Посада

старший викладач кафедри КТіМС

Дата і місце народження

14.07.1973

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України (м. Житомир) за спеціальністю "Аграрний менеджмент", 1996 р.

Тема дисертації та рік захисту

"Інформаційне забезпечення вертикальних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки" на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Сфера наукових інтересів

Інформаційне забезпечення вертикальних інтеграційних процесів.

Загальна кількість публікацій

22 - (двадцять дві)

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: