Посада

Черепанська Ірина Юріївна

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дата і місце народження

11.05.1978, м. Житомир

Дані про вищу освіту
  • У 1998 році закінчила з відзнакою Житомирський технологічний коледж де отримала кваліфікацію електромеханіка за спеціальністю “Експлуатація засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва”;
  • У 2002 році закінчила з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині Державний університет “Житомирська політехніка”) де отримала кваліфікацію інженера з автоматизації за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”.
  • З 2002 року по 2006 рік навчалась на заочній формі в аспірантурі Житомирського державного технологічного університету (нині Державний університет “Житомирська політехніка”). У 2008 році після захисту дисертації в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” отримала науковий ступінь кандидат технічних наук.
  • В 2013 році отримала звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютеризованих технологій. 
  • З 2014 року по 2018 рік ‒ докторант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій імені професора Б.Б. Самотокіна Житомирського державного технологічного університету (нині Державний університет “Житомирська політехніка”). У 2019 році після захисту дисертації в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” отримала науковий ступінь доктора технічних наук.
Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування” захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” у травні 2008 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою “Прецизійна приладова система вимірювання кутів” захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” у жовтні 2019 р. 

Сфера наукових інтересів

штучний інтелект, автоматизація процесів керування, прецизійні технологічні вимірювання, інформаційно-комп’ютерні технології.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 60 наукових праць, у тому числі 4 монографій, більше 30 статей у фахових виданнях в тому числі у міжнародних наукометричних базах, 4 патентів України. Автор більше 10 навчальних, навчально-методичних посібників і підручників.

Основні наукові та методичні праці:

розміщені за посиланням https://orcid.org/0000-0003-0741-7194
e-mail: