Посада

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2000 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація: економіст-бухгалтер.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидат економічних наук з 14 червня 2007 року. Дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» захистила у спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Державний агроекологічний університет» Міністерства аграрної політики України, м. Житомир, диплом № ДК 041373.

Сфера наукових інтересів

Фінанси сільськогосподарських підприємств.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці:
 1. Dema D., Abramova I., Nedilska L.  Financial and economic conditions of rural development in Ukraine.    Eastern Journal of European Studies. 2019. Volume 10. Issue 2. С.215-236. (SCOPUS)
 2. Абрамова І. В. Аграрні розписки як інструмент фінансово-кредитного забезпечення дрібних та середніх сільгоспвиробників / Бізнес Інформ. №2. 2018. C. 253–258. (INDEX COPERNICUS)
 3. Абрамова І. В. Стан та перспективи фінансового забезпечення сільського розвитку / Науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific Horizons». № 5 (68). Житомир, ЖНАЕУ, 2018 р. С. 44-52. (INDEX COPERNICUS)
 4. Абрамова І. В. Фінансова підтримка сільського розвитку: європейський досвід / Науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific Horizons» № 4 (77), 2019 р. С. 21-27. (INDEX COPERNICUS)
 5. Абрамова І.В., Недільська Л.В., Куровська Н.О. Особливості бюджетної політики ЄС та її аграрний вектор / Danish Scientific Journal, № 6, 2017. С.10-13. (IMPACT FACTOR)
 6. Абрамова І.В. Особливості кредитування малих та середніх сільгоспвиробників кредитними спілками // Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 1 червня 2018 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 101-105.
 7. Абрамова І.В. Досвід кооперації сільськогосподарських виробників в країнах Європейського союзу // Кооперативні читання: 2019 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.). – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 83-87.

Співавтор 3 навчальних посібників та понад 50 методичних вказівок, з них:

 1. Ринок фінансових послуг: навч. пос. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, І.А. Шубенко, Л.В. Недільська, В.М. Трокоз [2-ге вид. перероб. і допов.]. – К.: Алерта, 2013. – 376 с.
 2. Фінансовий ринок: навч. пос. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 415 с. 
 3. Методичні вказівки для підготовки та виконання кваліфікаційних робіт студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчання / розроб. Д.І.Дема, Л.В. Недільська, І.В. Абрамова. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. (Укр. мов.) – 20 с.
 4. Програма переддипломної практики та методичні вказівки щодо її проходження для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» заочної форми навчання / розроб. Д.І.Дема, Л.В. Недільська, І.В. Абрамова, Л.В. Сус. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. (Укр. мов.) – 26 с. 
 5. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Інвестування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») усіх форм навчання / розроб. І. В. Шевчук, І. В. Абрамова, І. В. Дем’янюк. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. (Укр. мов.)
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.