Посада

Старший викладач кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», здобувши кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві». У 2010-2013 рр. аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» заочна форма навчання.

 

Тема дисертації та рік захисту

 

В 2016 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади відродження скотарства в сільськогосподарських підприємствах» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Загальна кількість публікацій
Співавтор  навчального посібника: Податковий менеджмент (2017). Автор понад 25наукових статей та тез доповідей.
Сфера наукових інтересів

Відродження скотарства в сільськогосподарських підприємствах, податкова система,фінансова звітність

Основні наукові та методичні праці:

Мартинюк Г.П., Мартинюк М.А Податок на доходи фізичних осіб в контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів. Бізнес Інформ. – 2019. – №3. C. 309–314.

 1. Мартинюк Г.П.,Шевчук І.В. Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб. Наукові горизонти. 2019. № 4 (77). C. 44-50.
 2. Мартинюк Г.П. Теоретичні аспекти системи оподаткування доходів фізичних осіб. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 396–401.
 3. Шевчук. І.В.,Мартинюк Г.П. Організація діяльності податкових органів з погашення податкового боргу: стан та перспективи. Danish Scientific Journal. 2018. N9.
 4. Дема Д.І., Шевчук. І.В.,Мартинюк Г.П.Податковий менеджмент: посібник К.: Алерта, 2017. – 256 с.
 5. Мартинюк Г.П. Базові параметри відродження скотарства на сільськогоспо-дарських підприємствах Бізнес-інформ. Харків 2017. №12. С. 275-281
 6. Мартинюк Г.П. Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення та податкової політики на розвиток скотарства // Вісник. ЖНАЕУ: науково-теоретичний збірник. – Житомир. − 2016. − № 2
 7. Мартинюк Г.П. Стан кормовиробництва в агроформуваннях Житомирської області // Наука й економіка.- Хмельницьк. 2015.- №7, с53-58- 0,38д.а.;
 8. Мартинюк Г.П. Економічні засади забезпечення ефективності селекційно-племінної роботи // Вісник Хмельницького національного Університету, Економічні науки.- Хмельницьк. 2015.- №4т.1, с182-187, 0,55д.а.;
 9. Мартинюк Г.П. Перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області // Бізнес-інформ.- Харків. 2015.- №7, с.178-184, 0,54д.а.;
 10. Мартинюк Г.П. Інноваційно-інвестиційне забезпечення як шлях відродження скотарства// Молодий вчений.- Херсон. 2015.- №9,(24) с, 91-96, 0,54д.а.;
 11. Мартинюк Г.П. Стан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства в Житомирській області //Вісник ЖНАЕУ науково-теоретичний збірник.- Житомир 2011.- №1,т.2 с271-276, 0,31 д.а.;
 12. Мартинюк Г.П. Теоретичне обґрунтування етапів відродження галузі скотарства //Вісник ЖНАЕУ науково-теоретичний збірник.- Житомир 2012.- №1,т.2 с,204-211, 0,41 д.а.;
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.