Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, інститут фінансів за спеціальністю “фінанси і кредит”. У 2000 р. вступив до аспірантури Державного агроекологічного університету (м. Житомир) з відривом від виробництва. У 2014 р. вступив до докторантури Житомирського національного агроекологічного університету

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 р. захистив дисертацію на тему “ Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків” на засіданні спеціалізованої вченої ради Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Загальна кількість публікацій

Співавтор 3 навчальних посібників “Страхування”, “Страхові послуги” та “Фінансовий менеджмент”.

Сфера наукових інтересів

Розвиток страхової справи в Україні

Основні наукові та методичні праці: