Історична довідка

Кафедра суспільних наук сформована рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 1 квітня 2015 р. об'єднанням кафедри історії, політології та психології з кафедрою філософії. Виконуючими обов'язки завідувача кафедри були призначені кандидат філософських наук Ю. В. Ковтун, з вересня 2015 р. – д. і. н., доцент Н. Й. Романюк.

З травня 2016 р. завідувачем кафедри обрано доктора історичних наук, доцента І. А. Мельничука.

У процесі загальнодержавних трансформацій, зокрема в університеті, змінювалися назви, завдання та організаційна структура кафедр суспільних наук.

На кафедрах працювали видатні науковці і педагоги, які віддали університету десятки років плідної науково-педагогічної праці, автори багатьох навчальних посібників та підручників: доктор філософських наук, професор С. П. Щерба, кандидат філософських наук, доцент О. А. Заглада, кандидат філософських наук, доцент В. А. Буслінський, кандидат філософських наук, доцент І. П. Хобта. У різний час кафедри, що забезпечували викладання філософії, історії, політології, культурології, психології, очолювали: кандидат історичних наук, доцент М. О. Гурін (1955–1965), кандидати філософських наук, доценти О. І. Яценко (1965–1966), В. А. Буслінський (1966–1968), І. П. Сапацинський (1968–1977), М. Г. Тофтул (1977–1983), І. П. Хобта (1983–1996), доцент О. А. Заглада (1999–2012), доктор філософських наук, професор С. П. Щерба (2012–2013); кандидати історичних наук – доцент В. А. Шмарчук (1996–2003), О. Г. Суліменко (2003–2005), Н. Й. Романюк (2003–2004; 2010–2011), А. Ц. Сініцький (2012–2015), доктор психологічних наук, професор Л. П. Журавльова (2009–2012).

Викладачі кафедри суспільних наук забезпечують викладання навчальних дисциплін: «Філософія», «Історія та культура України», «Політологія», «Філософські проблеми біології», «Філософія науки та інноваційного розвитку», «Соціологія», «Психологія», «Психологія управління», «Психологія і педагогіка», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Етика ділового спілкування», «Етика і естетика», «Релігієзнавство», «Логіка».

Колектив кафедри проводить значну навчально-методичну, наукову та виховну роботу, бере активну участь у громадському житті університету і України, викладачі є постійними учасниками університетських, всеукраїнських та міжнародних конференцій. При кафедрі створено народознавчий комплекс історії українського села. Він оздоблений пам’ятками матеріальної культури, які характеризують сільський побут минулих століть. Експонати були зібрані студентами та викладачами університету з різних куточків України.

Загальноуніверситетське значення кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету випливає із важливих завдань, що стоять перед викладачами: формування у студентів гуманістичного світогляду, розвитку творчого мислення, виховання інтелектуалів та патріотів рідної землі, соціально активних громадян, які здатні відповідати на виклики і загрози сьогодення.