інститут підприємництва та сучасних технологій (Україна, м. Житомир) за спеціальністю "Фінанси", (економіст), 2005 р.;
 • Аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009 р..
Тема дисертації та рік захисту

"Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю", 2009р.

Перелік дисциплін

Інформатика і програмування; системний аналіз в економіці; моделювання систем; економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі; економіко-математичні методи та моделі: економетрика; економіко-математичні моделі в управлінні і фінансах; моделі і методи прийняття рішень в обліку і аудиті.

Сфера наукових інтересів

Управління конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації; моделювання процесів формування конкурнетоспроможності сільськогосподарьких підприємств.

Загальна кількість публікацій

48 (сорок вісім)

Співавтор навчального посібника "Системний аналіз в економіці"

Основні наукові та методичні праці:
 • Николюк О. М. Механізм управління підприємницькими ризиками виробників хмелю / О. М. Николюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 128–134.
 • Николюк О.М. Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий в контексте политики устойчивого развития / О. М. Николюк // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2011. – № 2 (26). – С. 177–185.
 • Николюк О. М. Еволюція теорій конкурентоспроможності / О. М. Николюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 231–238.
 • Николюк О. М. Системний аналіз поняття «конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства» / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1 (28), т. 2. – С. 31–41.
 • Николюк О. М. Методологічні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємств / О. М. Николюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2 (29), т. 2. – С. 61–73.
 • Николюк О. М. Співконкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1(30), т. 2. – С. 254–263.
 • Николюк О. М. Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства /О. М. Николюк // Економічний вісник НГУ. – 2012. – № 2. – С. 115–154.
 • Николюк О. М. Інституціональна парадигма організації дослідження діяльності підприємств / О. М. Николюк // Вісник Сумського НАУ. – 2013. – № 2.
 • Николюк О. М. Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття / О. М. Николюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5 (22). – C. 43–51.
 • Nikolyuk O. Conceptual Princples of Competiveness of Enterprises / O. Nikolyuk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. –Vol.36, № 3. – P. 608–615.
 • Николюк О. М. Источники конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий / О. М. Николюк //Прогресс. Международный научный журнал. – Тбилиси: International Academy of Social-Economic Science, 2014. – № 1–2. – C.152–157.
 • Николюк О. М. Моделювання еволюції підприємства /Николюк О. М., Бродський Ю. Б. // Наукові читання – 2014: Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – Т.3. – С.7–11
 • Николюк О. М. Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: методичні основи / О. М. Николюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2015. – Вип. 11. Ч. 5. – С. 52–57.
 • Николюк О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та фінансах» / О. М. Николюк, К. В. Молодецька. –Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 39 с.
 • Николюк О. М. Інституції конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка  менеджмент. – 2015. – Вип. 12. – С. 104–107.