Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 1998 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2007 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Облік та контроль витрат на виробництво хмелю» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік у бюджетних установах; Облік на підприємствах малого бізнесу; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Основні наукові та методичні праці: