Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

Народилася 9 вересня 1971 р. у м. Житомирі.

Дані про вищу освіту

У 2001 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Аграрний менеджмент” та здобула кваліфікацію менеджер-економіст. У 2006-2009 рр. аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 50 наукових статей та тез доповідей.

 

Сфера наукових інтересів

Фінансова політика в аграрному секторі економіки, соціальна відповідальність бізнесу.

Основні наукові та методичні праці:

Куровська Н. Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства. Sustainable development of the region. Management theory and studies for rural business and infrastructure development: Research papers. Lithuanian University of Agriculture. 2010. №  21 (2). P. 71-79.

 1. Куровська Н. О. Роль державної фінансової підтримки в процесі відродження галузі хмелярства. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2 (27),  Т. 2. С. 353-363.
 2. Куровська Н. О. Адаптація світового досвіду інтеграційних зв’язків у хмелярстві. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 2 (29) т. 2. С. 325-335.     
 3. Куровська Н. О. Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 1 (30) т. 2. С. 105-111.   
 4. Куровська Н. О. Концептуальні підходи до кредитування сільськогосподарських підприємств. К: НДІ «Украгропром-продуктивність», 2013. С. 12-16.
 5. Куровська Н. О. Теоретико-методологічні засади формування капіталу сільськогосподарських підприємств. К: НДІ «Украгропром-продуктивність», 2014. С. 120-126.  
 6. Куровська Н. О. Формування капіталу в процесі забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1-2 (43), т. 2. С. 170-176.
 7. Дорохова Л. М. Стратегічні напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств. Продуктивність агропромислового виробництва. К: НДІ «Украгропром-продуктивність», 2014. С. 8-13.  
 8. Куровська Н. О. Концептуальні засади кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖНАЕУ. В-во: «ЖНАЕУ», 2015. № 2 (51), Т. 2. С. 132-140.
 9. Куровська Н. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова сучасного бізнесу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» ЛНТУ, 2016. С. 102-104.
 10. Куровська Н. О. Соціальна відповідальність як необхідна умова забезпечення стійкого розвитку суспільства.  Вісник ЖНАЕУ, 2016. № 1 (54), т. 2. С. 60-70.
 11. Куровська Н. О. Теоретичні засади формування соціальної відповідальності бізнесу. Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (28 жовт. 2016 р.). Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2016. С. 71-74.
 12. Куровська Н. О., Оліфір І. А. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації. Вісник ЖНАЕУ, 2017. № 1 (59), Т. 2. С. 68-75.
 13. Абрамова І. В., Недільська Л. В., Куровська Н. О. Особливості бюджетної політики ЄС та її аграрний вектор. Denmark, Danish Sientific Journal. 2017. № 6. Р. 10-13.
 14. Дорохова Л. М., Куровська Н. О. Формування механізму управління дебіторською та кредиторською заборгованістю аграрних підприємств. Житомир : ЖНАЕУ Наукові горизонти. Scientific Horizons, 2018. № 5 (68). С. 36-43. 
 15. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Куровська Н. О. Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики. Житомир : ЖНАЕУ Наукові горизонти. Scientific Horizons, 2018. № 11 (72). С. 32-37. 
 16. Куровська Н. О., Оліфір І. А., Куровський О. Є. Соціальні аспекти формування розміру мінімальної заробітної плати в  Україні. Наукові читання – 2018. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. Т. 1. С. 52-56.
 17. Куровська Н. О. Формування принципів соціальної відповідальності сільськогосподарського кооперативу. Кооперативні читання: 2018 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Житомир – 1 червня 2018. С. 95-100. 
 18. Куровська Н. О. Соціальна відповідальність як складова морально-етичних цінностей кооперативного бізнесу. Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 7 червня 2019). С. 95-99.
 19. Дорохова Л. М., Куровська Н. О., Куровський О. Є. Напрями реалізації державної фінансової політики в контексті відповідальності за збереження довкілля. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 204-207.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.