Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1995 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистила дисертацію на тему «Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН за спеціальністю «Гроші, фінанси, кредит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор понад 40 науково-методичних праць, у т.ч. 2 навчальних посібників та 2 монографій.

Сфера наукових інтересів

Оподаткування, інвестування, фінанси підприємств

Основні наукові та методичні праці:

Дема Д. І. Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів: навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук; ред.: Д. І. Дема. ˗ Житомир: ЖНАЕУ, 2014. − 323 c.

Шевчук І. В. Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в України / І.В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. ‒ 2015. – 1 (48). т. 2. – С. 160-170. 

Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи: [монографія]. / [І.В. Абрамова, О. М. Віленчук, Дема Д.І. та ін.]; за наук. ред. проф. Д.І. Деми. ˗ Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 364 с.

Шевчук І. В. Актуальні проблеми податкової політики в умовах фінансової децентралізації / І.В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. –  2016. – 1 (54). т. 2. – С. 116-127. 

Мартинюк Г. П. Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення та податкової політики на розвиток скотарства /Г. П. Мартинюк, М. А. Мартинюк, І. В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. − 2016. − № 2 (57), т. 2. С. 122-130.

Шевчук І. В. Податковий контроль: стан та перспективи розвитку в Україні / І.В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (59), т.2. – С. 124-135.

Шевчук І. В. Роль контрольно-перевірочної роботи податкових органів у забезпеченні надходжень до бюджету / І.В. Шевчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. ˗ № 2 (62), т. 2. – С. 84-92.

Дема Д. І. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк; за заг. ред. Д.І. Деми ˗ Житомир: ЖНАЕУ, 2017. ‒ 331 с.

Шевчук І.В. Організація діяльності податкових органів з погашення податкового боргу: стан та перспективи / І.В. Шевчук, Г. П. Мартинюк // Danish Scientific Journal. – 2018. - № 9, т.1. – С. 23-28.

Наскрізна програма практик для підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / розроб. Д. І. Дема, І. В. Шевчук. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 29 с. (Укр. мов.)

Програма переддипломної практики та методичні вказівки щодо її проходження для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної форми навчання / розроб. Д.І.Дема, Л.В. Недільська, І.В. Абрамова, І.В.Шевчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. (Укр. мов.) – 27 с.

Дема Д.І. Стан та перспективи оподаткування доходів фізичних осіб / Д.І  Дема, І.В. Шевчук // European cooperation ˗ 2019. ˗ № 2 (42). ˗ С. 19-34.

Мартинюк Г.П. Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб / Г.П. Мартинюк, І.В. Шевчук // Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019 –  № 4 (77). – С. 44-49

Шевчук І.В. Вдосконалення податкового контролю в умовах бюджетної децентралізації / І.В. Шевчук // Наукові горизонти. Scientific Horizons. – 2020 –  № 1 (86).

e-mail:
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.