Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1995 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистила дисертацію на тему «Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН за спеціальністю «Гроші, фінанси, кредит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника: «Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів».

Сфера наукових інтересів

Оподаткування

Основні наукові та методичні праці: