Історія кафедри

Кафедра створена у жовтні 1994 року в результаті реформування кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності і мала назву «фінансів і аудиту». Наказом №38-к від 3 березня 2015 року кафедру перейменовано на «фінансів і кредиту». Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

На кафедрі працюють: доценти Філімоненков О.С., Дорохова Л.М., Віленчук О.М., Стойко О.Я., Шубенко І.А., Абрамова І.В., Шевчук І.В., Сус Ю.Ю., Недільська Л.В., Фещенко Н.М., Куровська Н.О.; старший викладач Дем’янюк І.В., асистент, Мартинюк Г.П.; ст. лаборант Осіпчук С.Б. Наукові дослідження проводять 5 аспірантів і здобувачів.

Колектив кафедри фінансів і кредиту ЖНАЕУ

Колектив кафедри фінансів і кредиту

Дисципліни

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін фінансового спрямування, а саме: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, податкова система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, гроші і кредит, страхування, страхові послуги, страховий менеджмент, біржова діяльність, банківські операції, бюджетна система, бюджетний менеджмент, міжнародний фінансовий менеджмент, інвестування, аудит, соціальне страхування, основи митного та валютного законодавства, біржова діяльність, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, місцеві фінанси, оподаткування суб’єктів господарювання, податковий менеджмент, центральний банк і грошово-кредитна політика, фінансове посередництво, управління фінансовою санацією підприємства.

Викладачі кафедри забезпечують підготовку спеціалістів за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент ЗЕД», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства». Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у перепідготовці кадрів в Інституті післядипломної освіти та дорадництва університету.

Кафедра бере активну участь у міжнародному співробітництві через участь у міжнародних програмах та грантах з університетами США, Франції, Данії. Так, професор Дема Д.І. проходив наукове стажування в університеті штату Північна Дакота у США (Exchange Program, 1991 р. та програма ім.Фулбрайта, 1997–1998 рр.)та інституті сільського господарства (м. Женеш, Франція, 2006 р.), інституті Луї Пастера, (Клермон-Ферран, Франція, 2009 р.), доцент Дорохова Л.М. – у Північно-Центральному технічному коледжі штату Вісконсін (США, 1996 р.), інституті Луї Пастера, Клермон-Ферран, Франція, 2009 р.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з проблем вдосконалення фінансової політики в аграрному секторі економіки та надають консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам, підприємствам малого бізнесу з питань фінансів, оподаткування та аудиту. Науково-дослідна робота викладачами кафедри проводиться за науково-дослідною темою: «Фінансова політика в аграрному секторі економіки» - номер державної реєстрації 0111 U009726 – керівником теми є к. е. н., проф. Дема Д. І.