Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат філософських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1984 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1984 по 1986 рр. працювала асистентом кафедри марксизму-ленінізму Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту. З 1986 по 1989 рр. була аспірантом кафедри історичного матеріалізму філософського факультету КДУ.

Тема дисертації та рік захисту

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Спілкування як спосіб відтворення духовного життя суспільства ” (спеціальність “Історичний матеріалізм”) на спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

Сфера наукових інтересів
 • Проблеми духовного життя та духовної культури суспільства, проблеми філософії науки.
Загальна кількість публікацій
 • інформація відсутня
Основні наукові та методичні праці:
 • К вопросу о роли общения как фактора формирования всесторонне развитой личности // Проблемы философии. – К., 1989. – Вып. 79. – С.96–102.
 • Общение как основа и средство воспитания и образования человека // Проблемы философии. – К., 1989. – Вып. 80. – С.43 – 48.
 • Спілкування як фактор формування світоглядної установки індивіда на активне оволодіння людською культурою // Наукове забезпечення АПК в умовах центрального полісся і північного лісостепу України. – Житомир, 1992. – С.89 – 93.
 • Спілкування і людська суб’єктивність // Наукове забезпечення АПК в умовах центрального полісся і північного лісостепу України. – Житомир, 1992. – С.3–96.
 • Східна традиція і формування екологічної етики // Вісн. ЖІТІ. –1997. – №5. – С.48–51.
 • Орієнтири освіти крізь призму парадигмальних змін у сучасній культурі // Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасному етапі: наук. зб. Житомирської філії МАУП. – Житомир, 1999. – С.23–25.
 • Про гуманітарно-естетичний підхід у викладанні “Основ екологічної культури” // Педагогічна Житомирщина. – 1999. – №2. – С.19 – 24.
 • Про спорідненість української та індійської культур // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: до 10 – річчя незалежності України. – Житомир, 2001. – С.161 – 164.
 • Національна ідея в контексті становлення всезагальної історії // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: до 10 – річчя незалежності України. – Житомир, 2001. – С.57–60.
 • Концепція художньо-естетичного виховання // Методологія і методика виховання студентів: навч.-метод. посіб. – Житомир, 2004. – С.51 – 60.
 • Особливість художньої мови східнослов’янської ікони // Історія релігій в Україні: наук. щорічник., – К., 2008. – Кн. ІІ. – С.627 – 630.
 • Два погляди щодо розуміння давньоруського живопису // Історія релігій в Україні. Наук. Щорічник. – Львів, 2009, кн..ІІ, с.624-628.
 • Толерантність як принцип спілкування індивідів та культур // Вісник Житомирського державного університету ім.. І.Франка. – Житомир, 2009, - №43, с.15-18.
 • Погляд на спілкування у контексті сучасності // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди. – Суми, 2009. – С.85-86.
 • Філософія /навчально-методичні рекомендації для студентів агроекологічного університету/ - Житомир, ЖНАЕУ, 2011.
 • «Філософський погляд на любов»// Матеріали VІІ науково-практичних конференції. Житомир, 2012. – С.209-214.
 • Філософія про сенс любові // Формування особистості студента: професія, суспільство, сім'я. – Матеріали VII наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів, студентів. – Житомир, 2012.
 • Проблема співвідношення наукового і позанаукового знання в посткласичну епоху // Житомир, ЖНАЕУ,2013.
 • Проблема моральної відповідальності вченого у світлі постмодернізму // // Житомир, ЖНАЕУ,2014.