файл 1

файл 2

Випускники за спеціальністю «Облік іоподаткування» є універсальними фахівцями і можуть займати різні посади, тому що мають знання:

 • фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю – законність, ефективність і доцільність кожної господарської операції підприємства, установи, організації;
 • фінансиста – формування і використання доходів на рівні підприємства і регіонів;
 • економіста підприємства – економічний механізм створення активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів;
 • маркетолога – відносини підприємства з покупцями і постачальниками;
 • спеціаліста з управління персоналом – формування доходів працівників, їх види, форми і системи;
 • економіста зовнішньоекономічної діяльності – відносини підприємства з експорту та імпорту і валютні операції;
 • менеджера – систему управління підприємством та регіоном, їх планування, організацію, мотивацію і систему контролювання;
 • фахівця з банківської справи – формування доходів, витрат і фінансових результатів банків;
 • спеціаліста казначейства – доходи і видатки державного і місцевих бюджетів;
 • фахівця з оподаткування і доходів держави – систему оподаткування, облік, аналіз і контроль податків;
 • фахівця з страхування бізнесу – ризики підприємництва, можливі надзвичайні події та систему відшкодування від них витрат;
 • спеціаліста з комерційної діяльності – ціни і ціноутворення на товари та договірні відносини з покупцями і постачальниками;
 • фахівця з економічних питань господарського законодавства – порядок забезпечення законності господарських операцій.

 Випускники мають  можливості працевлаштування за такими напрямами:

 1. Управління підприємством (інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, здійснення економічних розрахунків, мотивації персоналу, використання майна, постачання ресурсів, маркетинг, розподілу фінансових результатів)
 2. Державна служба і діяльність бюджетних організацій (законодавчі і виконавчі органи влади на державному і територіальному рівні)
 3. Діяльність фінансово-кредитних установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки)
 4. Діяльність фінансових органів і фіскальної служби (податкові та митні органи, казначейська служба)
 5. Аудиторська діяльність (незалежний аудит за міжнародними стандартами, державний аудит)
 6. Інформаційна кібербезпека підприємства (економіко-правовий захист інформації)
 7. Оціночна діяльність (оцінка для цілей оподаткування, оцінка цінних паперів, земельних ділянок, майна та правових прав (бізнесу, нерухомого майна, транспортних засобів, машин та обладнання, цілісних майнових комплексів, об’єктів інтелектуальної власності)
 8. Економічна експертиза та аналітична робота (судово-бухгалтерська, фінансова, податкова експертиза, моніторинг, діагностика, бюджетування, прогнозування, стратегічне планування, фінансовий аналіз)
 9. Організація бізнесу за видами економічної діяльності (промисловість, торгівля, аграрний сектор, будівництво, транспорт)
 10. Зовнішньоекономічна діяльність (експортно-імпортні операції, міжнародний розвиток бізнесу, іноземне інвестування).

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ та ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ для здобуття ОС «БАКАЛАВР» та ОС "МАГІСТР" за спеціальністю "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

Програма Облік і оподаткування бакалавр
Програма Облік і оподаткування магістр
Приклади завдань бакалавр
Приклади завдань магістр