Дема Дмитро Іванович
кандидат економічних наук, професор
Дата і місце народження

14 квітня 1956 року в с.Миколаївка Літинського району Вінницької області

Коротка біографія

В 1977 році закінчив навчання у Житомирському сільськогосподарському інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві». Після закінчення навчання в університеті був направлений на роботу в колгосп «Перемога» Ружинського району Житомирської області на посаду головного бухгалтера колгоспу. В 1980-1983 роках навчався в аспірантурі НДІЕОСГ ім.. А.Г.Шліхтера (м. Київ) без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.22- економіка, планування і організація управління сільським господарством.

В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення матеріального стимулювання праці працівників молочного скотарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського сільськогосподарського інституту ім.В.В.Докучаєва та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

З квітня 1983 року по вересень 1985 року працював молодшим науковим співробітником відділу економіки Українського НДІ кормів (м.Вінниця). З жовтня 1985 року працює в Житомирському національному агроекологічному університету. З 1994 року обіймає посаду завідувача кафедри фінасів і кредиту.

Вільно володіє англійською мовою. В 1991 році проходив 6-місячне стажування в університеті штату Пінічна Дакота (м.Фарго, США). В 1997-1998 роках, як стипендіат фонду ім..Фулбрайта протягом десяти місяців проводив наукові дослідження в цьому ж університеті.

Під науковим керівництвом професора Деми Д.І. 7 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Фінанси та оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Загальна кількість публікацій

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 2 одноосібних монографій, співавтор 1 підручника та 15 навчальних посібників.

Основні наукові та методичні праці: