Посада

Старший викладач кафедри суспільних наук

Дані про вищу освіту

В 1984 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського. Спеціальність «Історія». Кваліфікація «Учитель історії та суспільствознавства».

Тема дисертації та рік захисту

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України на тему: "Поетика драматургії обробок". Спец. «Теорія літератури» і отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Формування політичної культури, активної громадянської позиції сучасної молоді.
 • Євроінтеграційні процеси в Україні.
Загальна кількість публікацій
 • Шоботенко О.А. (у співавторстві). Методичні рекомендації та плани семінарських занять з дисципліни «Політологія». Житомир – 2005. – 5,1 д.а.
Основні наукові та методичні праці:
 • Екологічні наслідки меліорації. Збірка «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки». Збірник наукових праць.Інститут Історії України НАН України, м. Київ, 2001.
 • Стан екології земельних ресурсів України. Збірка «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки». Збірник наукових праць.Інститут Історії України НАН України, м. Київ, 2002.
 • Україна на історичному роздоріжжі: ліберальний чи соціалістичний шлях розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій. 17-18 жовтня 2008р., м. Київ.
 • Проблема морального виховання у «філософії серця» Г. Сковороди. Міжнародна наукова конференція «Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний і мистецький аспекти». м. Львів, 2008.
 • Екологічна свідомість як елемент сучасного світогляду. Міжнародна наукова конференція «Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний і мистецький аспекти». м. Львів, 2009.
 • До питання про удосконалення викладання гуманітарних дисциплін у вузі. (У співавторстві Терещенко Г.М.). ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків: міськдрук, 2010.
 • Роль і місце молоді в процесах євроінтеграції та розбудові громадянського суспільства. Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції». Запоріжжя, 2014.
 • Проблема художньої творчості і совісті митця. Житомир, ЖДУ, 2015.