Історія кафедри

Кафедра створена у жовтні 1994 року в результаті реформування кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності і мала назву «фінансів і аудиту». Наказом №38-к від 3 березня 2015 року кафедру перейменовано на «фінансів і кредиту». Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

На кафедрі працюють: доценти:  Віленчук О.М., Стойко О.Я., Шубенко І.А., Абрамова І.В., Шевчук І.В., Сус Ю.Ю., Недільська Л.В., Куровська Н.О.; Сус Л.В., ст. викладач кандидат економічних наук Мартинюк Г.П., ст. викладач Дем’янюк І.В., ст. лаборант Товстуха Т.В. Наукові дослідження проводять 5 аспірантів і здобувачів.

Кафедра фінансів і кредиту 1

Колектив кафедри фінансів і кредиту

Дисципліни

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін фінансового спрямування, а саме: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, податкова система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, гроші і кредит, страхування, страхові послуги, страховий менеджмент, біржова діяльність, банківські операції, бюджетна система, бюджетний менеджмент, міжнародний фінансовий менеджмент, інвестування, соціальне страхування, основи митного та валютного законодавства, біржова діяльність, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, фінансовий моніторинг, місцеві фінанси, оподаткування суб’єктів господарювання, податковий менеджмент, центральний банк і грошово-кредитна політика, фінансове посередництво, управління фінансовою санацією підприємства.

Викладачі кафедри забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 072    «Фінанси, банківська справа та страхування» та інших спеціальностей, зокрема: «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Кафедра бере активну участь у міжнародному співробітництві через участь у міжнародних програмах та грантах з університетами США, Франції, Данії. Так, професор Дема Д.І. проходив наукове стажування в університеті штату Північна Дакота у США (Exchange Program, 1991 р. та програма ім.Фулбрайта, 1997–1998 рр.)та Інституті сільського господарства (м. Женеш, Франція, 2006 р.), Інституті Луї Пастера, (Клермон-Ферран, Франція, 2009 р.). 

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з проблем вдосконалення фінансової політики в аграрному секторі економіки та надають консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам, підприємствам малого бізнесу з питань фінансів, оподаткування та страхування. Науково-дослідна робота викладачами кафедри проводиться за науково-дослідними темами:: «Фінанси в умовах бюджетної децентралізації» - номер державної реєстрації 0116U004551, керівник теми - к.е.н., проф. Дема Д. І.,  «Дослідження механізмів підвищення капіталізації аграрного сектору економіки» - номер державної реєстрації 0116U4554, керівник теми – к.е.н., доц.. Недільська Л.В., «Теорія і методологія розвитку страхового ринку в аграрній сфері» , керівник теми – д.е.н., доц.. Віленчук О.М

 

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти(*pdf)